Tema 3.1 Tipus d'estudi (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín Tema 3.1. Tipus d’estudi Estudis experimentals Els estudis experimentals ens apropen a la certesa de les respostes a les qüestions que plantegem Assaig clínic -Avaluació experimental d'un producte, substància, medicament, tècnica diagnòstica o terapèutica que a través de la seva aplicació a éssers humans pretén valorar la seva eficàcia i seguretat -Objectiu: provar eficacia medicaments i/0 procediments que hagin demostrat eficiència sobre la salut de la població -Per demostrar la utilitat d'un tractament respecte a una altre terapèutica Per a començar: o Obtenir: - Bons exemples - Idees d’estudis similars previs o Fer un llistat d’ítems a incloure - Dades prèvies - Variables d’estudi o Elaborar el format requerit - Protocol - Epígrafs necessaris - Esborrany Estudis analítics- experimentals -Estudi experimental en el que estan definides les variables i mecanismes de control de variables, evitant biaixos i variables de confusió -Hi ha un grup amb qui es compara la intervenció experimental.
Exemple: provar l’ eficàcia de 2 fàrmacs A y B en la malaltia E – grup del fàrmac A, – grup del fàrmac B, i grup placebo.
– després de la anàlisis estadístic dels resultats, – la comparació dels braços A y B amb el placebo ens dirà si els fàrmacs son o no eficaços la malaltia.
– Així, podem aconseguir resultats del tipo: El fàrmac A no es eficaç, mentre que el B sí ho es, Equiparació • Fer que els grups d’estudi siguin equiparables i comparables respecte a un o varis factors • EQUIPARACIÓ INDIVIDUAL • identificar un subjecte d’estudi que sigui similar al subjecte d’estudi en relació a alguna variable (sexe, raça, tabac) Tipus assaigs clínics o No controlats (estudis abans-després) – Assaigs de camp o Controlats (en paral·lel o creuats) Aleatoris (randomitzats) – Amb emmascarament – Sense emmascarament • No aleatoris -Amb emmascarament -Sense emmascarament Assaig clínic no controlat Exemple: Pacients que han patit una pneumònia, mesurem paràmetres respiratoris; Realitzem Fisioteràpia respiratòria a tots, i tornem a mesurar els paràmetres per analitzar la millora en el mateix grup de pacients.
 Possibles biaixos (freqüents): -Efecte Hawthorne: modificació de la conducta al saber que s’està essent observat o analitzat • Efecte Placebo: suggestió produïda per creure que s’està fent una intervenció -Regressió a la mitjana: estadísticament, els extrems tendeixen a millorar més i tornen a un punt més moderat -Evolució natural de la malaltia: no saber si la millora és deguda a la intervenció o a la naturalesa de la malaltia Assaig clínic controlat  Tipus: o Grups paral·lels Cada participant és assignat a un grup i rep una sola intervenció. No hi ha un període de rentat. És útil en fase III d’estudis de la utilitat de medicacions o Disseny creuat -Cada participant és el seu propi control (calen menys participants) - A cada participant se li assigna una seqüència de tractaments (requereix més temps d’execució) -Útil per a malalties cròniques i estables, sense brots (no per malalties agudes o que presenten brots) -Imprescindible període de blanqueig (rentat) i garantir la desaparició de l’efecte de la primera intervenció Problemes: Massa ambició i poca atenció a la literatura existent o Factorial Assaig de camp Mètode d’elecció per a valorar l’eficàcia d’intervencions preventives en la població sana • Variant: Assaig d’intervenció comunitària, en què la intervenció es dissenya per a una població, enlloc de a cada individu • Alts costos: per l’alt nombre d’individus necessaris i pel llarg seguiment en el temps: • Eficàcia limitada a malalties molt prevalents i/o greus ...