Seminari 3 Indicadors (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 5

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 a- Càlcul de la taxa de mortalitat 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 = 65.200 8 = 8 · 10−3 = 8.150.000 1.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 · 𝑎𝑛𝑦 b- Càlcul de la taxa de mortalitat per la malaltia durant l’any 2016 Nota: la taxa de mortalitat es calcula per a tota la població. Si sols ho calculéssim entre els malalts llavors es parla de taxa de letalitat.
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑡𝑖𝑎 𝑥 = 460 = 5,644 · 10−5 815.000 c- Càlcul de la incidència acumulada de la malaltia x durant l’any 2015 Nota: es refereix als casos nous que hi ha hagut.
𝐼𝐴 = 580 = 7,25 · 10−5 8.000.000 d- Càlcul de la prevalença de la malaltia x a l’inici de l’any 2015 Nota: es refereix als casos existents l’any 2015 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛ç𝑎 = 1.200 = 15 · 10−5 8.000.000 e- Hi ha immigració perquè la població augmenta molt més que la diferència entre els nascuts i els morts Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 a- Taxa de mortalitat general 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 = 20 + 2.200 = 17,76 · 10−3 125.000 b- Taxa de mortalitat infantil 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 = 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑠 𝑑′ 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑦 20 = = 10 · 10−3 𝑛𝑜𝑢𝑛𝑎𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑢𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎𝑛𝑦 1.000 c- Taxa de mortalitat neonatal Nota son els morts menors de 28 dies, per tant son 5·10-3 d- Taxa de mortalitat postenonatal 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 = 15 = 15 · 10−3 1.000 Nota: aquesta taxa millora conforme millora el país i el sistema de sanitat e- Índex de Swaroop: 𝐼𝑠𝑤 = 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 𝑎 50 𝑎𝑛𝑦𝑠 800 = · 100 = 36,04% = 36% 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 2.200 Aquesta població no pot correspondre al nostre país perquè la taxa de mortalitat infantil és massa elevada. En tot cas, la taxa postneonatal es la més indicativa perquè depèn del nivell sanitari i higiènic.
...