T11- El sistema límbic (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 12/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa TEMA 11: EL SISTEMA LÍMBIC 1. Concepte i consideracions generals *Àrees primàries  Atributs físics *Àrees d’associació unimodal  Identificació de l’estímul *Sistema límbic  Emocions      El sistema límbic (concretament l’amígdala) rep informació directament del tàlem, per això la reacció que es produeix és molt ràpida.
En 1878, Paul Broca va presentar el concepte de Le grand lobe limbique (lòbul límbic).
o Va parlar d’un conjunt d’estructures en el límit dels hemisferis al voltant del tronc de l’encèfal, relacionat amb les emocions.
El lòbul límbic va donar lloc al Circuit de Papez (1937): relacionat amb emocions i la motivació o Va proposar un circuit amb el qual s’expressaven les emocions o Incloïa diverses estructures cerebrals, entre elles l’hipocamp Més endavant MacLean va incloure més estructures, i el terme de “sistema límbic” Actualment es considera que el sistema límbic esta format per diverses estructures interconnectades, relacionades amb emocions i aprenentatge i memòria.
o Estructures situades en la cara medial del cervell, formant una espècie d’anella al voltant del tàlem.
Estructures del sistema límbic   Telencèfal o Escorces cingulada, orbitofrontal i parahipocampal o Formació hipocampal o Complex amigdaloide o Àrea septal, nucli accumbens Diencèfal  Nuclis talàmics: anteriors i dorsomedial  Nuclis hipotalàmics: cossos mamil·lars, hipotàlem lateral Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa 2. La formació hipocampal L’hipocamp està situat al lòbul temporal medial, al terra de la banya temporal del ventricle lateral. Forma part de l’escorça filogenèticament antiga.
Altres regions (escorces límbiques)  escorça d’associació polimodal (es relacionen diverses modalitats)    Escorça parahipocampal  Darrera d’aquesta es troba l’hipocamp, i per davant es troba l’amígdala. Relacionada amb aprenentatge i memòria Escorça orbitofrontal  Situada en la part medial i zona basal del lòbul frontal.
Relacionada amb emocions i estats afectius Escorça cingulada  Escorça de la circumvolució cingulada. Relacionada amb emocions i memòria.
Si fem una secció coronal es veu l’hipocamp Quan es parla de la formació hipocampal, es parla de 3 estructures:    Hipocamp (pròpiament dit): Còrtex més antic (Arquicòrtex)  3 capes: molecular, piramidal i poliforme Gir dentat: Còrtex més antic (Arquicòrtex) Subículum: Còrtex de transició (Paleocòrtex)  Més de 3 capes però menys de 6 L’hipocamp no es pot veure en cara externa. Des de fora es pot observar la circumvolució parahipocampal (que forma part del neocòrtex  6 capes). Si es segueix aquesta circumvolució, es trobarà amb la informació hipocampal: primer el Subículum, seguit de l’hipocamp i finalment el gir dentat.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa  Fribra-Fòrnix Són axons, substància blanca. Es tracta d’eferències de l’hipocamp.
  Fímbria: Dins de l’àmbit de la formació hipocampal.
Fòrinix: Fora de la formació hipocampal Venen a ser el mateix, però en localitzacions diferents.
2.1.
ASPECTES FUNCIONALS:  Consolidació de la memòria  Procés que permet que una memòria a curt termini passi a ser una memòria a llarg termini (estable, que pot durar setmanes o fins i tot anys).
 Cas H.M: o Pacient amb amnèsia anterògrada (incapacitat de formar nous records) o Afectació de la memòria declarativa o explicativa (de fets i esdeveniments; s’expressa conscientment i és fàcil declarar verbalment o per escrit)  Memòria que recuperem d’una manera conscient (què hem fet aquest matí, què hem menjat, quina és la capital de França...)  La memòria de procediment / implícita, en canvi, funciona bé (pot recordar els procediments que ha fet, però de forma inconscient, sense saber que els està recordant).
o Donat que no responia a la medicació es van extirpar els dos hipocamps. A partir d’aquest moment el pacient no va ser capaç de recordar res a llarg termini Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B   No va ser capaç de recordar records a partir del moment de l’operació, únicament els d’abans.
o Aquestes dades ens informen que l’hipocamp esta relacionat amb la formació de la memòria a llarg termini, però no en l’emmagatzematge d’aquesta.
o Es va veure que el pacient no tenia totes les memòries afectades. Es va veure que si se li demana que prosseguís un dibuix mirant el seu reflex al seu mirall, aquest era capaç d’anar millorant. La memòria procedimental no estava afectada, no depèn del hipocamp.
o La memòria que si estava afectada era la memòria declarativa o explícita  Tipus de memòria conscient , personal. Permet recordar els records...
Orientació i memòria espacial o El pacient va canviar de pis desprès de l’operació o En animals s’ha vist que hi ha algunes neurones de l’hipocamp que s’activen quan l’animal es troba en un determinat lloc de l’entorn. S’observa que hi ha unes determinades neurones segons el lloc on es trobi. Et permeten fer un mapa cognitiu del lloc on et trobes.
3. El complex amigdaloide L’amígdala està situada en posició anterior i dorsal a la formació hipocampal. Relacionada amb la formació de les emocions.
Els nuclis de l’amígdala es poden agrupar en tres tipus:    Noa Gay Rúa Nuclis corticomedials o Reben informació olfactòria o Formen part de l’escorça olfactòria primària o No formen part del sistema límbic Nucli central  Assignació de l’elicitació (desencadenament) Nucli basolateral  Assignació del contingut emocional (determina el valor emocional) Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B  Noa Gay Rúa Aspectes funcionals  Relacionada amb emocions o Processament d’informació olfactòria (nuclis coricomedials) o Assignació de contingut emocional (amígdala basolateral) i elicitació de respostes emocionals (nucli central).
 A l’amígdala es valora si l’estímul té contingut emocional, si es així envia la informació al nucli central per tal que es produeixi una reacció (estrès, augment d’adrenalina; resposta vegetativa: ritme cardíac, sudoració; resposta conductual: paralitzar-se, corre...) o Reconeix expressions facials emocionals (especialment les expressions facials de por) o Aprenentatge emocional (por condicionada)  La major part dels estímuls que ens fan por, són apresos. Desprès d’una experiència traumàtica, hi ha un aprenentatge i ens fa tenir por a un determinat estímul.
o Modulació de la memòria amb contingut emocional  Permet que les experiències amb contingut emocional les recordem millor, que les que tenen un contingut emocional neutre.
4. L’escorça orbitofrontal (o ventro-medial)    Forma part de l’escorça límbica, juntament amb l’escorça cingulada i l’escorça parahipocampal.
Situada al lòbul frontal, concretament en l’escorça prefrontal.
Rep aquest nom perquè esta situada per damunt de les òrbites dels ulls.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B   Noa Gay Rúa La major part del que se sap de l’escorça prefrontal s’ha pogut descobrir gràcies a pacients que han tingut alguna lesió en aquesta zona. El primer cas documentat es el de Phineas Gage o Treballava en una mina, treballant amb pólvora, un dia aquesta va explotar i va fer saltar una lamina de ferro, travessant-li part de l’escorça frontal i prefrontal.
o Físicament es va recuperar molt be, però després de l’accident, la seva personalitat havia canviat completament.
o Abans de la lesió era una persona seriosa, responsable, respectuosa, afectiva.
o Desprès de la lesió es va tornar una persona capritxosa, desinhibida, indiferent a les reaccions dels altres i a les conseqüències de la seva conducta. Poc desprès va perdre la seva feina, i finalment va acabar treballant en un circ.
Aspectes funcionals: o Relacionada amb emocions socials (secundaries)  Sentiment de culpa, tristesa, felicitat...
o El control emocional.
 Inhibeix o activa respostes emocionals adequades a cada situació o Percepció dels valors de recompensa i càstig  Tant quan són naturals (menjà) o simbòliques (diners, felicitacions) o Integració de les emocions al processament cognitiu  Actua com un connector entre els aspectes emocionals i cognitius.
o Desenvolupament de valors ètics i socials, i conducta moral  S’ha vist que les persones que han tingut una lesió en l’escorça frontal, de petits, no han pogut desenvolupar els valors ètics necessaris ...