BLOC B2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicologia evolutiva II
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Evolutiva II B2: Desenvolupament infantil i pobresa Pobresa a Catalunya Un de cada quatre menors en risc de pobresa  El 26.4% dels catalans menors de 16 anys es troba en risc de pobresa, un percentatge 8.8 punts superior al que es va registrar l’any 2008  Les dades de risc de pobresa infantil més altes d’Europa  L’estat espanyol és el país amb més desigualtat de l’eurozona  13.7% menors de 18 anys en llars amb nivell de pobresa alta  714.000 famílies amb nens i tots els adults a l’atur  De les famílies ateses per Creu Roja, un de cada 3 infants no disposa de sabates adequades Concepte de pobresa 3 elements bàsics - Necessitats definides socialment: si no tenim accés garantit a menjar o les necessitats bàsiques, si no tenim un sou, etc. Hi ha necessitats definides externament que es defineixen segons el país en el què es troba.
- Expectatives creades i percepció de poder-les assolir: la pobresa es pot definir objectivament a partir d’uns paràmetres però també hi ha un paràmetre subjectiu respecte a la subsistència, allò que puc assolir, les meves expectatives. El fet de no poder assolir aquestes expectatives és un element que contribueix a aquest concepte.
- Recursos per assolir la inclusió social: està per sobre dels índexs de caire econòmic. La situació a Espanya des dels països nòrdics crida l’atenció. A banda dels ingressos, té importància com són les xarxes socials, si estàs inclòs o exclòs socialment. Si et permet fer una vida normal o la teva vida està en una situació de marginació o exclusió social. Hi ha una exclusió pel fet de no tenir accés ni poder-se integrar al món social. Una família fomentada en col·lectivisme pot tenir garantida aquesta inclusió social pel fet de cooperació i ajuda mútua, que potser inclús essent pobre aquestes necessitats estan cobertes. D’altra banda en grups més individualitzats és més difícil.
Efectes en el desenvolupament - Alts nivells d’estrès. L’estrès té a veure amb una situació on tens unes demandes que complir i no ho pots assolir, no pots assolir les metes que estàs obligat a assumir. Els entorns de pobres normalment van acompanyats d’alt nivell d0estrès, on les persones no poden assolir segons quins aspectes.
~ 27 ~ Psicologia Evolutiva II - Majors riscos per la salut. La pobresa té una incidència clara en la salut. Té a veure amb aspectes com l’accés a serveis mèdics i sanitaris. Però hi ha altres problemes associats, pacients que no segueixen la medicació pel copagament o per temes burocràtics i legals. S’ha incrementat doncs el nivell de pacients que no poden utilitzar la sanitat pública ni mantenir un seguiment (revisions, vacunes, etc.) - Dificultat per accedir a una estimulació psicosocial adequada. Una part important dels programes d’intervenció psicosocial relacionats amb àmbits d’exclusió social o pobresa té a veure amb la infància. Hi ha carències, per això es treballa el lleure amb esplais, centres, etc.
El fet d’accedir a experiències que generen creixement personal i que són adequades pel desenvolupament fa incrementar el bon creixement. Tot això no ho pot oferir l’escola i per això hi ha dificultats d’espais adequats o tenir experiències més enllà, no hi tenen accés a aquests serveis.
- Barreres per assolir nivells educatius. Hi ha moltes barreres invisibles que estan presents però no es veuen. Entre els 6 i els 16 anys l’escolaritat és obligatòria, a partir dels 12 anys comencen a abandonar la escola. També el que pot passar és que quan compleixen els 16 anys, els nens deixen els estudis. L’eina doncs d’inclusió social bàsica és l’escola, i el fet de no poder accedir és una condemna que té moltes probabilitats de repetir-se i excloure, de mantenir-se.
Estrès psicosocial  El desequilibri que es produeix entre les demandes a les que es veuen exposats els individus i els recursos adaptatius que posseeixen, o que creuen posseir, per tal de fer-los front.
Model multifactorial de l’estrès psicosocial  Factors predisponents: predisposa a una condició, genera un risc  Biològics: adults amb discapacitat per exemple  Familiars: família monoparental per exemple  Socials  Culturals: formar part d’un grup o ètnia minoritària que no té garantida la seva inclusió  Factors mediadors  Sistema social de recolzament, real o percebut. Exemple d’un programa d’intervenció: als anys 80 els serveis de salut troben mares joves que tenen especials dificultats en la cura dels seus bebès, es troben angoixades i maldestres en qüestions ~ 28 ~ Psicologia Evolutiva II habituals. Aprofiten doncs la creació d’una ludoteca perquè sigui un punt de trobada per fer sessions informatives sobre la criança. És un espai segur i acollidor i a més s’aprèn. L’experiència conforme va avançant avança positivament però les conferències s’adonen que no és allò fonamental. Les mares van creant una xarxa social, una xarxa d’autoajuda, comencen a relacionar-se entre elles. La percepció d’ajuda mútua entre el grup comença a transformar-ho tot. Per la seva situació d’aïllament (donades les seves característiques: no treballaven i el seu entorn familiar el tenien molt lluny, estaven completament soles), van crear una xarxa que permetia tenir un factor mediador que permet construir i passar aquestes situacions complicades. Es donarà un canvi en els seus rols i la seva situació social. Aquesta és la importància d’aquests factors mediadors.
 Factors precipitants  Successos etapes vitals i la seva interpretació. Situacions en les què quedes en atur, un familiar contrau una malaltia, hi ha un canvi social determinat, apareixen respostes racistes en el teu entorn i pertanys a una ètnia minoritària.
 Estrès subjectivament percebut.
Vulnerabilitat - Els factors de risc situen als individus en una situació de vulnerabilitat (menor resistència).
- Les conseqüències destructives del risc varien durant el cicle vital en relació als processos de desenvolupament, les condicions de protecció i els recursos per efectuar ajustaments o integracions transformadores de la situació.
La trajectòria al llarg del cicle vital (naixement del fill, adolescència, envelliment, etc.), el pas entre cada una de les etapes té una sèrie de reptes les quals poden provocar potencialment una situació d’estrès si no es superen (per exemple, si no es poden alimentar als fills). Això no et permet donar respostes a aquests reptes. L’entrada per exemple a l’escola, una situació esperada, l’entrada del nen a un nou món que suposa temps lliure als pares i noves experiències, quan es ve d’un entorn on la teva trajectòria escolar ha estat desafortunada, l’escola apareix com un entorn amenaçador.
Aquestes situacions també són potencialment d’estrès psicosocial, entre d’altres. Apareixen riscos. Així doncs, el cicle vital està ple de transicions ecològiques que suposen reptes que en determinades circumstàncies generen vulnerabilitat i aquestes transicions poden precipitar estrès psicosocial, exclusió, pobresa en general.
~ 29 ~ Psicologia Evolutiva II Resiliència - La capacitat de l'ésser humà de recuperar-se de l'adversitat i, més encara, transformar factors adversos en un element d'estímul i desenvolupament.
- La resiliència aporta una susceptibilitat menor al estrès i disminueix la potencialitat de veure's afectat per esdeveniments negatius, fins i tot, alguns danys.
- Es reflecteix en el fet que en moments diferents de la vida de les persones mostren major capacitat per enfrontar, resistir i recuperar-se de factors que poden ser destructius.
Hi ha capacitats personals que afavoreixen la resiliència. En els estudis que s’han fet, s’ha trobat que la resiliència està molt relacionada en els primers anys de vida. No és el mateix satisfer les teves necessitats (d’alimentació, d’atenció, etc.) que no satisfer-les. A banda d’aquestes arrels biològiques, el que és definitiu són aquestes primeres experiències, la confiança bàsica (que les teves demandes seran satisfetes). Quan això es satisfà la resiliència és més forta.
Cultura de la pobresa – estudis llatinoamericans.
Trets socials - Amuntegament.
- Absència de vida privada.
- Alta incidència d'alcoholisme.
- Violència intrafamiliar.
- Temprana iniciació sexual.
- Mares abandonades.
- Autoritarisme familiar.
- Inexistència de la infància com etapa de vida.
- Baix nivell educatiu.
- Analfabetisme.
Trets personals - Orientació cap el present.
- Pocs desitjos de planificar pel futur (hedonisme de curt termini).
- Sentiments de fatalisme.
- Creença en la superioritat masculina.
- Dones es consideren màrtirs.
- Sentiment de marginalitat i inferioritat.
- Desconfiança social.
~ 30 ~ Psicologia Evolutiva II Pobresa i significat humà Els éssers humans necessitem un “guió per viure”, un pla coherent, una narració que es pugui integrar en el passat I el present, que es pugui projector en el futur de manera que constitueixi una base de predicibilitat, ordre i respecte de sí mateix.
~ 31 ~ ...