TRASTORNS DE LA CONSCIÉNCIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

@ aserrasanchez TRASTORNS DE LA CONCIÉNCIA CONFUSIÓ TRANSTORNS DE LA CONCIÉNCIA DELIRI Incapacitat de pensar amb la rapidesa i claretat habituals.
A vegades, ademés: desorientació, manca d’atenció i de concentració,disminució de percepcions visuals i/o auditives Quadre confusional agut, amb desorientació però conciència normal.
Agitació, excitació, imaginació.
PER DISMINUCIÓ DEL NIVELL DE CONCIÈNCIA (claredat per pensar i veure les coses clares) (“coma”….) PER ALTERACIÓ DE FUNCIONS SUPERIORS (alteració memòria,de fer càlculs,dibuixar..) (demències….) Causes de deliri: infeccions, NRL, intox. i abstinències, Insufi.Cardiaca,trastorns electrolítics… TRASTORNS DE LA CONCIÉNCIA: DEFINICIÓ: Capacitat de respondre a estímuls externs i a necessitats internes. És un quadre fructuant que depèn de les condicions fisiològiques d’un determinat moment en un pacient.
ESTRUCTURES ANATÓMIQUES: Formacio reticular ascendent del Tronc, tàlam i connexions amb l’escorça MECANISMES D’ALTERACIÓ DE LA CONSCIÉNCIA: 1. Conmoció cerebral: Degut a un traumatisme craneoencefàlic amb pérdua de consciéncia. Encara que sigui pérdua de consciéncia d’uns segons, s’ha d’explorar al pacient i portar a urgències, ja que pot tenir una hemorràgia/hematoma que li provoqui un coma al cap de 24-48 hores o inclús la mort.
2. Convulsió generalitzada: les convulsions poden ser:  Amb afectació motora Típica de l’epilèpsia  Sense afectació motoraEpilèpsia que la persona queda amb “coma” sense moviments i només es pot detectar amb un encefalograma.
3. Fàrmacs i drogues (anestésics, alcohol, barbiturics...): Sobretot en persones grans que s’equivoquen amb la medicació.
Pot ser a causa d’alcohol(mesurar nivell d’alcoholemia en sang,ja que a vegades no fan olor a alcohol i ens poden despistar d’una intoxicació alcohólica aguda).
Els barbiturics són fàrmacs que s’utilitzen per dormir i es veu molt en gent gran.
El cervell ja no té la capacitat de reserva normal i amb poques dosis la persona pot caure en coma.
4. Trastorns metabólics (hipoglucemia, encefalopatía urèmica, encefalopatía hepàtica...): És molt important la hipoglucèmia, es manifesta sobretot a nivell 1 @ aserrasanchez de la neurona que necessita la glucosa per funcionar. Quan baixa els nivells de glucosa en sang les neurones no tenen glucosa i deixen de funcionar. S’entra en un estat comatós. S’ha de mesurar la glucosa capil·lar per detectar el motiu pel qual el pacient està perdent el nivell de consciéncia.
La hipoglucèmia és un transtorn rapidament reversible (administrant glucosa al pacient en vena o oral), Les persones amb una intoxicació alcohólica observem hipoglicèmies a causa del pròpi alcohol.
5. Lesions destructives del tronc cerebral (tumor..): Qualsevol problema a nivell del tronc cerebral ens pot donar alteracions de la consciéncia(coma).
6. Lessió massiva d’un hemisferi cerebral:Qualsevol lesió en un hemisferi cerebral tambè ens pot donar alteracions de la consciéncia(coma) 7. Descens crític de la PA (< 70 mm Hg): Gent gran amb descensos bruscos de la pressió arterial poden tenir transtorns de la consciència. Ja que per poder fer arribar el sucre a les neurones cal una pressió arterial adecuada. Per sota de 100 en pressió sistólica, les persones grans ja començen a tenir problemes.
Important: Si ens arriba un pacient amb un transtorn de consciència hi han dos coses inmediàtes a fer: - Mesurar les constants vitals(pols,pressio..) - Mesurar glucèmia - Mesurar fàrmacs en sang(drogues,alcohol…) - Mesurar si hi ha causes neurológiques..
CAUSES NEUROLÒGIQUES DEL COMA: Quan es descarta un coma metabòlic s’investigarà si la causa del coma és neurològica:  Lesions supratentorials(part superior de l’escorça) o AVC (isquémic, hemorràgic ) o LOE (tumor, abscés) o Realitzar un TAC  Lesions infratentorials(part inferior de l’escorça,nivell tronc cerebral) o Isquemia o hemorragia de tronc o LOE (abscés, tumor) o Realitzar una RMN(resonància magnética)  Lesions difuses o Meningits, encefalitis, estat epiléptic o Realitzar punció lumbar, encefalograma… *LOE=Lessió ocupant d’espai *AVC=Accident vascular cerebral.
CAUSES TOXICO-METABÒLIQUES DEL COMA:  Encefalopaties metabóliques: o Transtorns glucosa= Hipoglucemia, cetoacidosis metabòlica, situació hiperosmolar(coma hiperosmolar diabètic) 2 @ aserrasanchez o o o Encefalopatía Urèmica, encefalopatia hepàtica, hiponatremia(efecte secundàri a diurètics i efecte secundàri a fàrmacs antidepressius) Acidosis làctica (VIH +) Mixedema (transtorn tiroides), Insuf. Suprarrenal, hipercalcemia (hiperparatiroidisme,cáncer als ossos..)  Encefalopaties hipóxiques: o Insuf. Cardiaca, Insuf. Respiratoria, anemia greu o PTT, hiperviscositat, Malaria cerebral o Insuf. RespiratòriaHipoxèmia i hipercapnia Flapping Tremor  Tóxiques: o Fàrmacs (diacepan, opiàcis, barbitúrics...), alcohol, CO(monóxid de carboni)  Físiques: o Cop de calor, Hipotèrmia  Carencials: o Wernicke(falta de VitB1Tiamina), pelagra(déficit de VitB3niacina, típic en alcohòlics) APROXIMACIÓ DIAGNÓSTICA AL PACIENT AMB TRASTORN DE LA CONSCIÈNCIA 1. HISTÒRIA:  malalties previes, traumatismes , fàrmacs.....
 INSTAURACIÓ DEL “ COMA”(com s’ha instaurat el coma,dies,sobtat..) 2. EXPLORACIÓ FISICA:  Constants vitals: PA, FC, FR, Temp rectal  Pell, alé, ulls  Exploració neurològica(NRL): focalitat neurològica, descerebració, prova calórica 3. EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  Analítica bàsica: glucèmia, creatinina, Na, K, Ca, gasometria arterial, análisis toxicolóigiques  Proves d’imatge: TC, RM, EEG(electroencefalograma)  Punció Lumbar si hi ha signes meningis ORIENTACIÓ DIAGNÓSTICA INICIAL EN ELS TRASTORNS DE CONSCIÈNCIA  COMA AMB SIGNES DE FOCALITAT NEUROLÓGICA Anar directes a descartar AVC, traumatisme, LOE(abcès,hemorràgia..). Fer proves d’imatge(TC,RMN..)  COMA SENSE FOCALITAT PERÒ AMB IRRITACIÓ MENINGEA Meningitis, hemorragia subaracnoidal, carcinomatosis(quadre+ crònic)  COMA SENSE FOCALITAT NI SDME. MENINGEA (TC i PL normals) Intoxicacions, problemes metabólics, anoxia...
3 @ aserrasanchez ESCALA DE GLASGOW L’escala de Glasgow ens ajuda a valorar el nivell de consciència a partir de la puntuació obtinguda. Es fa servir molt a nivell sanitàri.
Contra més alta és la puntuaciómés lleu i contra més baixa és la puntuaciómés greu.
EXPLORACIÓ DELS ULLS: Molt important l’exploració ocular. Mirar pupil·la(si respòn o no a estimuls lluminosos i si es mouen amb simetría) i moviments ulls.
Per descartar Coma metabòlic o neuronal fem dos tipus de maniobres: Maniobres oclocefàliques i oculovestibulars.
Nistagmus moviment ràpid dels ulls de costat a costat.
4 ...