Articulació escapulo humeral (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 1º curso
Asignatura Cinesiología
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Cinesiologia Mar Busquets CINTURA ESCAPULAR Vista posterior Tipus d’articulació Graus de llibertat Moviments analítics Enartrosi 3 Pla sagital / eix frontal Pla frontal / eix sagital Pla transversal / eix longitudinal Vista anterior Flexió – extensió ADD – ABD Rotació externa – interna ABD – ADD horitzontal Cinesiologia Mar Busquets 1. Músculs DELTOIDES ANTERIOR CORACOBRAQUIAL Deltoides anterior o deltoides fibres anteriors (Superficial) Origen Cara anterior clavícula Origen Inserció Tuberositat deltoïdal de l’húmer Inserció Innervació n. axil·lar Innervació Coracobraquial (Profund) Apòfisi coracoide escàpula Cara interna de l’húmer, per davant de la inserció del deltoides n. músculo-cutani Acció muscular: Deltoides anterior o deltoides fibres anteriors T. Concèntric T. Excèntric - Flexió EH - Accessori rotació interna EH - Extensió EH Coracobraquial T. Concèntric - Flexió EH T. Excèntric - Extensió EH Palpació:   Deltoides anterior : Part anterior del muscle.
Coracobraquial : Cara profunda, difícil de palpar Cinesiologia Mar Busquets DORSAL AMPLE RODÓ MAJOR Dorsal ample Origen Inserció Innervació Rodó major Apòfisis espinoses de les últimes 6 vèrtebres dorsals, totes les lumbars i sacres.
Cresta ilíaca Les 3-4 darreres costelles Canal bicipital de l’húmer n. toraco-dorsal Origen Angle inferior de l’escàpula Inserció Innervació Troquí n. subescapular Vista posterior Vista anterior Acció muscular: Dorsal ample T. Concèntric T. Excèntric - Extensió EH - Rotació interna EH - Flexió EH - Rotació externa EH Rodó major T. Concèntric T. Excèntric - Extensió EH - Rotació interna EH - Flexió EH - Rotació externa EH Palpació:   Dorsal ample: Cara posterior del tronc, per sota de l’angle inferior de l’escàpula Rodó major: Cara externa de l’angle inferior de l’escàpula Cinesiologia Mar Busquets DELTOIDES MIG SUPRAESPINÓS Deltoides mig Supraespinós Origen Acromi Origen Inserció Innervació Tuberositat deltoïdal (húmer) n. axil·lar Inserció Innervació Fossa supraespinosa de l’escàpula (passa per sota de l’acromi) Troquíter n. supraescapular Acció muscular: Dorsal ample T. Concèntric T. Excèntric - ABD EH fins a 90º - ADD EH fins a 90º Rodó major T. Concèntric T. Excèntric - ABD EH 90º - ADD EH 90º Palpació:   Deltoides mig: Part externa de l’espatlla / Part superior i externa de l’húmer / Per sota de l’acromi Supraespinós: Profund, difícil de palpar Cinesiologia Mar Busquets PECTORAL MAJOR Pectoral major Origen Inserció Innervació Meitat esternal o interna de la clavícula Cara anterior de l’estèrnum Cartílags costals 1ª a 7ª costella Canal bicipital de l’húmer n. pectoral Acció muscular: Pectoral major T. Concèntric T. Excèntric - ADD horitzontal EH (fibres claviculars) - ADD EH (fibres esternals) - Rotació interna EH - ABD horitzontal EH - ABD EH - Rotació externa EH Palpació:  Pectoral major: Per sota de la clavícula i a la cara anterior.
Cinesiologia Mar Busquets DELTOIDES POSTERIOR Deltoides posterior Origen Inserció Innervació Espina de l’escàpula Tuberositat deltoïdal de l’húmer n. axil·lar Acció muscular: Pectoral major T. Concèntric T. Excèntric - ABD horitzontal EH - Accessori extensió EH - Accessori rotació externa EH - ADD horitzontal EH Palpació:  Pectoral major : Cara superior i posterior de l’húmer / Cara posterior de l’espatlla.
Cinesiologia Mar Busquets INFRAESPINÓS RODÓ MENOR Infraespinós Origen Inserció Innervació Rodó menor Fossa infraespinosa de l’escàpula Troquíter n. supraescapular Origen Inserció Innervació Cantell axil·lar de l’escàpula Troquíter n. axil·lar Acció muscular: Infraespinós T. Concèntric T. Excèntric - Rotació externa EH - Accessori ABD horitzontal EH - Rotació interna EH Rodó menor T. Concèntric T. Excèntric Palpació:   Infraespinós : Per sota l’espina de l’escàpula Rodó menor: Cara axil·lar de l’escàpula - Rotació externa EH - Accessori ABD horitzontal EH - Rotació interna EH Cinesiologia Mar Busquets SUBESCAPULAR Subescapular Origen Inserció Innervació Fossa subescapular (cara anterior o costal de l’escàpula) Troquí n. axil·lar Acció muscular: Subescapular T. Concèntric T. Excèntric Rotació interna EH Rotació externa EH Palpació:  Subescapular : Al centre de l’axil·la  En treball concèntric, els músculs que venen de dins i s’insereixen al troquí o canal bicipital  Rotació interna  Els que s’insereixen en el troquíter  Rotació externa ...