TEIXIT CARTILAGINÓS (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Histologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 18/10/2014
Descargas 23
Subido por

Descripción

Professora: Aurora Ruíz

Vista previa del texto

TEIXIT CARTILAGINÓS També és un dels teixits connectius. També és el teixit a partir del qual es formen els ossos. Els nounats, per exemple, tenen pràcticament tot el cos en cartílag, excepte el crani i la cara, i amb el creixement es va convertint en os.
El teixit cartilaginós és un teixit avascular: no té vasos sanguinis ni limfàtics. Per això està envoltat d’una beina de teixit conjuntiu, el pericondri (col·lagen tipus I). El cartílag té una matriu extracel·lular molt especialitzada, ocupa un 95% del volum. És un gel semisòlid hidratat i més sòlid que no pas la matriu del teixit conjuntiu. Hi ha fibres de col·lagen tipus II i molts proteoglucans i àcid hialurònic, que permeten que el teixit estigui hidratat.
El teixit necessita estar hidratat perquè com no té vasos sanguinis, els nutrients, residus cel·lulars i oxigen han de difondre per la matriu per poder arribar a les cèl·lules.
Les cèl·lules encarregades de sintetitzar la matriu extracel·lular d’aquest teixit són els condroblasts i els condròcits. Els condroblasts són les cèl·lules precursores dels condròcits, des de la perifèria del teixit cartilaginós, és a dir, des del pericondri, van sintetitzant components de la matriu. Quan queden totalment envoltats d’aquesta es converteixen en condròcits.
Funcions del teixit cartilaginós: - Mantenir la forma dels òrgans.
Motlle de formació d’ossos. Durant l’adolescència el cartílag es va substituint per os.
Només queda cartílag en les articulacions.
Tipus de cartílag: - Cartílag hialí: és el més comú, el més estudiat. A la matriu té fibres de col·làgena de col·lagen tipus II.
Cartílag elàstic: es troba en zones on s’ha de mantenir l’elasticitat. A més de col·lagen tipus II també té fibres d’elàstiques.
Cartílag fibrós: té fibres de col·làgena de col·lagen tipus II i de tipus I.
CARTÍLAG HIALÍ La matriu extracel·lular és un gel semisòlid. Fa de sostén de tubs en comunicació amb l’exterior, on evita que es col·lapsin: laringe, tràquea i bronquis. Envolta formant anells aquests tubs.
També és molt important en el fonament de formació dels ossos llargs.
Matriu extracel·lular És molt homogènia i està molt hidratada (80% del pes net és aigua). El 80-90% de les fibres de col·làgena són de col·lagen tipus II. Trobem àcid hialurònic i proteoglucans (agrecà i condroitinsulfat). També proteïnes mutliadhesives, com la condronectina, que uneix les cèl·lules del cartílag a la matriu.
Cèl·lules Condroblasts: es situen entre el cartílag i el pericondri. Estan al límit i sintetitzen components de la matriu que, quan envolten la mateixa cèl·lula, fan que es diferenciï en condròcit i se’n vagi cap a les profunditats del teixit cartilaginós.
Els condroblasts ja provenen d’una altra cèl·lula, la cèl·lula condrogènica, que alhora, prové de la cèl·lula mesenquimàtica indiferenciada.
Condròcits: són cèl·lules que amb la seva divisió provoquen el creixement del cartílag. Quan es divideixen formen grups, agrupacions de condròcits. Aquests grups són de 2 o 4 cèl·lules (molt rarament de 8), no es troben mai de més perquè com les mateixes cèl·lules van sintetitzant matriu es van separant les unes de les altres. S’anomenen grups isogènics (mateix origen, perquè provenen de la mateixa cèl·lula que s’ha anat dividint). Els condròcits tenen el nucli molt gran.
Els condròcits es troben en una llacuna o condroplast. S’anomena així al forat de la matriu que ocupa cada condròcit. Si s’elimina la cèl·lula, queda a la matriu aquest buit, el condroplast.
La matriu extracel·lular s’estructura al voltant dels condròcits de la següent manera: Matriu capsular  envolta cada cèl·lula.
Matriu territorial  envolta cada grup isogènic.
Matriu interterritorial  és la resta de la matriu que es troba per tot el teixit cartilaginós, entre grups isogènics.
Pericondri És teixit conjuntiu dens irregular. És on comença el creixement del cartílag, perquè és on trobem els condroblasts. Es dóna un creixement aposicional (creixement des de l’exterior). El pericondri també manté el cartílag, perquè té els vasos sanguinis que porten els nutrients necessaris per les cèl·lules.
El pericondri té dues capes: - Capa fibrosa externa: té col·lagen tipus I, fibroblasts i vasos sanguinis.
Capa cel·lular interna: té cèl·lules condrogèniques que es van diferenciant a condroblasts.
Estructura de tot el teixit cartilaginós hialí. De baix a dalt veiem: - Condròcits (color blau).
- Fibres de col·làgena (color verd).
- Condroblasts (blau fosc).
- Pericondri (envoltant els condroblasts, condrogèniques i vas sanguini).
- Vas sanguini.
cèl·lules CARTÍLAG ELÀSTIC Proporciona un sostén flexible, gràcies a la composició de la matriu: 50% fibres de col·làgena tipus II, i 20% fibres elàstiques. Formen una xarxa molt densa i ramificada.
Aquest tipus de cartílag també està envoltat de pericondri.
Trobem menys substància fonamental amorfa però més condròcits i més grans, per la qual cosa la matriu no és tan àmplia.
Per exemple, es troba a la oïda.
Carílag elàstic. Té condròcits i el pericondri amb la mateixa composició que el del cartílag hialí (cèl·lules condrogèniques i condroblasts), però la matriu té moltes més fibres elàstiques (color groc).
CARTÍLAG FIBRÓS Es troba en zones de resistència a deformacions per forces externes: resisteix bé la compressió i la distensió. Per això es troba en articulacions, entre vèrtebres...
Té molts pocs condròcits, i la matriu té fibres de col·làgena de col·lagen tipus I i tipus II. El col·lagen tipus I és el que dóna la capacitat de resistir forces compressores i tensores.
Cartílag fibrós. No hi ha pericondri, es veuen pocs condròcits i una gran quantitat de fibres a la matriu.
Aquest cartílag no té pericondri, per tant els nutrient arriben difonent pel líquid sinovial.
...