Real-Time Streaming Protocol i SDP (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 0

Descripción

Real-Time Streaming Protocol i SDP

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 18 A la sessió 18 hem après sobre Real-Time Streaming Protocol i SDP RTSP és un protocol de capa aplicació per donar ordres (PLAY, STOP...) Característiques És un protocol similar a HTTP, però amb algunes diferències: RTSP Utilització de mètodes Peticions resposta amb codi estat Peticions per part del client i del servidor Stateful Transport RTP/RTCP HTTP Utilització de mètodes Peticions resposta amb codi estat Peticions per part del client Stateful o no Transport TCP Mètodes SETUP establir connexió amb el servidor, reserva els recursos; PLAY/PAUSE reproduir i parar; TEAR DOWN tanca la connexió i allibera els recursos; OPTIONS dona al servidor els mètodes disponibles; ANNOUNCE /DESCRIBE diu la informació de la dada que vulguis. Per posar la informació que donarà quan reprodueixi (nom cançó...); RECORD grabar; REDIRECT redirecciona la petició a un altre servidor; SET-PARAMETER posar informació de codificació.
Petició: PLAY RTSP://VIDEO.COM/VIDEO RTSP/1.0 (mètode + url + versió) CSEQ:2 (num de sequencia) SESSION:ID (num de sessió) RANGE SMPTE=0:10:00 - (instant de temps en el que vull que comenci i acabi) Resposta RTSP/1.0 200 OK (versió + verificació) CSEQ: 2 (num de sequencia) SESSION: ID (num de sessió) RANGE SMPTE: 0:10:00 – 0:20:00 (instant de temps en el que comença i acaba) RTP-INFO: URL=RTSP://VIDEO.COM/VIDEO; SEQ=12312232; RTPTIME=78712811 SDP Protocol de descripció de paquets, que intercanvia info des del media entre els servidors Tipus d’informació: Sessió: V=version ; o=origen; s=nom; i=informació sessió; u=url descripció; e= e-mail; p=phone number Media: M=nom media + direcció de transport (com el RTP info); i=titol; k= encriptació; a= atributs sessió Timming: T=temps sessió activa; r=0 o més peticions SDPng és el mateix que SDP però en comptes de passar text pla, pot passar XML ...