Problemes d' Armadures (2014)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Sistemes mecànics
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 18/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Problemes Armadures 1. Determineu les forces en les barres de l’armadura de pont.
D B A C F E G H 40kN 40kN 40kN AB = 75kN (C ) ; AC = 45kN (T ) ; CE = 45kN (T ) ; BE = 25kN (T ) ; BD = 60kN (C ) ; DE = 0 ; DF = 60kN (C ) ; EG = 45kN (T ) ; FG = 40kN (T ) ; FH = 75kN (C ) ; GH = 45kN (T ) .
Sol.: CB = 40kN (T ) ; EF = 25kN (T ) ; 2. Determineu les forces en les barres de l’armadura.
6kN 3kN B 3kN A C D E Sol.: BA = 6,7 kN (T ) ; BC = 6kN (C ) ; CA = 10kN (C ) ; CD = 2kN (T ) ; EA = 6,7 kN (T ) ; DE = 6kN (C ) ; DA = 10kN (C ) .
3. Determineu les forces en les barres de l’armadura i especifiqueu si treballen a tracció o compressió.
900kN 900kN A B C D E F AB = 0 ; AC = 675kN (T ) ; AD = 1125kN (C ) ; DB = 0 ; CE = 2025kN (T ) ; CF = 2250 kN (C ) ; FD = 675kN (C ) ; EF = 1800kN (T ) ; CD = 900kN (T ) Sol.: 4. Determineu les forces en les barres de l’armadura i especifiqueu si treballen a tracció o compressió. La distància vertical entre G i F és d’1 m, així com la distància entre F i D.
3kN 3kN 3kN 1,5kN 1,5kN D F B A C E G CE = 6,75kN (T ) ; DE = DC = 2,81kN (T ) ; DF = DB = 9,23kN (C ) ; EF = BC = 2,81kN (C ) ; FG = AB = 11,08kN (C ) ; EG = AC = 10,13kN (T ) .
Sol.: 5. Determineu les forces en les barres de l’armadura.
1,2kN F 2,4kN D 2,4kN B 1,2kN A C E AB = 6,24kN (C ) ; AC = 5,76kN (T ) ; BD = 4,16kN (C ) ; BC = 2,5kN (C ) ; CD = 1,87 kN (T ) ; CE = 2,88kN (T ) ; EF = 1,2kN (C ) ; DF = 0 ; DE = 3,75kN (C ) .
Sol.: 6. Resoleu el problema nº1 d’aquesta col·lecció suposant retirada la càrrega en G.
AB = 62,5kN (C ) ; AC = 37,5kN (T ) ; CE = 37,5kN (T ) ; BC = 40kN (T ) ; BE = 12,5kN (T ) ; BD = 45kN (C ) ; DE = 0 ; DF = 45kN (C ) ; EF = 37,5kN (C ) ; EG = 22,5kN (T ) ; FG = 0 ; GH = 22,5kN (T ) ; FH = 37,5kN (C ) .
Sol.: 7. Determineu les forces en les barres CH, CB, GH.
G F E D 5kN 5kN C H B I A Sol.: CH = 15kN (C ) ; CB = 25kN (C ) ; GH = 21,21kN (T ) 8. Determineu les forces en les barres de l’armadura i especifiqueu si treballen a tracció o compressió.
E D C 4kN B A 6kN AB = 2,732kN (T ) ; AE = 5,464kN (C ) ; BE = 5,464kN (T ) ; DE = 1,464kN (C ) ; CD = 1,464kN (C ) ; CB = 4,732kN (T ) ; DB = 1,464kN (T ) .
Sol.: 9. L’armadura que es mostra a la figura representa una torre elèctrica, de la qual se sap que les barres AD, CF i EH no treballen, com a conseqüència de la força del vent de 4 kN dibuixada en la figura.
Calculeu la força a la que estan sotmesos els elements HJ, HI, FH, EG, FG i CD així com si aquests treballen a compressió o tracció.
Sol: HJ=6.62kN (C) ; HI=4.33kN (T) ; FH=5.65kN (C) EG=6.82kN (T) ; FG=2.2kN (C) ; CD=4kN (C) G I A B C D E F H J 10. Determineu, a l’armadura de la figura, les forces en totes les barres indicant si es troben a tracció o a compressió.
F C Sol: AB=5kN (C) ; AD=5kN (T) ; BC=5kN (C) BD=3kN (C) ; CD=2.5kN (T) ; CF=1.5kN (C) DF=2.5kN (T) ; DE=0 ; EF=6kN (C) 3kN E B D A 11. Determineu, a l’armadura de la figura, les forces en totes les barres indicant si es troben a tracció o a compressió.
E F 7m A B C 10 kN 20 kN 2m D 5m 5m 2m Sol: AB=14.3kN (C) ; AE=17.4kN (T) ; BC=5.6kN (T) ; BD=27.8kN (C) ; BE=34.1kN (C) ; CD=6kN (C) ; CE=17.8kN (T) ; CF=0 ; EF=5.6kN (C) 12. Determineu, a l’armadura de la figura, les forces en totes les barres indicant si es troben a tracció o a compressió.
4m 4m 5m B A C D 5 kN 25 kN 3m E 10 kN 3m F Sol: AB=14.2kN (T) ; AF=30.1kN (C) ; BC=14.2kN (T) ; BF=0 ; CD=8.3kN (T) CE=8.8kN (T) ; CF=10.5kN (C) ; DE=9.7kN (C) ; EF=10.4kN (C) 13. De l’armadura de la figura, determineu les forces a les barres que s’indiquen en la taula de respostes indicant si es troben a tracció o a compressió. Indicar les unitats de la força. Considereu que no hi ha fregament a la guia.
Sol: barra AB AD BC BE BD lForçal (kN) 2,74 0 0 20,9 4,3 ToC T C T barra BF CF FE DE lForçal (kN) 7,5 10 13 2,5 ToC T C C T 14. Determineu, de l’armadura de la figura , les forces en les barres que s’indiquen en la taula de respostes indicant si es troben a tracció o compressió. Indicar les unitats de la força. Determineu també les reaccions en el punt F.
Sol. ( kN) barra AB AC BC BE BD lForçal (kN) 17,3 20 10 43,3 30 Fx= 95.26 KN; Fy=30 KN; ToC T C T T C barra CD EF ED FD DG lForçal (kN) 17,3 43,3 0 60 95,26 ToC C T T C ...