Síndromes dels Parells Cranials (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SÍNDROMES DE PARELLS CRANIALS SÍNDROME DEL PARELL CRANIAL I – NERVI OLFATORI Nervi sensorial que s’origina en les cèl·lules bipolars de la mucosa olfactòria (fosses nasals) i travessa la làmina cribrosa del etmoides fins arribar al bulb olfactori.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES ANÒSMIA - Meningiomes / traumatismes CACÒSMIA - Crisis uncinades 1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SÍNDROME DEL PARELL II CRANIAL – NERVI ÒPTIC EXPLORACIÓ - Examen agudesa visual ------------------ Examen del fons de l’ull Campimetria manual EDEMA DE PAPIL·LA - - Protrusió edematosa del disc papil·lar amb turgència venosa i borrament dels límits.
Hipertensió endocraneana NEURITIS ÒPTICA Disminució de l’agudesa visual sense alteracions en el fons de l’ull.
CAUSES: - Esclerosi Múltiple Tumors orbitaris Lesions tòxiques (alcohols) VIES ÒPTIQUES 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA CAMPIMETRIA MANUAL @emargaritboada - CAMPIMETRIA AUTOMITZADA CAMPIMETRIA  PARELLS CRANIALS OCULARS - III Parell  Motor Ocular Comú IV Parell  Nervi Patètic VI Parell  Motor Ocular Extern 3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada III PARELL CRANIAL: MOTOR OCULAR COMÚ MOT. INTRÍNSECA - MOT. EXTRÍNSECA  Mida pupil·lar Reflex fotomotor Reflex consensual R - conjugació de la mirada Reflex acomodació Reflex convergència MÚSCUL INNERVACIÓ MOVIMENT Recte Superior Oculomotor (III parell) Fins a dalt i temporal Recte Inferior Oculomotor (III parell) Fins a baix i temporal Oblic Superior Patètic (IV parell) Fins avall i nasal Oblic inferior Oculomotor (III parell) Fins a dalt i nasal Recte Extern Abductor (VI parell) Fins al costat, temporal Recte Intern Oculomotor (III parell) Fins al costat, nasal CAUSES DE LA PARÀLISIS (III PARELL) - Aneurismes Tumors Esclerosis Múltiple - Tòxics Traumatismes Meningiomes CAUSES PARÀLISIS IV I V PARELLS CRANIALS IV PARELL Lesions tubercles quadrigèmins Tumors Aneurismes Trombosis sinus cavernós VI PARELL Meningitis Hemorràgia subaracnoidea 4 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada V PARELL CRANIAL: TRIGEMIN PART SENSITIVA: SENSIBILITAT - OFTÀLMICA  front, còrnia, conjuntiva, dors nasal.
MAXIL·LAR  llavi superior, galta, maxil·lar superior, dents superiors i volta palatina.
MANDIBULAR  llavi inferior, mentó, terra boca, 2/3 anteriors de la llengua.
PART SENSITIVA: REFLEXES - Reflex corneal Reflex “maseterino” PART MOTORA - Músculs masseter i temporals PATOLOGIES FREQÜENTS - Neuràlgia del trigemin Trisme – tètanus VII PARELL CRANIAL: FACIAL PARÀLISIS MOTORA - - CENTRAL ----------------------------------- o Desviació de la comissura bucal o Alteració buccinador i mus. cara PERIFÈRICA ---------------------------------------------- o Signe de Bell o Desviació comissura bucal o Alteració buccinador i mus. cara ALTERACIÓ SECRECIÓ SALIVAR ALTERACIÓ DEL GUST VIII PARELL CRANIAL: ESTATOACÚSTIC EXPLORACIÓ AUDITIVA - AGUDESA AUDITIVA o Sordesa de transmissió 5 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada o Sordesa de percepció PROVA DE RINNE PROVA DE WEBER EXPLORACIÓ VESTIBULAR - Proves de Bárány Nistagme (moviment involuntari i incontrolable dels ulls).
Prova de Romberg Exploració de la marxa SÍNDROME VESTIBULAR - SÍNDROME HARMÒNIC – CENTRAL o Nistagme i desviació dels braços cap al mateix lloc - SÍNDROM VESTIBULAR – PERIFÈRIC o Nistagme i desviació dels braços en la prova de Bárány cap al costat contrari.
6 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada IX PARELL CRANIAL: GLOSOFARINGI Innerva el terç posterior de la llengua i musculatura de faringe i laringe.
EXPLORACIÓ - Reflex “nauseoso” Elevació de la úvula. Es desvia al costat indemne.
Contracció de la musculatura faríngia – signe de la cortina.
X PARELL CRANIAL: NERVI VAGO Fibres motores al vel del paladar, faringe i laringe.
Fibres sensitives a faringe, laringe, bronquis i esòfag.
Fibres autònomes en l’aparell respiratori, circulatori i digestiu.
EXPLORACIÓ - Disfàgia Reflexes autònoms XI PARELL CRANIAL: NERVI ESPINAL Nervi motor, innerva músculs esternoclidomastoïdal i trapezi.
EXPLORACIÓ - Girar el cap Pujar les espatlles XXI PARELL CRANIAL: NERVI HIPOGLÒS Nervi motor que innerva la musculatura extrínseca i intrínseca de la llengua 7 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada EXPLORACIÓ - Moviments de retropropulsió i lateralització de la llengua.
Si hi ha paràlisis es desvia cap al costat malalt.
SÍNDROME D’ASSOCIACIÓ DE PARELLS CRANIALS SÍNDROME DE FOSTER – KENNEDY  atròfia òptica d’un ull i edema de papil·la contralateral.
SDME “HENDEDURA” ESFENOÏDAL  afectació III, IV, VI i V (r. Oftàlmic).
SDME SINUS CAVERNÓS  afectació III, IV, VI i V (complet) SDME TOLOSA – HUNT  afectació de III, IV, VI + Sdme. Claude – Bernard – Horner.
8 ...