Tema 11: Teixit sanguini (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Animal TEMA 11: TEIXIT SANGUINI LA SANG  Teixit connectiu líquid Barreja de cèl·lules + proteïnes de plasma Es sintetitzen al fetge Vida adulta  en la medul·la òssia adulta (roja) Groga  molt de teixit adipós, una mica de teixit hematopoètic Roja  ossos llargs, durant infància molt de teixit hematopoètic Adult es va convertint en groga, només queden alguns llocs de roja Cèl·lules mare  cèl·lules hematopoètiques  primer està al sac vitel·lí, després al fetge i la melsa i finalment s’instal·la a la medul·la òssia.
Cèl·lules en diferents estadis de diferenciació  cèl·lules de la sang (en la medul·la roja) Medul·la òssia: Cèl·lules de la sang:  Cèl·lules mare hematopoètiques  totipotencials  diferent llinatge Autorenovar-se  Cèl·lules mare mesenquimàtiques  altres teixits Exemple: adipòcits Medul·la roja (no verdadera) Cèl·lules sang Mieloide Limfoide Cèl·lules mare autorenovar-se fins a un límit Cèl·lules progenitores Limfòcits Procés de diferenciació  cèl·lules finals de la sang Procés de diferenciació: Cèl·lules mare “multipotencials” Ex: Cèl·lules mare “monopotencials” Eritropoètica Granulopoètica Cèl·lules en maduració Eritroblast Mieloblast Cèl·lules madures Monoblast Megacarioblast limfoblast Diferenciació Monòcit Megacariòcit - plaquetes Limfòcit Cèl·lules diferenciades Cèl·lula mare Monopoètica Trombopoètica Limfopoètica Població estable que Població compromesa s’autorenova Proliferació 1 Eritròcit Mielòcit – Neutròfil Basòfil Eosinòfil Citologia i Histologia Animal TEIXIT HOMATOPOÈTIC  Medul·la òssia roja: espais entre os esponjós Teixit connectiu reticular amb adipòcits i sinusoides vascular amb cèl·lules hematopoètiques i cèl·lules mare masenquimatoses entre mig.
Hi ha capil·lars  que recolliran les cèl·lules CÈL·LULES DE LA SANG: 2 grups Cèl·lules de defensa Eritròcits Eritròcits  transport de l’hemoglobina en vertebrats Funció: captació O2 En invertebrats: hemoglobina per el citoplasma Anticossos (similar hemoglobina)  viatgen pel plasma sanguini Parets cel·lulars permeables pels anticossos  però que no sigui per l’hemoglobina (confinada en les cèl·lules  Eritròcits) Mamífers: Eritròcits  cèl·lules sense nucli ni orgànuls, tenen glucosa i enzims  obtenció d’energia (citoesquelet) Replets d’hemoglobina Forma aplanada i còncava pel mig Capil·lars molt petits  cèl·lules del citoesquelet d’actina  organització de manera que les cèl·lules es poden deformar per entrar i tornar a trobar la seva forma quan han passat Disposició FA segons el contacte amb les altres proteïnes Eritròcits  s’uneix a l’espectrina Vida mitja de 120 dies Es produeixen a la medul·la òssia roja  molta renovació S’eliminen a la medul·la, melsa i fetge.
Es poden trobar eritròcits joves que encara no han perdut el nucli.
Eritròcits vells  es fagociten per macròfag (a la melsa i fetge) Vertebrats no mamífers  transporten varies proteïnes Diferents mides d’una espècie a una altra i concentració.
2 Citologia i Histologia Animal CÈL·LULES DE DEFENSA Plaquetes  trossets de cèl·lula Leucòcits: Neutròcits Macròfags Monòcits Eosinòfils Basòfils + (+ abundants) - Plaquetes  evitar pèrdua de fluids Vida mitja: 2-8 dies Diferents granulacions Elements del citoesquelet organitzats al voltant de la plaqueta  li donen forma arrodonida S’origina a partir de la medul·la òssia roja Megacariòcits (grosses) Nucli molt lobular  per endomitosi i sense citocinesi  dividir ella mateixa, es van separant trossets (no hi ha divisió del nucli tampoc de la cèl·lula) Plaquetes  grànuls:    Lisosomes (amb enzims per poder degradar) Proteïnes per la coagulació i amb la permeabilitat vascular (factors associats) Serotonina  vasoconstrictors *Factor plaquetari 3 factor de coagulació Activa plaqueta  s’allibera a la sang  interacció cèl·lules endotelials  alliberen tromboplastina  que transforma la protrombina de la sang en trombina  converteix el fibrinogen de la sang en fibrina  trampa que engloba plaquetes i eritròcits i forma un coàgul Citoesquelets  es reorganitza  pseudopodis per adherir-se a la superfície Alliberar grànuls Forma part dels coàguls  atrapen eritròcits Plaqueta s’activa en un vas que no tingui teixit endotelial sa (trencament) 3 ...