Trastorns de la Marxa i del Moviment (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DE LA MARXA I EL MOVIMENT - SÍNDROMES CEREBELOSOS SÍNDROME DE PARKINSON TRASTORNS DEL MOVIMENT  tremolor, corea, atetosis, mioclònies, distonies, tics SÍNDROMES CEREBELOSOS Alteració de la regulació i control del to muscular, coordinació dels moviments i del control de la postura i de la marxa.
CEREBEL  òrgan del sistema nerviós que s’encarrega de la regulació de la marxa. És un sistema que tenim per tal de poder moure’ns i també es relaciona amb el to muscular.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES HIPOTONIA  baix to muscular Resistència disminuïda a la palpació o manipulació passiva dels músculs  el to muscular d’una persona gran costa més de mesurar que el d’un nen (per la disminució de les capacitats amb l’edat).
Hiperreflèxia osteotendinosa  es miren com es troben els reflexes.
Fenomen del rebot de Steward – Holmes  es demana al pacient que flexioni el seu braç contra la resistència del metge, de manera que al retirar la resistència, el pacient no pot controlar el seu moviment de flexió i es colpeja la cara amb el seu braç.
ATÀXIA O INCOORDINACIÓ DE MOVIMENTS HIPERMETRIA  proves cerebel·loses (dit – nas/taló – genoll). Tremolor intencional.
ASINÈRGIA  falta d’associació dels moviments elementals al realitzar moviments complexes (alteració quan realitzes un estirament i s’ha de relaxar el múscul contrari).
DISCONOMETRIA  alteració del temps del moviment.
ADIADOCOCINÈSIA  impossibilitat moviments ràpids (prova de marionetes).
1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada ALTERACIÓ DE L’EQUILIBRI I LA MARXA - Inestabilitat en el ortostatisme (posició vertical).
Marxa de l’ebri: en zig – zag. Desviació cap al costat de la lesió.
ALTRES SIGNES - Alteració de la paraula  paraula escandida, descomposta en síl·labes, explosiva.
Alteració escriptura  lenta, anòmala, irregular Tremolor intencional Altres  titubeig dels ulls abans de fixar la vista, etc.
CAUSES INTOXICACIONS AGUDES - Alcohol, fàrmacs.. (la intoxicació alcohòlica aguda és la més freqüent) (un excés de fàrmacs pot donar manifestacions semblants a estar ebri).
ATROFIA CEREBELOSA - Alcohol (alcohòlics paraneoplàsica...
crònics si beuen molt), mercuri, malabsorció, ACCIDENTS VASCULARS ESCLEROSIS MÚLTIPLE  malaltia desmielinitzant.
TUMORS PRIMARIS O METASTÀSICS MALALTIES DEGENERATIVES - Atrofia olivopontocerebelosa Atrofia cerebelosa de Marie-Foix-Alajouanine MALALTIES METABÒLIQUES - Atàxia – teleangiectasa Malaltia de Harnup INFECCIONS (Mononucleosis infecciosa, kuru) 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SÍNDROME DE PARKINSON Entitat caracteritzada per tremolor, rigidesa muscular, (bradicinèsia) i alteracions de la marxa i reflexos posturals.
lentitud de moviments FISIOPATOLOGIA - Degeneració de la substància negra.
Reducció de la dopamina a nivell del cos estriat (efecte inhibidor).
Degeneració d’altres sistemes ascendents, com noradrenèrgic, serotoninèrgic i colinèrgic.
TREMOLOR - Regular, rítmic, 4-8 cicles/segon.
Repòs, disminueix quan es realitza un moviment.
Augmenta amb l’ansietat.
Mans/músculs de cara i coll BRADICINÈSIA - Reducció d’actes motors automàtics i voluntaris.
Fàcies inexpressives (fàcies jugadors de póker) / *Fàcies  aspecte general de la cara donat pels tests expressius.
Disminució del parpelleig.
Alentiment general.
3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada Disminució del balanceig dels braços.
Disminució de l’amplitud dels moviments.
Micrografia RIGIDESA MUSCULAR - Resistència que experimenta el metge al moure passivament una articulació.
Interrupcions rítmiques (en roda dentada).
Augmenta amb el moviment (rigidesa activada).
POSTURA TÍPICA EN FLEXIÓ - Dificultat d’inici – titubeig Marxa propulsiva Marxa festineante ALTERACIÓ DEL LLENGUATGE - Veu monòtona, dèbil, festineante (?) DISFUNCIÓ INTELECTUAL DISFUNCIÓ VEGETATIVA - Hiperhidrosis (excessiva producció de suor), sialorrea (excessiva producció de saliva).
Dificultat de micció, restrenyiment CAUSES - MALALTIA DE PARKINSON  quan no sabem la causa parlem de malaltia de Parkinson.
PARKINSONISMES  síndromes secundaris. Es veu en gent gran tractada amb neurolèptics.
o Infeccions (encefalitis letàrgica).
o Intoxicacions (Mn, CO, MTPT) o Neurolèptics o Cinarizina  medicament que ajuda a controlar els símptomes causats pel trastorn de l’equilibri o moviment (p.ex. marejos).
4 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DEL MOVIMENT TREMOLOR Moviments anormals, involuntaris, rítmics, ondulants, resultat de la contracció alternativa de grups musculars oposats (tremolor parkinsonià) o contracció simultània d’agonistes i antagonistes (tremolor essencial).
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES - Tremolor fisiològic (8 Hz) Tremolor patològic (4-7 Hz) TIPUS DE TREMOLOR - REPÒS o Malaltia de Parkinson o Haloperidol, fenotiacines - POSTURAL o Tremolor essencial benigne o Ansietat o Metabòlic – “flapping tremor” - o o o Tirotoxicosis Alcoholisme Fàrmacs (liti, corticoides...) INTENCIONAL o Esclerosi múltiple o Trastorns cerebel·losos COREA Moviments rítmics, involuntaris, ràpids i bruscos, que afecten a un o varis músculs de tronc, cara i extremitats.
FISIOPATOLOGIA - Pèrdua de neurones dels nuclis caudals i putamen amb depleció (disminució) d’acetilcolina i GABA.
Preservació de la dopamina.
5 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada CAUSES - HEREDITÀRIES o Malaltia de Hungtinton o Malaltia de Wilson o Atàxia telangiectasa - SECUNDÀRIES o Corea de Sydenham o Encefalitis o Fàrmacs ATETOSIS Moviments rítmics, involuntaris, ràpids i bruscos, que afecten als dits de les mans i dels peus. Impossibilitat de mantenir una mateix posició.
CAUSES - HEREDITÀRIES o Malaltia de Hungtinton - SECUNDÀRIES o Malaltia de Sydenham o Atetosis posthemiplègica MIOCLÒNIES Contraccions involuntàries, brusques d’un o més músculs de l’organisme, d’intensitat variable (pocs o molts músculs), arrítmiques, desencadenades per estímuls sensorials (llums, sorolls, etc) i que poden progressar a una epilèpsia (epilèpsia mioclònica).
CAUSES - - ENCEFALITIS METABÒLICA o Anòxia (falta casi total d’oxigen en un teixit), urèmia (acumulació de productes tòxics a la sang).
ENCEFALITIS EPILÈPSIA MIOCLÒNICA MALALTIA CRETZFLEDT – JAKOB 6 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada DISTONIES Moviments anormals per contracció d’agonistes i antagonistes que motiven una actitud o postura anormal del cap, coll, extremitats o tronc.
CAUSES - GENERALITZADES o Distonia musculoris deformans o Malaltia de Wilson - LOCALITZADA o Torticolis espasmòdica o Rampa dels escrivents TICS Moviments involuntaris d’aparició brusca i intermitent. Pot inhibir-se voluntàriament en un petit espai de temps. Repetició del mateix moviment exacte.
CAUSES - FISIOLÒGICS o Manerismes, espasmes d’hàbit - PATOLÒGICS o PRIMARIS  sdme de Guilles de la Tourette (vocalització involuntària d’insults + impulsos sexuals) o SECUNDARIS  postencefalític, fàrmacs, intoxicació CO.
7 ...