Classe pràctica 27/2 i 13/3 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

27.02 PIB  RNDB (Renda Nacional Disponible Bruta) Com passem de PIB a RNDB? 1. Primer cal passar de PIB (s’ha de calcular el PIB prèviament) a RNB. Calcular la RNB ens diu la producció aconseguida pels factors residents de l’economia estudiada.
RNB = PIB + RRN - RRE RNB = PNB renda/producte nacional brut RRN= rendes generades pels residents nacionals aconseguides a l’exterior (persones del país que viuen a l’estranger) RRE= rendes dels residents estrangers (persones estrangeres que viuen al país) 2. De RNB a RNDB RNDB = RNB + TRE netes (rebudes – pagades) TRE= Transferència (prestació sense contrapartida, no fas res per aconseguir-la) RNDB = renda de la que disposo per consumir o estalviar. RNDB = C + S (Consum + Estalvi) La RNDB és un indicador millor que el PIB per veure el benestar d’una societat que forma part d’una economia, és una mesura molt més real.
PIB corrents – PIB constant Taxa de variació: com evoluciona una variable. Pot ser positiva o negativa, i és aplicable per a qualsevol variable. Es refereix a l’any anterior. Ex: taxa de variació aplicada al PIB: PIB 2014 = [(PIB 2014 – PIB 2013) / PIB 2013] x 100= % PIB nominal PIB nominal el 2013= (multiplicar la quantitat d’aliments pel preu d’aquest el 2013) + (multiplicar la quantitat de vestit pel preu d’aquest el 2013)* *Suposant que l’únic que produïm són aliments i vestit PIB nominal 2013 = (Qaliments2013 x Paliments2013) + = (Qvestit2013 x Pvestit2013) PIB nominal: valor de la producció de cada any valorant els preus d’aquell mateix any.
PIB real Any base: any 2008 PIB real 2013= (Qaliments2013 x Paliments2008 (any base)) + (Qvestit2013 x Pvestit2008) PIB real 2014= (Qaliments2014 x Paliments2008 (any base)) + (Qvestit2014 x Pvestit2008) Si calculo la taxa de variació, ens farà referència a la quantitat, ja que el preu és sempre el mateix.
13.03.15 Deflactor del PIB Deflactor del PIB 2013: (PIB nominal 2013 / PIB real 2013) x 100 = % En el fons, és el mateix que fer: Defl. PIB 2013 = [(Q2013 x P2013) / (Q2013 x P2010(any base))] x 100 = % La deflació comporta una reducció progressiva del PIB del país. És un fet negatiu per l’activitat econòmica i les famílies (que veuen com les seves propietat van perdent valor). Però la inflació també és dolenta. L’ideal seria que es mantingués estable. El BCE s’expressa sobre el nivell de preus. Diu que la taxa de variació ha d’estar a prop del 2%.
Cada any haurien de pujar els preus prop del 2%. Estabilitat de preus pel BCE: créixer a un ritme del 2% + IPC ...