anatomia por el movimiento (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Podología - 1º curso
Asignatura podologia general
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

20/02/2014 Podologia General: FUB Introducció a la podologia Sessió 1. Continguts • Anatomia pel moviment.
Podologia General – Plànols – Eixos – Terminologia anatòmica • L’esquelet. Aparell locomotor passiu.
– Palanques – Ossos • El Peu.
– – – – Podologia General: FUB Introducció a la podologia Anatomia pel moviment • OSSOS: elements passius. Formen l’esquelet.
• ARTICULACIONS: unió entre ossos. Permet la mobilitat.
• MÚSCULS: elements actius. Energia necessària pel moviment. Capacitat contràctil.
Introducció Embriologia Definicions Morfologia Podologia General: FUB De pie, cabeza y cuello erectos. Los brazos a ambos lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia delante y la mirada hacia el frente. Las piernas tienen que estar extendidas y ligeramente separadas.
Plans Posició Anatòmica Introducció a la podologia Frontal Sagital Transversal El moviment es realitza en una infinitat de direccions, i sempre se sumen els moviments de diverses articulacions.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia • Pla Sagital: És el pla que divideix el cos en una meitat dreta i una esquerra.
– Moviment en el pla sagital: • Flexió: desplaçar una regió del cos cap a davant • Extensió: desplaçar una regió del cos cap a enrere Podologia General: FUB Introducció a la podologia • Pla Frontal: és aquell que dividirà el cos en una meitat anterior i una meitat posterior.
– Els moviments en el pla frontal: • Abducció: quan un membre s'allunya de la línia mitjana del cos • Adducció: mobilització d'un membre cap a la línia mitjana del cos 1 20/02/2014 Podologia General: FUB Introducció a la podologia • Plànol Transversal: pla que divideix el cos en una part superior i una part inferior.
– Moviments en el pla transversal: que es diu • Rotació externa: desplaçar una part del cos cap a fora • Rotació interna: desplaçar una part del cos cap a dins.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia Podologia General: FUB Introducció a la podologia Terminologia anatòmica De pie, cabeza y cuello erectos. Los brazos a ambos lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia delante y la mirada hacia el frente. Las piernas tienen que estar extendidas y ligeramente separadas.
Frontal Sagital Plans Posició Anatòmica Podologia General: FUB Transversal Introducció a la podologia Terminologia anatòmica • Distal: llunyà del centre del cos (o del tronc).
Ex: les articulacions situades entre les falanges del peu es diuen interfalàngiques proximals i interfalàngiques distals.
• Proximal: que s’aproxima al centre del cos Podologia General: FUB Introducció a la podologia Terminologia anatòmica • Medial: s’acosta a la línia mitja del cos o del peu Ex: el 1r metatarsià és medial al quart 2 20/02/2014 Podologia General: FUB Introducció a la podologia Podologia General: FUB Introducció a la podologia Podologia General: FUB Introducció a la podologia Terminologia anatòmica • Lateral: s’acosta a la línia externa del cos o del peu Ex: el dit del pacient amb Hallux Valgus es desvia lateralment Podologia General: FUB Introducció a la podologia Palanques L’esquelet- Aparell locomotor passiu • Constitueix el suport rígid del cos.
Les seves peces, els ossos, serveixen de palanca per a la tracció dels músculs.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia Ossos Existeixen tres formes principals d'ossos: • Ossos llargs: la dimensió que domina és la longitud (tíbia) • Ossos curts: (com l'astràgal), amb diferents formes.
• Ossos plans: escàpula.
Els ossos estan sotmesos a contínues sol·licitacions mecàniques: • Per pressió: normalment els ossos de les extremitats inferiors quan sostenen el pes del cos.
• Per tracció: ex. les extremitats superiors quan portem objectes pesats.
• Per flexió: ja que serveixen de braç de palanca per a les traccions musculars, un múscul tracciona un os en un sentit mentre que una resistència la fa en sentit oposat.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia Composició dels ossos Macroscòpicament: Substància compacta o cortical Substància esponjosa. (ossos curts, plans i a les epífisis dels ossos llargs).
Cavitat medul·lar. A l’interior del ossos llargs i que conté medul·la òssia groga o vermella en el cas dels nens.
3 20/02/2014 Podologia General: FUB Introducció a la podologia El Peu – Introducció • El peu és una unitat anatomofuncional formada per 28 ossos i 57 articulacions sustentades per potents formacions lligamentoses que poden tenir molta mobilitat gràcies a la musculatura extrínseca i intrínseca del peu.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia El Peu - Introducció • El peu és un òrgan complex que inclou moltes estructures òssies articulades, amb més o menys capacitat de moviment, i estan estabilitzades amb lligaments i on s’inserten els músculs distals de l’extremitat inferior.
• Està dissenyat per desenvolupar activitats físiques com la càrrega del pes del cos i la deambulació. Les petites articulacions donen flexibilitat i adaptabilitat per que el peu pugui suportar les condicions extremes a que està sotmès.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia Podologia General: FUB El Peu - Embriologia • A l’embrió, cap el final de 4ª setmana, apareixen els primers esbossos dels membres, durant el curs del 2n mes de vida embrionària els esbossos es diferencien en segments i després en membres.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia El Peu - Definició  Gramatical: Extremitat dels membres inferiors de l’home que es recolza al terra en posició bípeda.
 Anatòmica: Testut:. Últim element o segment terminal de les extremitats inferiors. (definició merament descriptiva)  Funcional: Basmajian: El peu de l’home, al contrari que la mà, sacrifica totes les seves funcions per concentrarse en dos objectius fonamentals, suportar el pes del cos i caminar.
 Biomecànica: Paparella defineix el peu com una estructura espacial, variable, base del servomecanisme antigravitatori del cos humà (aquesta definició oblida una de les accions fonamentals del peu, la marxa humana).
Introducció a la podologia El Peu - Embriologia • Fins el final de 7a setmana, el peu conserva un contacte peroneo calcani sense angulació del turmell i presenta un esbós del 1r dit del peu, curt i molt allunyat de l’esbós del segon.
• Quan s’acaba el 2n mes, els membres agafen la seva posició definitiva.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia El Peu - Definició Viladot A.: Suport essencial per a la posició bípeda humana.
Estructura tridimensional variable.
Base del servomecanisme * antigravitatori.
Peça fonamental per a la marxa humana.
*Recoge las informaciones procedentes del suelo, las elabora en relación a las procedentes de los centros superiores del SNC y adapta la respuesta podálica a las exigencias motoras.
4 20/02/2014 Podologia General: FUB Introducció a la podologia Podologia General I: FUB El Peu - Morfologia • S’han fet diverses comparacions per comprendre la forma dels nostres peus: – Tamboret de tres potes: el peu seria com una mena de plataforma recolzada en tres punts que serien calcani (taló), cap de 1r. metatarsià i cap de 5è metatarsià. Entre aquests tres punts es formarien tres arcs, intern, extern i anterior Podologia General: FUB Introducció a la podologia Introducció a la podologia El Peu - Morfologia • Volta d’arquitectura funcional: Segons Lelièvre el peu seria com una volta d’un modern edifici i tindria uns punts de recolzament immediat (calcani, cap de 1r mtt. i cap de 5è mtt.) i uns altres de recolzament mediat que actuarien en determinats moments i farien desaparèixer l’arc extern i l’arc anterior.
Podologia General: FUB Introducció a la podologia El Peu - Morfologia El Peu - Morfologia • Per i Kowalski Doncker la volta s’assemblaria a una teulada, a la qual la part superior suportaria les forces a compressió i la inferior suportaria les forces a distensió • Hèlix: la volta plantar es formaria agafant un bloc horitzontal de la mateixa longitud, amplada i alçada del peu i fent-lo girar per davant, en sentit de la pronació i per darrera inversament, en supinació.
• Pont: considera el peu format per una volta amb un recolzament posterior i un recolzament anterior.
5 ...