T.13 - Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments col·lectius (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Toxicologia TEMA 13. GRANS CATÀSTROFES TÒXIQUES I ENVERINAMENTS COL·LECTIUS A la primera Guerra Mundial es va utilitzar el clor com a arma química l’Abril de 1915 a Ypres, Bèlgica.
L’exèrcit alemany allibera tonelades de clor (núvol verd) contra les tropes franceses amb resultats no decisius.
Cambres de gas nazis Zyclon B (àcid cianhídric) Bombardeig amb gasos tòxics Halabja (1988): l’aviació iraquiana va bombardejar la població kurda de halabja amb gasos tòxics.
Atac terrorista amb gas sarin al metro de Tokyo (1995)n al metro de Tokyo (1995): un membre d’una secta va alliberar gas sarin en diferents punts del metro de Tokyo. 12 persones van morir i 5.500 van resultar intoxicades.
Minamata Població del Japó, poble pescador. Intoxicació que provoca paràlisi cerebral. Tenen malformacions, mirada 166 Toxicologia estranya, afectacions internes i externes.
És una malaltia que van aparèixer en uns nens que van patir una afectació neurològica, parestèsia, degeneració progressiva de vista i oïda, comportaments psiquiàtrics estranys.
Van acabar morint.
En els cervells dels nens hi havien dipòsits foscos i opacs no identificats. Aquesta malaltia va afectar de manera epidèmica a famílies de pescadors , també a animals domèstics com els gats.
L’epidèmia va ser deguda a la ingesta i acumulació de metil-mercuri (Hg-CH3, forma orgànica de mercuri) que contaminava el peix i el marisc.
Els malalts presentaven nivells elevats de Hg-CH3 als cabells.
El metil-mercuri provenia d’emissions químiques a llarg termini d’una indústria (Chiso Co Ltd) durant processos de síntesi química de dissolvents orgànics. Les emissions químiques eren alliberades a la badia de Minamata.
Metil-mercuri: bioconcentració a la xarxa tròfica Liposoluble, es tendeix a acumular als organismes vius. Hi ha un procés de bioacumulació a l’organisme i a la xarxa tròfica.
Com més ascendim a la xarxa tròfica més mercuri hi ha.
167 Toxicologia Les estimacions de la malaltia de Minamata que es van fer va ser que es van intoxicar unes 2000 persones de les quals 1000 van morir.
La contaminació no va cessar fins l’any 1968 quan Chiso Co Ltd va ser portada als tribunals. Finalment es va saber que la contaminació s’havia iniciat al 1932 per tant la intoxicació havia estat crònica, quan va superar els nivells de contaminació a la xarxa tròfica van presentar-se els simptomes en els humans.
El mercuri: un tòxic clàssic El tòxic conegut és la forma clàssica del mercuri que és tòxic per vapors si l’escalfem però per via digestiva no es tòxica.
La forma orgànica del mercuri és liposoluble, té una alta absorció digestiva, la farmacocinètica es diferent i també la simptomatologia.
El grup metil es el que dona la capacitat liposoluble.
168 Toxicologia Té una semivida llarga, si anem menjant mercuri regularment durant un any, tenim una concentració 100 vegades superior a la dosi ingerida cada dia. És una acumulació bastants important.
Mecanismes d’acció Es poc específic. Afecta a diversos enzims, proteïnes estructurals i de transport, permeabilitat cel·lular, formació derivats NAC i provoquen múltiples efectes tòxics.
Malaltia congènita de Minamata El fetus rebia l’aport tòxic de la mare i era més sensible. Hi havia nens amb afectació neurològic severa.
Enverinament intrauterí CH3-Hg En alguns punts del planeta (Amazònia) hi ha elevada contaminació degut a activitat mineres. Es posa mercuri a les olles per buscar or al riu.
Hi ha contaminacions de mercuri arreu del món. La contaminació per CH3-Hg en els peixos és actualment universal. El risc es pot focalitzar en la gestació i el fetus i en els possibles efectes neurotòxics subtils en nens.
Encara que el mercuri s’alliberi via atmosfèrica entra en un cicle on va a parar al ‘aigua dels oceans on hi ha bacteris que fan la metilació del mercuri i això fa que el mercuri orgànic passi a la xarxa tròfica.
Consum de peix risc i benefici Algunes vacunes que poden tenir traces de mercuri poden augmentar el risc d’autisme -> no està comprovat.
169 Toxicologia Catàstrofe a Bhopal Catàstrofe tòxica, intoxicació aguda i mortal.
El desastre de Bhopal, es va iniciar la nit del 3 de desembre de 1984 en produir-se una fuita de 40 tones de gas tòxic en una fàbrica de plaguicides propietat de Union Carbide.
Una reacció exotèrmica va provocar una explosió i l’alliberament d’un núvol pesant en una zona densament poblada i altament vulnerable.
Entre 2.500-6.000 persones residents en àrees adjacents van morir (75% en 72 hores) i 200.000 supervivents van presentar manifestacions tòxiques.
La síndrome tòxica de Bhopal El gas tòxic bàsicament era el MIC (metil-isocianat).
Metil-isocianat: un tòxic multisistèmic Manifestacions tardanes en els supervivents. El seguiment dels supervivents de Bhopal ha demostrat una alta incidència d’efectes neurològics, hematològics, immunològics, oftàlmics i reproductius, a més a més de la persistència d’alteracions pulmonars.
Síndrome tòxica Espanya 1981.
Afectació neuromuscular.
170 Toxicologia L’anilina es tòxica però no dóna aquestes símptomes.
Oleilanilides: interacció entre oli i colorant.
Les oleilnailides unides a proteïnes endògenes indueixen una resposta autoimmune.
Això no es pot trobar del tot perquè en animals no s’ha pogut reproduir.
El 26 d’octubre forces especials de l’exèrcit rus van difondre un gas incapacitant a través del sistema de refrigeració i van assaltar el teatre. Els 42 segrestadors i 129 ostatges van morir la majoria per efecte del gas.
Mantingut en secret, la identitat del gas apunta cap a un derivat opiaci (carfentanil) aerosolitzat + halotà.
Carfentainil: potencia 10.000 vegades superior a la morfina.
171 ...