Patrimoni Cultural (4) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Historia del Arte - 1º curso
Asignatura Patrimoni Cultural: Conceptes i Actuacions
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

CLAUDIA CLARE 6. Patrimoni industrial Exemples de patrimoni industrial:     Ciutat de Bilbao; després d’un conflicte industrial que van poder superar, van decidir conservar alguns dels elements industrials (grues, vaixells...).
Colònia de Sedó; hi havia la indústria però alhora també les necessitats dels treballadors (cafès, escoles, metges, botigues...). Es considera que s’ha de conservar.
Celler de Cornudella. Edificis cooperatius de cellers anomenats catedrals del vi, (s’hi fa vi o oli) que es construeixen amb un cert estil arquitectònic (normalment modernistes). També es conserven.
Far de Sant Sebastià; el far té una casa adossada on viu la família que controla el far. S’han conservat i a la majoria s’hi ha creat museus.
Quins elements es poden incloure?           Edificis que han allotjat/allotgen indústries Edificis comercials Entorns d’aquests edificis Àrees relacionades amb aquests edificis (rius, sèquies, canals...) Cases obreres industrials Cases dels propietaris industrials Elements relacionats amb la vida dels obrers industrials (escoles, esglésies, casinos, hospitals, centres de reunió...) Maquinaria vinculada a aquests edificis industrials o comercials Elements externs necessaris per al funcionament de les indústries o comerços (ponts, vies de comunicació, xarxa ferroviària...) Productes fabricats per les empreses industrials Característiques a tenir presents:    Dimensions considerables (indústries, maquinària, productes...) Poca sensibilització per part de la societat en general. Tot i que una gran sensibilització per part de sectors concrets.
Patrimoni arquitectònic industrial: la conservació per mitjà de la reutilització La reutilització del patrimoni industrial arquitectònic:    Legislació imprecisa Pressió immobiliària Transformació per a altres usos Es conserva:   Edificis/construccions molt emblemàtics Edificis/construccions que s’han transformat La catalogació del patrimoni industrial:    A Europa es generalitzen els anys 80 (segle XX) A l’estat espanyol es comencen a implementar els anys 90 A Catalunya: -1996 Inventari Patrimoni Industrial Català: MNCTC (elements immobles) Elements mobles: inventaris de museus CLAUDIA CLARE Es pot considerar patrimoni industrial, les restes de la cultura industrial entesa com a la mecanització de la feina, com a elements característics del sistema capitalista amb valors fonamentalment històrics: social, científic o tècnic, estètic. Bens materials i bens immaterials.
   Elements aïllats: identifica una activitat vinculada al país d’industrialització: sencers o parts o Edificis que allotgen/han allotjat industries.
o Elements externs necessaris per al funcionament de les industries o comerços (ponts, vies de comunicació, xarxa ferroviària...) o Productes fabricats per a la industria (cotxes...) o Maquinaria vinculada a aquests edificis industrials o comercials.
o Equipaments relacionats amb la vida dels obrers industrials.
o Cases dels propietaris industrials.
o Vivendes dels obrers industrials.
o Edificis comercials.
Conjunts industrials: aquells llocs que conserven tots els components d’una activitat o lloc fàcilment delimitable.
Paisatges industrials: territoris que conserven es elements essencials dels processos de producció d’un territori: conca minera.
7. Patrimoni natural El patrimoni natural inclou:       Sòls Vegetació Fauna Ecosistemes Agricultura Ramaderia     Mars i oceans Muntanyes Valls Formacions geològiques    Impacte de l’acció humana Atmosfera Subsòl La gestió del patrimoni natural és molt complexa. Sobre el concepte de p.n:   La visió ecosistèmica: visió de la naturalesa creada per alguna divinitat i els humans són només una part d’ella.
La visió antropocèntrica: els homes són el centre de la naturalesa i es pot utilitzar, explotar...
Aquesta visió és la que s’ha tingut al llarg dels anys i ha provocat tants danys a la natura.
Característiques:     La seva conservació/destrucció té efectes i conseqüències molt amplis. Afecten a molts sectors naturals però també geogràfics. Hi ha accidents que són a nivell més local i altres poden ser mundials. Exemples: quan el Prestige es va enfonsar o Chernobyl, va afectar mundialment.
Elevat grau de destrucció. S’han aprofitat molts elements naturals per al nostre bé creant una gran destrucció d’elements.
La conservació i la gestió s’han de fer de manera conjunta i integrada de tots els seus diferents elements: conservació i gestió d’espais.
Per a la seva conservació cal aplicar mètodes globals.
CLAUDIA CLARE Criteris d’avaluació:    Ecològics: diversitat, raresa, dimensions, representativitat, fragilitat, connectivitat...
De gestió: necessitat, factibilitat, acceptació social accessibilitat...
Culturals: valor estètic valoració educativa, valor simbòlic...
La conservació del P.N:     Conservació d’animals, plantes i medi físic Elements renovables/elements destructibles. Hi ha elements que no s’acaben (peixos), però n’hi ha que si (muntanyes).
Procés molt llarg Pèrdua de varietats de plantes i animals / conservació diversitat genètica Formes de conservació del patrimoni: Requisits:    Bona gestió de les zones de cultiu, les zones de bosc, de pastura, de les zones humides, de les costes, dels fons marins...
o Conservació de la diversitat genètica o Aprofitament sostingut En l’àmbit regional, nacional i internacional Patrimoni natural propietat col·lectiva: alta mar i els seus recursos –pesca, abocamentsAntàrtida, oceà Austral i l’atmosfera Estratègies ponservació del P.N: creació de porcions de terra o de mar especialment protegides i amb plans de gestió.
Objectius en aquestes porcions de terra o mar: recerca científica, protecció d’espais, preservació d’espècies i de la diversitat genètica, manteniment de les funcions ecològiques, protecció d’elements concrets, turisme i serveis, educació, utilització sostenible dels recursos, preservació de particularitats culturals...
Reserves naturals integrals   Parcs nacionals  Monuments naturals CLAUDIA CLARE ...