Tema 1 Introducción (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 4º curso
Asignatura Tractament Delinqüents violents
Profesor N.I.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 23/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: INTRODUCCIÓ ANTECEDENTS HISTÒRICS: A EUA: Les primeres aproximacions a la avaluació del tractament van ser a principis del S XX o 1909: Primera clínica de delinqüents juvenils o 1916: La policia de NY realitza informes d’assessorament als tribunals de delinqüents greus. Comencen a sorgir els termes d’imputabilitat i responsabilitat penal o Anys 30’: Treballen 64 persones especialitzades en 13 presons, de les 164 persones. Als anys 40’ ascendeix a 80.
• Després de la IIGM hi ha estudis sobre la avaluació i la intervenció en relació amb la delinqüència general Europa: • Marià Cubí (1845): Frenologia: Localitza a l’àrea temporal una zona de destructivitat, que podria contrarestar mitjançant les facultats de la millorabilitat, benevolència, idealitat.
• Lombroso (1866): No hi ha solució pels criminals. Es necessari segrestar-los per sempre, en els casos incorregibles o suprimir-los quan són massa perillosos.
• Mira i López (1932): Es va preocupar de que els jutges tinguessin coneixements de psicologia i va sostenir la importància de prevenir el delicte, abans de castigar-lo.
Tractament a Espanya: • Entre 1967-1975: Etapa psicomètrica / diagnosticada. S’intenta saber què passa. Trets que predominen • • Entre 1975 – 80: Etapa classificadora o CE o LO General Penitenciaria o Primers Permisos penitenciaria Entre 1980 – 1984: Tapa experiències pilot: Desbordament de feina  Es comença a treballar amb grups • Entre 1985 – 1990: Etapa del desenvolupament de models i programes ambientals i cognitius: o El model de condicionament operant o Aprenentatge social o Importància del comportaments cognitius o Normalització dels programes de tractament i desenvolupament acadèmic Tractament a Catalunya • 1984: La Generalitat de Catalunya assumeix la competència penitenciària • Finals 80’: Major especificitat en els tractaments relacionats amb violència • Anys 90: Disseny i aplicació de programes o SAC: Sexual Agressor Control o DEVI: Delictes violents o VIDO i VIGE MARC REGULADOR DE TRACTAMENT: • Article 25 CE: o Ningú pot ser sancionat o condemnat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, segons la legislació vigent en aquell moment.
o Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social i no podran consistir en treballs forçats. El condemnat a pena de presó que estigui complint la mateixa gaudirà dels drets fonamentals d’aquest capítol, a excepció dels que es vegin expressament limitats pel contingut de la sentència, el sentit de la pena i la llei penitenciaria. En tot cas, tindrà dret a una feina remunerada i als beneficis corresponents de la Seguretat Social, així com l’accés a la cultura i el desenvolupament integral de la seva personalitat • Menors: LO 5/2000 • Adults ...