Tema 2. Conducta elicitada (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Aprenentatge i condicionament Tema 2. Conducta elicitada mariatorres Al néixer tenim una sèrie de conductes heretades, conductes que en el moment d’aparèixer un determinat estímul ens desencadenen de forma involuntàries respostes. Ex. Conductes reflexes.
Les conductes elicitades són conductes provocades per estímuls. És sinònim conductes heretades innates o no apreses.
Aprenentatge (capacitat de modificar les conductes) 1. Concepte de conducta elicitada Formes de resposta als estímuls ambientals que no depenen de l’experiència prèvia de l’organisme. Depenen del sistema nerviós i això ens porta al fet de que les conductes heretades depenen del passat evolutiu de l’espècie.
Estímul  Resposta Hi ha diferents tipus de conductes elicitades o heretades: • • • Respostes reflexes  Respostes moleculars, és a dir, local on només s’implica una part de l’organisme i fàsiques, és a dir, quan apareix l’estímul poc temps després apareix la resposta que es curta en el temps i en el moment que desapareix l’estímul, poc temps després desapareix la resposta.
Mecanismes d’orientació (tropismes)  Moviments locomotors que impliquen respostes molars, és a dir, de tot l’organisme i de major durada que els reflexos.
Apareixen en animals. Molt difícilment són modificables. Ex. Insectes que van a la llum.
Pautes d’acció modal (pautes d’acció fixa)  Seqüències de respostes coordinades molars de gran complexitat i de llarga durada. Apareixen en animals i molt difícilment són modificables. Ex. Construcció de nius.
2. Els reflexos 2.1 Definició Pautes uniformes d’acció, és a dir, respostes estandarditzades desencadenades de forma involuntària en un temps molt breu i degudes a l’aplicació d’un estímul molt definit a un determinat receptor. Poden ser respostes musculars, vegetatives (reflex de salivar) o emocionals. Ex. Reflex patel·lar, retirada...
E elicitador  R específica/elicitada 2.2 El reflex d’orientació Reflex d’orientació/ d’ensurt (sobresalto)/ de defensa, és un indicador d’atenció. Tots tres són el mateix però la intensitat creixent. És un conjunt de respostes elicitades (no una pauta fixa d’acció) per un estímul nou o per la modificació d’un estímul familiar, per tant, un reflex inespecífic (excepció). S’habitua de forma ràpida i total, és a dir, si mostrem repetidament l’estímul la resposta reflexa es va disminuint i fins i tot pot desaparèixer. Ho fem de manera ràpida i total per tal de garantir la supervivència. Ex. Si hi ha soroll en el moment que estudiem acabarem per no prestar atenció a aquest.
Aprenentatge i condicionament Tema 2. Conducta elicitada mariatorres • • • Respostes musculars  Augment de la tensió muscular; moviments d’orientació.
Respostes vegetatives  Disminució o pausa (apnea) de la freqüència respiratòria; alteracions de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial; increment de la sudoració (disminució Resistència Electro Dermal); dilatació pupil·lar...
Respostes centrals  Desincronització de les ones electroencefalogràfiques (EEG) cerebrals.
Aquest conjunt de respostes elicitades ens preparen per l’acció.
2.3 Mesures de la força de la resposta reflexa Magnitud  Concepte físic que inclou; la intensitat o potencia, és a dir, l’amplitud màxima de canvi de la resposta i la durada.
Latència  Temps que passa des de l’inici de la presentació de l’estímul fins ala presentació de la resposta.
Facilitat d’habituació o habituabilitat  El nombre de vegades que s’ha de presentar l’estímul elcitador (assaig) perquè el reflex s’habituï. A major facilitat d’habituació el reflex és més dèbil.
Llindar (Umbral)  Intensitat mínima per que l’estímul sigui percebut. Tenir un llindar alt es tradueix en un reflex dèbil.
Ex. En un reflex fort la intensitat serà alta, la durada llarga, la latència curta, la facilitat d’habituació baixa i el llindar baix.
...