TEMA 6: La propietat industrial (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura dret mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: La propietat industrial Conjunt de drets que una vegada inscrits el seu titular els pot utilitzar amb exclusivitat.
Blocs: - Patents (Regulades per la llei 11-1986 de 20 de març.
- Marques (Regulades per la llei 17-2001 de 7 de desembre.
- Disseny industrial (Regulat per la llei 20-2003 de 7 de juliol.
1. Patent La patent és el dret que adquireix aquell subjecte sigui persona física o persona jurídica que enregistra a la oficina espanyola de patents i marques (OEPM) un projecte original i que una vegada acceptat, el titular serà l'únic que tindrà dret a explotar-lo.
1.1: L'estat ens posa un dret màxim que són 20 anys improrrogables. El que no vol l'estat és que les idees permaneixin.
Hi ha una sèrie de prohibicions (races animals, productes vegetals, descobriments, mètodes científics, programes informàtics, forma de presentar treballs, llibres...) La llei obliga que als 4 anys següents de patentar-lo s’ha de comercialitzar sinó caduca.
Una vegada patentat el producte rep el dret de poder-lo explotar, es fan millores que es diu: Esicionar una patent (108), i tindrà el temps que li quedi a la patent.
1.2: A més a més tenim un dret de protecció judicial, si algú ens copia podem denunciar-ho.
1.3: Dret de tràfic jurídic, podrem vendre-la, deixar-la, cedir-la, llogar-la...
-> Quan han passat els 20 anys es produeix la caducitat de la patent, finalització dels drets d'explotació d'aquella patent.
2. Marca És tot signe susceptible de representació gràfica que serveix a l'empresari per distingir-ne a sí mateix o als seus productes del mercat.
Distintius: 1.1: Aquí a l'estat li interessa que la marca es consolidi i duri el més temps possible, per tant el període és de 10 anys prorrogables indefinidament.
Durant els 5 primers anys l'hem de posar en funcionament.
Hi ha prohibicions (insults, escuts oficials, escut de l'estat...) -> El producte caduca quan no es paguen les quotes a la OEPM o quan no la renovem.
3. Disseny industrial Aparená de la totalitat d'un producte del qual se'n deriven unes característiques forma’ls ( fa referència a les línees, formes, colors, textures).
Es pot enregistrar productes industrials o productes artesanals.
Disseny cotxe (DI) ...