Seminari 5 Cohorts (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016 (Actualizado: 24/03/2016)
Descargas 6

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Exercici 1 Farmàcia UB 2015-2016 Unybook: jmartiarques75    Farmàcia UB 2015-2016 Estudi de cohorts. O bé un “estudi analític, longitudinal, prospectiu i conservacional de cohorts” Podem calcular el risc relatiu, també anomenat raó de taxes. Això consisteix en l’estudi de cohort exposada vs cohort no exposada.
Abans de realitzar els càlculs em de tenir en compte el concepte de “Persones-any”: representa el sumatori del anys en que les diferents persones han format part del estudi. Exemple: un estudi de 6 anys de durada. La persona A ha participat els 6 anys, la persona B n’ha participat 2 i la persona C n’ha participat 3. Per obtenir el valor de Persones-any sols s’han de sumar tots els anys que ha participat cada persona, per tant: 6 anys (A) + 2 anys (B) + 3 anys (C) = 11 persones-anys. Es un concepte una mica estrany, però així ho va dir la professora.
Càlcul de el risc relatiu per les que han consumit anticonceptius en el passat: com que estem en estudi de cohorts ens interessen les files, així: Exposició: consum d’anticonceptius + ( )= = ⁄ ⁄ Malaltia: embolisme pulmonar + + Persones-any A 42 B A+B = 709.469 C 76 D C+D = 829.240 − − ℎ ℎ = Els valors de B i D no ens interessen en estudi de Cohorts.
( ) ( ) 42⁄709.469 = 0,64 76/829.240 0,64 equival protecció dèbil.
 Càlcul de RR per les que consumien anticonceptius oral durant l’estudi: Exposició: consum d’anticonceptius + ( )= = ⁄ ⁄ Malaltia: embolisme pulmonar + + Persones-any A5 B A+B = 21.857 C 76 D C+D = 829.240 − − ℎ ℎ = ( ) ( ) 5⁄21.857 = 2,49 76/829.240 2,49 equival a risc fort, podem dir que hi ha associació entre la exposició i la malaltia.
Unybook: jmartiarques75  Farmàcia UB 2015-2016 En aquest estudi, es pot calcular el risc atribuïble? Si, el risc atribuïble es el risc que hi ha de patir una malaltia amb una exposició concreta. Ho podem calcular per al segon apartat.
ï ( )=( )−( )= 5 76 − = 13,7 · 10 21.857 829.240 Unybook: jmartiarques75 Exercici 2 Farmàcia UB 2015-2016 Unybook: jmartiarques75    2015-2016 S’ha realitzar un estudi de Cohorts.
Podem calcular el Risc Relatiu.
Càlcul de RR per a les 3 categories: Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3  Farmàcia UB 438 118.784 = = 0.87 411 97.913 198 65.699 = = 0.71 411 97.913 ó è 378 112.124 = = 0.80 411 97.913 ó è Considera que hi ha una relació dosi-resposta? No, perquè no hi ha una relació clara amb la quantitat de dosi administrada i un suposat efecte protector.
...