Tema 7 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7: Error de prohibició Art. 14.3 CP L’error invencible sobre la il·licitud del fet constitutiu de la infracció penal exclou la responsabilitat criminal. Si l’error fos vencible, s’aplicarà la pena inferior en un o dos graus.
Quan hi ha desconeixement de l’antijuridicitat hi ha un error de prohibició. Aquest pot ser vencible o invencible.
Coneixement de l’antijuricitat Què ha de saber-se? Objecte del coneixement de l’antijuricitat El subjecte sap que anar a 120 km/h és una infracció administrativa, aleshores hauria de saber que anar a 200 km/h no està permès (=antijuridicitat general) Com s’ha de saber? Grau de certesa necessari.
Objecte de coneixement de l’anitjuridicitat Delictes mala in se/mala quia prohibita Els delictes mala in se no es poden desconèixer (tothom ha de saber que violar, matar, abusar... són delictes). Els delictes mala in se mai podran ser al·legats com a error de prohibició. Són delictes naturals perquè són delictes en sí mateixos.
Els delictes mala quia prohibita són de creació política, i són “dolents” perquè l’Estat els prohibeix. Per ex.: Augmentar la velocitat en 80 km/h per sobre del límit màxim establert.
N’hi ha prou amb saber que el comportament és contrari a l’ordenament jurídic, sense més concreció –antijuricitat general (TS).
• No confondre: Error de tipus- Error de prohibició i Error de fet- error de dret.
• Error de tipus (=Per ex. Cas del caçador que dispara a una persona creient que és un animal.
• L’Error pot ser vencible: exclou el dol • Invencible: exclou el dol i la imprudencia-) • Error de prohibició (=Quan hi ha desconeixement de la llei. Per ex. Quan A ve d’un país on traficar amb drogues és il·legal i el país de destinació no ho és, i A trafica amb drogues creient que és legal. L’error pot ser vencible –es baixa la pena en 1 o 2 graus- o invencible -inimputabilitat-).
• Error vencible: Baixa la pena en 1 o 2 graus • Error invencible: Hi ha impunitat • Error de fet – error de dret Elements normatius del tipus Grau de certesa N’hi ha prou amb el coneixement eventual de l’antijuricitat: • S’ha de considerar seriosament l’antijuricitat del comportament i no descartar-lo.
• Ha de ser fundada en sospita, alta probabilitat (aprox. dol eventual).
EN CAS DE DUBTE: ABSTENCIÓ! • Error de prohibició culturalment condicionat Casos de mutilació genital.
Error de prohibició 1. Concepte: desconeixement il·licitud o creença licitud 2. Classes: Error directe (desconeixement de la llei) i indirecte (o de permissió) – error invers (quan creus que estas fent una acció que és delicte però no ho és. Per ex.: Un àrab que ve aquí i manté relacions homosexuals, però realment això, aquí, no és delicte) - Error indirecte: error sobre l’existència o els límits normatius d’una Causa de Justificació.
- Col·lisions de motius - Dif.: Error sobre els pressupòsits objectius CJ (error de tipus) - Error invers: delicte putatiu o inmaginari (impune) Evitabilitat de l’error ERROR VENCIBLE: S’HAGUÉS POGUT EVITAR OBSERVANT LA DILIGÈNCIA DEGUDA Possibilitat de dissipar l’error: - reflexió - consulta font fiable ...