Tema 3. Llenguatge i pensament (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Bases de la comunicació i la cognició humana
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3. Llenguatge i pensament Els inicis de la intel·ligència representativa PERÍODE DE LA FUNCIÓ SEMIÒTICA (18/24 mesos – 6 anys) Als 18/24 mesos apareixen una sèria de conductes que impliquen l’evocació representativa d’un objecte o esdeveniment absents:      Imitació diferida Joc simbòlic (jugar a ) Dibuix o imatge gràfica Imatge mental Evocació verbal La construcció de la funció semiòtica consisteix en un esqueixament progressiu i els significats) Ens nens autistes moltes vegades et fixes en com simbolitzen. Hi ha diferents nivells de simbolització, hi ha gent que pot significar tot l’univers amb números i lletres i fórmules...
Algunes consideracions sobre el període de la funció semiòtica   Abans dels 18/24 mesos no s’observa cap conducta que implica l’evocació d’un objecte absent. Quan als 9-12m. Es constitueix l’esquema d’objecte permanent, l’infant cerca l’objecte desaparegut, però aquest cas acaba de ser percebut (acció en curs) És sempre el distanciament el que propaga una visió més objectiva, i no a totes les persones els hi és tant fàcil, és un exercici mental que comença quan neixes i va avançant progressivament.
Els mecanismes d’imitació permeten la transició entre el raonament sensoriomotor i la representació mental.
  Imitació directa  imitació diferida  Imitació interioritzada (imatge mental) Tipus de raonament bàsic utilitzat: la intuïció Malgrat la progressiva descentració, l’infant és plenament egocèntric.
Exemples : Conservació/concepció del món com fet a la seva imatge i semblança.
Animisme (tot viu), Finalisme (tot té intencions pròpies) i Artificialisme (tot fet per l’ésser humà) Psicometria: avalua allò que és capaç de fer per si sol. És més interessant veure el procés, veure allò que seria capaç de fer el nen si l’ajudes.
El bon aprenentatge és aquell que s’avança sempre al desenvolupament  en aquest sentit és contrari a Piaget.
Segons Vigotski, des de que els nens neixen tot allò que facin al voltant del llenguatge és per comunicar-se, el llenguatge té una única funció que es manté al llarg de la vida, i progressivament cada vegada té una funció menys comunicativa; és un llenguatge d’ús personal.
El llenguatge més privat (fins 6-7 anys) és el precursor de la funció representativa. Aquest llenguatge de la funció representativa, serà el que em permetrà pensar. Segons Piaget aquest llenguatge més privat ha desaparegut( cap als 6-7 anys) i segons Vigotski s’ha interioritzat .
Llei de La Doble Formació El signe és inicialment un mitjà de relació social, una manera d’influir en els altre, però després adquireix una nova funció, esdevé una manera d’influir en un mateix. El procés d’interiorització és un canvi d’orientació en l’ús dels signes. De reguladors de la conducta social passen a ser reguladors de la conducta individual.
Llei genètica general del desenvolupament cultural: “Qualsevol funció del desenvolupament cultural de l'infant apareix dues vegades en escena, en dos nivells, primer en el nivell social i després en el psicològic, primer entre la gent com una categoria INTERMENTAL, i després a l'interior de l'infant com una categoria INTRAMENTAL” (Vigotski, 1988. Pàg. 91) El llenguatge en la teoria històrico cultural 1. Relació entre llenguatge i pensament.
La connexió entre llenguatge i pensament no és primària i invariant. Ambdós tenen arrels genètiques diferents i després se sintetitzen dialècticament en el desenvolupament. En un procés d’interconnexió funcional, el llenguatge esdevé pensament i el pensament esdevé llenguatge.  Quan nosaltres tenim un domini del llenguatge se’ns fa molt difícil pensar sense paraules.
2. Procés d’interiorització del llenguatge.
El llenguatge, en els seus orígens, serveix per comunicar-se. Progressivament adopta una nova funció, regular la pròpia conducta i el pensament. El llenguatge egocèntric, més que expressar la incapacitat per situar-se en el punt de vista de l’altre, és un llenguatge privat que té la funció de planificar, orientar i regular l’activitat infantil.
Amb el temps aquest tipus de llenguatge se simplifica, s’esquematitza i aparentment desapareix. En realitat s’ha interioritzat convertint-se en un instrument fonamental per al pensament. Vigotski inverteix l’evolució que diu Piaget.
Per Vigotski, el llenguatge i el pensament van lligats, si un falla l’altre també. Per tant, una persona sorda ( des del naixement) segons ell, si no es tracta, pot tenir repercussions cognitives, per exemple pot tenir dificultats de configuració d’imatge de la realitat.
...