Resum modul 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments psicosocials del comportament humà
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 8
Subido por

Descripción

Resum mòdul 1

Vista previa del texto

Marina Mañé Piñol Fonaments psicosocials del comportament humà Mòdul 1: El com i el perquè de la psicologia social  Psicologia social psicològica (PSP) la persona.
Aquest corrent psicològic es refereix a Hi ha dues realitats les quals estan ben diferenciades. Una es la realitat psicològica i l’altra es la realitat social. La realitat psicològica es la que consisteix la matèria bàsica i la social, la qual ve després dóna forma a aquesta primera.
Aquesta corrent considera que les persones tenim unes emocions bàsiques i a més a més aquestes són universals, però, aquestes segons la cultura o l’àmbit social es poden expressar de diferents maneres.
S’ha de tenir en compte que entre la psicologia i la sociologia hi tenim una disciplina coneguda com psicologia social, la qual es l’encarregada dels fenòmens en que ni la psicologia i la sociologia no poden arribar.
Per tant, la PSP es l’encarregada d’estudiar la conducta social i l’impacte dels estímuls socials en els processos psicològics. Es a dir, es l’encarregada d’estudiar a les persones.
 Psicologia social sociològica (PSS) Aquest corrent es refereix a la societat.
Aquí es qüestiona la concepció de que la dimensió social es una dimensió que , es podria dir, que està sobreafegida a la psicològica.
Aquesta corrent creu que el que es social esta present al desenvolupament dels processos psicològics, i en canvi, allò social, des de el primer moment , es pot dir, que intervé en la construcció dels processos.
En aquest cas, societat i psique son dos realitats dependents ja que estan connectades formant així la societat.
 Psicologia social construccionista l’individu son construccions socials.
En aquest corrent tant la societat com Aquí ni l’individu ni la societat son focalitzats , per tant, aquesta corrent es podria interpretar com una barreja de les altres dues perquè aquesta pensa que tan l’individu com la societat son construccions socials, cosa produïda per relacions que podem mantenir.
Aquesta corrent està lligada a la PSS( psicologia social sociològica).
Conceptes relacionats Interaccionisme simbòlic: Corrent el qual domina a la PSS ( societat). Es refereix al caràcter especial i diferent que hi ha en la interacció.
Els humans , es pot dir, que interpretem les accions alienes i que per això usem símbols.
  Importància de significats: Els humans interpretem els significats que atribuïm als objectes i en base a això actuem.
Importància de la interacció social: Els significats no son aportats pels objectes , si no, que aquests surten de l’intercanvi de les relacions que puguem tindre en altres persones.
Marina Mañé Piñol Fonaments psicosocials del comportament humà ...