Relacions socials (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Psicologia humana
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. RELACIONS SOCIALS MODELS QUE ESTUDIEN LA CONDUCTA MORAL Models etològics: investiguen la conducta moral d’altres especies animals.
Models cognoscitives/evolutius: es centren en el desenvolupament del raonament moral.
Teoria del desenvolupament cognitiu: o Les experiències socials ajuden al nen a construir una progressiva comprensió de la justícia, existeix un canvi cognitiu intern.
o Motivació moral: acceptació, competència, amor propi, realització personal.
o L’evolució és igual a totes les cultures.
o Aplicació d’un aprenentatge actiu e interactiu.
Comportament ètic: o Els valors s’aprenen a través de l’esforç o Motivació moral: necessitats, recompensa social, evitació de càstigs o L’evolució és diferent a cada cultura o Aplicació de recompenses, càstigs i models.
Models que estudien la influencia del context: - Mecanisme: estudi de l’adquisició de la conducta moral.
- Model cultural, sociohistòric cultural i ecològic: estudi de la influencia de la cultura, la interacció en comunitat, els sistemes d’activitats, les contradiccions socials i els instruments culturals.
Tipus de processament a la psicologia moral: - Intuïció moral: processos ràpids i automàtics.
- Raonament moral: processos conscients, menys afectius. Anàlisis i seny del comportament.
RELACIONS INTERPERSONALS El dany, la cura i l’altruisme à persones vulnerables que freqüentment necessiten protecció.
La justícia, la reciprocitat i la integritat à les persones tenim dret a determinats tipus de recursos o que ens tractin de manera determinada.
Altres dimensions relacionades: Afectiva: - Capacitat de identificació i empatia - Sentiment de culpa/vergoña - Reaccions emocionals davant la transgressió Motivacional: quins motius m’impulsen a respectar o transgredir? ‘LACK OF EMPHATY’ - Cortex prefrontal ventromedial - Polo frontal - Surco temporal superior Són regions essencials per promulgar comportaments prosocials i per crear sentiments d’empatia i altruisme.
CONDUCTA PROSOCIAL És tota aquella conducta social que no daña ni agredeix, amb o sense motivació altruista.
- Motivació altruista: és el desig d’afavorir a l’altre amb independència del propi beneficis.
- Motivació no altruista: és la que espera o desitja un benefici propi.
La amígdala palatina permet la associació entre accions que perjudicant als altres, amb l’aprenentatge aversiu de la expressió d’angoixa dels demes.
L ‘anàlisis amigdalar, juntament amb el procés de la informació, fa que una persona sana s’allunyi de les transgressions morals.
PSICOPATIA Trastorn del desenvolupament basat en una disfunció emocional.
Característiques: - No presenta sentiment de culpa - No té capacitat empàtica - No té capacitat de “apego” - Comportament antisocial - Impulsivitat elevada - Pobre autocontrol Agressió reactiva: resposta explosiva de dolor o frustració, no dirigida a aconseguir un objectiu.
Agressió: instrumental: tipus d’agressió que es utilitzada per aconseguir un objectiu.
Les persones amb psicopatia tenen un risc més elevat a presentar tant l’agressió reactiva com la instrumental.
El fenomen moral emergeix de la integració social de: - el coneixement social (còrtex prefrontal) - coneixement social semàntic (còrtex anterior i posterior temporal) - estats emocionals i motivacionals bàsics (circuits córtic-limbrics) DILEMA DEL TREN L’original es basa en l’existència d’un tren que no té frens i que es troba en direcció a unes vies on estan situades un nombre elevat de persones. I tu tens la possibilitat de moure una palanca per tal que el tren canviï de direcció a una segona via on es troba un menor nombre de persones.
Existeixen diverses versions. Però totes es basen en l’existència de provocar un benefici major o menor a partir de cometre un assassinat de major o menor nombre, de forma més directa o menys.
Diversos problemes d’aquest estil van ser passats a un nombre determinat de psicòpates i es van anular les seves respostes en relació al grup control.
Resultats: els psicòpates actuaven generalment des d’un punt de vista utilitari tot i que mai coincideixen tots amb claredat, sinó que allunyant-se lleugerament dels resultats del grup control tendien a no pensar en les conseqüències de les seves accions i les prenien des d’aquesta ideologia.
JOC DE L’ULTIMÀTUM Es tracta d’una situació semblant a la del dictador. Però en aquest cas la persona que rep la part de diners sense haver escollit pot decidir no acceptar els diners de manera que l’altre persona també es quedarà sense aquests.
Resultats: de forma general, les persones tendien a rebutjar l’oferta dels diners quan sigui de 2 o menor inclòs algun cop de major valor. Tot i que no guanyin res amb aquesta acció.
Deduccions: les ofertes de repartiment racionals acostumen a ser rebutjades per una reacció emotiva d’indignació, causada per la insula anterior i relacionada amb el processament del fastig.
De manera que es demostra que l’esser humà és sentimental i no racional.
DILEMA DEL PRESONER Tots els dilemes morals deriven del presoner.
Aquest es basa en l’existència de dos presos. Aquests seran interrogats de manera paral·lela de manera que si un confessa , aquest quedarà lliure de condemna i l’altre haurà de patir la dels dos. Mentre que si els dos confessen o cap d’ells confessa, cadascú passarà per la seva pròpia condemna.
...

Tags: