Tema 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura (TIC) Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Profesor C.L.
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tecnologies de la informació i de la comunicació 2014-2015 TEMA 1 Model de Comunicació de Lasswell Lasswell: sociolèg professor de la Universitat de Chicagoals anys 30. Tenia molta capacitat d’eslogan, qualsevol acte de comunicació es pot reduir a una sèrie de preguntes.
“Who says what to whom in what channel with what effect” What: estudi del missatge. (message -> semiotic & cultural studies) // Semiotica, escola que estudia les imatges.
// Cultural studies, s’ha d’estudiar el missatge perquè aquest permet saber com cada grup social interpreten els continguts d’alguna manera cultural.
Com determinades caracteristiques socials, influeixen en la interpretació del missatge. Lo important és el missatge i la interpretació personal del missatge però les estructures no.
Whom: receptor, estudis d’audiencia. (receiver -> audience studies) Els estudis d’audiencia van ser importants i continuen sent-ho per marcar horaris de màxima audiencia i per exemple tarifes de publicitat.
What channel: el canal per on veiem continguts, els mitjans condicionen els missatges.
(channel -> McLuhan Network Society) McLuhan va ser un intel·lectual que va crear certs eslogans socials que encara es continuen utilitzant. “La televisió ens a fet ser trivals i el llibre ens individualitza.” What effect: quins efectes. (effects -> effect studies) quins efectes de comunicació tenen en la gent. Interessats política i publicitat. Saber si la publicitat t’impulsa a comprar.
Saber fins a quin punt els mitjans de comunicació poden influir en la societat.
Who: l’emissor. (comunicator -> pec media economics) estudi del emisor.
PEC (economica política de comunicació) creuen que l’emissor sempre es negatiu.
Media economics: el problema no es el sistema, només es que funciona malament i ha de funcionar millor.
Nosaltres estudiem el canal.
Si tens determinat estimul faràs determinada acció.
Els mitjans de comunicació són TIC? NO Són la combinació de les comunicacions i la informàtica. Els mitjans de comunicació UTILITZEN les TIC.
Distinció entre dades, informació i coneixement Les Dades Descripcions o fets sobre un succés o una cosa.
p.e. “Telefónica guanya 8mil mil·lions de dolars” La Informació Quan aquestes dades les organitzem, les agrupem, les classifiquem en categories que li donen significat. I que tenen un context que facilita la comprensió.
TEMA 1 Alberto del Arco García Tecnologies de la informació i de la comunicació 2014-2015 El coneixment Implica una persona i una acció. És la informació que va orientada a una persona i una acció.
Prové de la informació pero necesita el compromis de la persona.
p.e. “Tu pots rebre informació de l’aeroport pero si a tu aquesta informació no t’interesa queda fora del coneixement.” - TAXA DE PARTICIPACIÓ + 3 Dades Informació Coneixement 2,25 1,5 0,75 0 - CREACIÓ DE CONEIXMENT + COMUNICACIÓ: És informació que simplement es queda en una sèrie de dades organitzades, tot i que això es necessari per la comunicació. És imprecindible que hi hagi més d’una persona que participi.
QUÈ ÉS TECNOLOGIA? Ve del grec, significa “tractat de les arts”. “Técnica = arts” L’aplicació de coneixement científic per la indústria.
Comunicació Transmetre Fer sabes Fer partícep Informació Dades agrupades Context Tenen sentit Tecnologia Tractat de les arts industrials Aplicació de la ciència a la pràctica Les telecomunicacions i la informàtica formen part de les TIC, l’entreteniment (cinema, televisió…) no, però les utilitzen.
TEMA 1 Alberto del Arco García Tecnologies de la informació i de la comunicació 2014-2015 Diferècies entre telecomunicacions, audiovisual i informàtica SECTORS: Primari: agricultura, ramaderia, pesca Secundari: indústria Terciari: serveis Internet AV Indústria Telecom TIC Serveis Audiovisual Producció Tv i Cinema Radiodifusío Ràdio i TV Música Videojocs Distribució Cinema i TV Postproducció Producció TV i Cinema La seva finalitat és la comunicació, pot ser informativa o d’entreteniment. Té tres conceptes: percepció, informació mediològica o mediàtica (no sé) i una finalitat de comunicació. Ha de tenir una qüestió icònica per això inclou la fotografía.
Hi ha una dificultat tècnica per definit que es l’audiovisual (és un terme molt indefinit), molt ambigu.
Entreteiment Cable, videojocs, ràdio, cinema, tv.
Els americans no parlen d’audiovisual, sino d’Entreteiment. La principal diferència amb Europa es que Audiovisual es un concepte cultural, l’entreteniment es un concepte comercal.
La OMC intenta eliminar totes les barreres comercials entre els païssos. Basant-se en el concepte de “la riqueza de la naciones”. Cada nació hauria d’especialitzar-se en allò que destaca, oque pot fer més bé per les seves condicions.
La idea subjacent d’aquest concepte és que si obtenim el lliure comerç, el preu baixarà i tothom estarà abastit com cal.
Els americans intenten desmantellar totes les subencions per cinema, concerts… Pretenen que totes les barres desapareguin perquè ells dominen el mercat.
Telecinco no predueix programes, ho fan les productores. La televisió només produeix informatius, per qüestions econòmiques. El seu negoci de base és sabes col·locar uns programes en un horari determinat per aconseguir el màxim de beneficis i tenir màxima audiència.
TEMA 1 Alberto del Arco García Tecnologies de la informació i de la comunicació 2014-2015 Indústries culturals Té una llarga història, Inclou audiovisual, mitjans, llibres, arts escèniques, creació Multimedia, música, les arts visuals.
D’ON NEIX EL CONCEPTE? Projecte il·lustrat tracta d’intentar donar a través de l’educació i la cultura donar elements a l’ésser humà perquè pugui acabar amb els mites sigui un home lliure i nou, educat que és capaç d’autodeterminar-se en llibertat, i crearà una societat nova molt més justa. “L’home és un llop per l’home”. Rosseau maté que l’home és bo per la naturalesa, que és la societat que el fa dolent.
Karl Marx dirà que aquest home nou sorgirà d’una nova societat comunista, creara per la revolució per les gran diferències de classe.
Al segle XX, els teòrics marixtes es troben que la revolució comunista només triomfa a les societats caperoles i enrrederides.
S’ha industrialitat la la cultura de tal manera que li han tret la capacitat independitzadora. D’aqui el concepte d’industria cultural.
Indústries creatives Audiovisual, arts escèniques, llibre, música, creació multimedia, moda… Es una qüestio clara, la propietat intel·lectual, creativitat.
El món anglosaxó té problemes que àsia se’ls ha mentat la industria clàssica, per fer-ho, diuen que han d’agafar no tant la cultura són tot alló que té a veure amb la creativitat.
Third way: la tercera via, deia que si volem guanyar les eleccions hem de fer un 50%, meitat de serveis públics, meitat privats.
Les telecominicacions Tele: més lluny. Comunicació a distància per mitjans tècnics. Comunicar més enllà de la capitat humana física.
Tres “papers” emissor, canal, receptor.
La informàtica és la manipulació automàtica de la informació.
——————————— TECNOLOGIA: ENFOCS - Instrumental - Cognitiu - Sistèmic TEMA 1 Alberto del Arco García ...