Tema 8 - Introducció a les relacions internacionals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Profesor C.G.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

23/11/2016 TEMA 8 EL CONFLICTE A LES RELACIONS INTERNACIONALS BLOC 1. Concepte de conflicte: 1.Definició de conflicte: —Divergència o incompatibilitat entre els objectius de dos o més actors en relació a una qüestió determinada (el conflicte no té perquè ser un conflicte armat).
—Consubstancial a la natura humana, conflicte com a resultat de la vida social (la convivència sempre comporta i provoca conflictes).
—El conflicte com a motor de canvi social (les societats han evolucionat a través de conflictes).
2.Causes dels conflictes: —Els conflictes, tradicionalment, sempre han estat entre Estats. Actualment, però, ja no té perquè ser així.
—Hi ha dues causes principals que provoquen conflictes: +Objectius materials o tangibles: constitueixen interessos o necessitats (territori, govern, recursos, accés als mercats, accés a rutes de navegació...).
+Objectius intangibles: constitueixen motivacions profundes (identitat nacional, identitat religiosa, valors, sentiment d’injustícia...).
3.Elements d’un conflicte: —Problema central: quina és la qüestió central per la qual dos actors són incompatibles, és a dir, quina és la incompatibilitat.
—Actors: +Primaris: actors als quals els afecta directament la incompatibilitat.
+Secundaris: actors que tenen algun interès en que el conflicte es resolgui d’una manera determinada. Hi poden intervenir de manera directa o indirecta.
+Terciaris: actors que poden intervenir com a mediadors però que no tenen un interès en que el conflicte es resolgui d’una manera determinada, només volen que es resolgui.
—Estructura (repartiment del poder en un conflicte determinat): +Simetria: repartiment de forces, accés a recursos, etc. de forma més o menys equilibrada.
+Asimetria: aquells conflictes en que les parts tenen forces inicialment desequilibrades i que no lluiten amb les mateixes tècniques (no vol dir que el fort hagi de guanyar).
—Factors d’exacerbació (aquells factors que contribueixen en que un conflicte empitjori): +Interns: divisió social, econòmica, religiosa...
+Externs: parts de fora del país que els hi va bé que hi hagi un conflicte.
—Procés o fases: +Tensió: clima de desconfiança o recel envers l’altre (element que no desapareix en tot el conflicte fins que no acaba).
+Crisi: quan en un conflicte es produeix un augment sobtat de la tensió (requereix una resposta immediata i, encara que es resolgui la crisi, no es resol el conflicte).
+Escalada: sovint es segueix un procés d’escalada, un procés gradual.
4.Tipus de conflictes: —Els conflictes mai són unicausals, tenen moltes causes i solen estar interrelacionades.
Així doncs, els conflictes solen ser multicausals i multitemàtics.
—Segons la natura, els objectius poden ser: +Conflictes d’interessos: -Polítics: govern, territori, demandes d’autonomia, autogovern, sistema polític.
-Econòmics: territori, recursos, accés a mercats.
-Mediambientals: contaminació, diversitat biològica.
+Conflictes de motivacions profundes: valors, sentiments religioses, identitaris...
—Segons els actors: +Estatals: -Interns: els actors pertanyen al mateix Estat.
-Interestatals: bilaterals, regionals (diversos Estats d’una mateixa regió (ex: Conflicte dels Balcans)), mundials (no tot el món, sinó Estats de diferents regions).
-Interns internacionalitzats: tenen un origen intern però adquireixen una dimensió internacional (ex: perquè causes una violació massiva dels Drets Humans).
+No estatals: almenys una part no és estatal.
—Segons l’ús o no de la violència: +No violents.
+Armats.
+Violència unilateral (contra civils): s’ha introduït en els últims anys i es tracta de governs o grups armats que exerceixen la força d’una manera unilateral, no tenen resposta de l’altre bàndol.
BLOC 2. Els conflictes armats i la guerra: 1.Definició de conflictes armats: —Enfrontament armat protagonitzat per grups armats regulars (exèrcit) o irregulars (grups que s’aixequen contra les forces regulars) amb objectiu percebuts com a incompatibles en que l’ús continuat i organitzat de la violència provoca víctimes mortals, impactes negatius en el territori (destrucció d’infraestructures i d’espais naturals), impactes negatius en la població (ferits, desplaçats o refugiats, violència sexual...) i impactes negatius en el teixit social (disrupció dels serveis bàsics).
2.La intensitat dels conflictes armats: —La intensitat dels conflictes es refereix a la intensitat de l’ús de la força en aquests.
Això es mesura a partir del número de víctimes, i és un element important que pot ajudar a resoldre el conflicte.
—Conflictes de baixa intensitat: +25 morts per any de conflicte.
+Menys de 1000 morts al llarg del conflicte.
—Conflictes d’intensitat mitjana: +Menys de 1000 morts a l’any.
+Més de mil morts al llarg del conflicte.
—Conflictes d’alta intensitat o guerres: +Més de 1000 morts a l’any.
3.Tipus de conflictes armats: —Es poden establir tres tipus de conflictes armats en relació al seu abast: +Conflictes interns: són els que es coneixen com a guerres civils i són conflictes que no sobrepassen les fronteres de l’Estat on s’està produint (ex: Guerra Civil Espanyola).
+Conflictes internacionals: conflictes en els quals hi intervenen Estats de diverses regions (ex: Guerres Mundials).
+Conflictes interns internacionalitzats: conflictes en els quals comencen essent interns però hi acaben intervenint Estats que no formen part d’aquella regió (ex: Guerra d’Iraq).
4.Definició de guerra: —La guerra és un conflicte armat d’alta intensitat (més de 1000 morts a l’any).
—Segons la definició política, la guerra és la continuació de la política per altres mitjans (Clawsevitz). (Aquesta definició actualment ja no serveix).
—Segons la definició acadèmica, la guerra és la violència organitzada exercida per diverses unitats polítiques (Bull).
—La guerra implica l’ús de la força i un gran nombre de morts.
...

Tags: