2. L'entrevista a ràdio i televisió (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i expressió audiovisual
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 18/02/2015
Descargas 68
Subido por

Vista previa del texto

2. L'entrevista a ràdio i televisió Definició i característiques Formalment és un diàleg • Dirigit per un professional de la informació, amb un objectiu ben concret.
• Busca informació/opinió/anàlisi d'una persona o, a través d'ella, informació sobre qualsevol tema d'actualitat.
• "L'autor afronta la informació com una interrogació, mitjançant preguntes als seus interlocutors. No es discuteix, no es discrepa ni s'afirma. Es manté en l'actitud d'interrogador per a què la persona portadora d'informació, d'opinions o d'una vida d'interés general, la descobreixi." Conversa directa amb la font d'informació • El protagonista és la font, no l'entrevistador.
Permet conèixer l'expressió integral de l'entrevistat.
• Aquesta expressió corporal complementa l'expressió verbal de l'entrevistat.
L'entrevistador • Decideix a qui entrevista, fixa els objectius, condueix el diàleg i decideix el punt i final.
• No és el protagonista de l'entrevista.
• Qualitats de l'entrevistador: comunicació, empatia i credibilitat.
• A televisió, importància de l'aspecte físic i el control del cos, la veu i la mirada.
• El paper de l'entrevistador ◦ Extreure informació de l'entrevistat ◦ Assegurar que la resposta sigui comprensible.
◦ Insistir reformulant la pregunta quan l'entrevistat no contesta.
◦ Pensar molt bé les preguntes i buscar el moment adequat per formular-les. S'ha d'establir una estratègia per conduir l'entrevista.
◦ No s'han de preguntar obvietats.
◦ Escoltar les respostes i aprofitar-les per formular noves preguntes (poder de reacció).
◦ Gestionar el silenci.
◦ Mantenir la correcció sense familiaritats (ús del vostè).
◦ Mantenir el contacte visual amb l'entrevistat.
Perquè l'entrevista funcioni cal : • Que funcioni la relació entrevistador-entrevistat (relació interpersonal) • Necessitat d'un pacte: ◦ Sobre la celebració ◦ Sobre l'objectiu i naturalesa ◦ Sobre la durada.
• L'entrevistador ha d'ajudar a l'entrevistat perquè les seves respostes fluixin amb naturalitat i aconseguit que l'entrevistat oblidi la mediació tècnica.
• Perquè l'entrevista funcioni cal: ◦ Que funcioni la relació amb el telespectador. Hem de tenir sempre present que és una conversa pública.
DIRECTAMENT ▪ Fent una invitació formal al principi.
▪ Amb mirades ocasionals de l'entrevistador a càmera per buscar complicitats (tv) o referències explícites a l'oient (ràdio).
INDIRECTAMENT ▪ El periodista ha d'adoptar sempre el punt de vista del teleespectador i tenir-lo en compte per si alguna cosa no s'entén.
▪ Durant l'entrevista s'ha de fer algun recordatori de l'entrevistat durant la conversa. En televisió podrà ser sobreimpressionat, en ràdio parlat.
• L'entrevistat ha de saber que el destinatari de les seves respostes no és només qui formula preguntes, sinó l'audiència "absent".
Fases de l'elaboració de l'entrevista 1. Definició de l'objectiu • Què volem saber de l'entrevistat? • Què pretenem comunicar a l'audiència? • L'objectiu ha de tenir en compte la durada de l'entrevista.
• Hi pot haver un objectiu principal i alguns secundaris.
• És aconsellable que l'objectiu de l'entrevista quedi reflectit en la introducció.
2. Documentació • L'èxit d'una entrevista depèn del coneixement del tema que tingui l'entrevistador.
◦ Informació sobre el tema a tractar.
◦ Informació sobre la persona a entrevistar. Hem d'esbrinar quins coneixements té i com s'expressa, quina personalitat té, etc.
◦ Necessitem: ▪ Informació, dades.
▪ Material audiovisual d'interès per a la realització.
3. Contacte previ amb l'entrevistat • Al menys, parlar amb ell mitja hora abans de l'entrevista.
• Podrem: ◦ Conèixer la seva cadència expressiva.
◦ Desmitificar els equips tècnics.
◦ Fer-li algunes recomanacions sobre el desenvolupament de l'entrevista (no fer respostes molt llargues, etc).
4. Preparació (guions oberts) • ESQUEMA D'ENTREVISTA ◦ Preparem temes generals, no preguntes.
◦ Ha de ser un esquema flexible i alterable ◦ Cal tenir decidida l'estratègia.
◦ Parts de l'entrevista: ▪ Principi: per captar l'atenció de l'audiència, però també de l'entrevistat.
▪ Desenvolupament: on l'entrevistador crea l'argument de l'entrevista segons un determinat ordre seqüencial ▪ Final: és la conclusió del relat.
5. Desenvolupament de l'entrevista • Presentació del tema i/o el personatge (el perquè, la connexió amb l'actualitat.) • Formular les preguntes de manera que provoquin respostes detallades.
• Anar variant la manera de formular les preguntes • Evitar frases fetes i tòpics.
• Preguntes breus.
• No donar la resposta a la mateixa pregunta o més en la mateixa intervenció.
• No podem formular les millors preguntes les respostes amb atenció.
• Cal respectar les pauses i els silecis.
Entrevista d'informació ENTREVISTA D'INFORMACIÓ ESTRICTA • Interessa un tema i es busca a la persona més indicada per parlar d'aquest tema.
• Durada breu (4-5 minuts) • Preguntes concretes • Precedides d'una notícia amb la informació més important (podem prescindir d'introduccions i contextualitzacions i anar als aspectes concrets) • Convé parlar primer amb el personatge.
• Quan l'actualitat és destacada, l'actualitat també s'aborda en entrevistes llarga durada (de 10 a 30 minuts) ENTREVISTA INTERPRETATIVA • Vol conèixer l'opinió de l'entrevistat sobre un determinat fet noticiós.
• Normalment es realitza a experts.
• La introducció fixa la informació que fonamenta l'entrevista.
ENTREVISTA DE CARÀCTER • L'objectiu és donar un perfil històric, psicològic i vivencial del personatge entrevistat.
• En funció de què vulguem saber del personatge enfocarem l'entrevista de diferents maneres.
• El perfil de l'entrevistat és la d'un subjecte amb fort atractiu pel públic.
• L'intercanvi de pregunta/resposta és menys rígid.
• Cal que hi hagi una determinada continuïtat narrativa. Ex: cronològica, algun joc...
• Permet la inclusió d'elements expressius i narratius com ara músiques, lectures de relats literaris, etc.
• Perquè funcioni l'entrevista cal: ◦ Un coneixement profund del personatge ◦ Crear un clima relaxat i cordial.
...