Examen parcial avualuació continuada (cinemàtica) (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Fonaments de Mecànica
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 04/11/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

` nica Fonaments de Meca Cognoms i Nom 1a Prova Avaluaci´o Continuada.
24 d’Octubre de 2014 Grup P1. Disparem un projectil des de la superf´ıcie terrestre amb una velocitat de 200 m/s i un angle d’inclinaci´ o θ = 30◦ respecte l’horitzontal.
(a) Trobeu els vectors d’acceleraci´ o tangencial i normal en l’instant del llen¸cament i calculeu-ne els m` oduls.
(b) Quina al¸cada m` axima assoleix el projectil? Trobeu per aquest instant de temps els vectors d’acceleraci´ o tangencial i normal i calculeu-ne els m`oduls.
(c) Suposant que la superf´ıcie terrestre ´es plana, calculeu a quina dist`ancia del punt de sortida impactar` a el projectil amb el terra. Trobeu per aquest instant de temps els vectors d’acceleraci´o tangencial i normal i calculeu-ne els m` oduls.
(d) Si el projectil es llan¸ca en sentit Sud des d’un punt de la Terra de latitud λ = 60◦ Nord i amb un angle d’inclinaci´ o θ = 30◦ respecte l’horitzontal local, quina ser`a l’acceleraci´o de Coriolis i la centr´ıfuga que experimentar` a en l’instant del llan¸cament?. Indiqueu-ne el sentit, direcci´o i m`odul.
...