Pràctica2-IXT-SuportProfessorat (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura IXT
Año del apunte 2015
Páginas 31
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Departament d’Enginyeria Telemàtica Introducció a les Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones (versió LINUX) Sessió 1 Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 1 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Comunicacions sèrie asíncrones • S’estableix entre un DTE i un DCE – DTE: Data Terminal Equipment – DCE: Data Communications Equipment Xarxa accés DTE DCE Comunicacions sèrie asíncrones • Sèrie: un bit rere l’altre.
• Asíncrones: emissor i receptor no tenen un rellotge comú Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 2 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica RS-232 ∆t [-5 , -15] V [5 , 15] V Control OFF ON Dades 1 0 bit de paritad (si hi ha) Sigüent bit de start 0 1 P IDLE Bit de start • • • 1 o 2 bits 1, 1.5 de stop Tiemps entre caracters Asíncrona→ Bit start Dades: codi ASCII (7 bits), extensió a 8 bit bits amb caràcters addicionals.
Paritat: – – – • • • De 5 a 8 bits de dades IDLE E  Even (parell): nombre total de 1’s parell.
O  Odd (senar): nombre total de 1’s senar N  None (cap paritat): no hi ha.
Stop: durada de 1 o 2 temps de bit (∆t).
Velocitat de transmissió = 1/ ∆t bps.
Exemple: 1200 8N1  per a indicar una transmissió de 1200 bps, amb 8 bits de dades, sense paritat i un bit de Stop.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 3 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica RS-232 – Noms referits al DTE – Transmissió: intercanvi de dades.
– Control flux: qui controla la línia indica a l’altre que no vol rebre dades.
– Presència: indica la presència d’un: • DTE → DTR • DCE → DSR • DCE remot → CD Introducció Xarxes Telemàtiques DTE DCE TXD RXD RTS CTS DTR DSR CD GND TXD RXD RTS CTS DTR DSR CD GND Transmissió Control flux Presència Control flux RTS ON OFF DTE no vol rebre mes informació DTE pot rebre mes informació Comunicacions Sèrie Asíncrones 4 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica RS-232 • Null modem: interconnexió de dos DTEs Data Set Ready Introducció Xarxes Telemàtiques ETCD DTE DTE TXD RXD RTS CTS DTR DSR CD GND TXD RXD RTS CTS DTR DSR CD GND Comunicacions Sèrie Asíncrones 5 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Lloc de treball • • • Cal fer les connexions.
El null-modem en la caixa de material.
Entrar a les dos zones dels dos PCs, a LINUX.
– Usuari i password: us el donarà el vostre professor.
Oscil·loscopi Analitzador de protocols NM-x ETD Introducció Xarxes Telemàtiques Null-modem ETD Comunicacions Sèrie Asíncrones 6 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Lloc de treball • Conexión directa (sin DCEs) entre DTE1 y DTE2.
– DTEs: PCs de su puesto de trabajo – Null modem (NM) – Cable corto con adaptadores DB25/DB9 OSCILOSCOPIO Cable largo (desde PC) Cable largo (desde PC) RS232 COM2 (ttyS1) RS232 Pinza osciloscopio (color gris, punta compensada) ANALIZADOR COM2 (ttyS1) (Cuidado: con apagado seguro) DTE1 (PC) Cable corto (con adaptadores DB25/DB9) Cable cobre insertado Pinza negra tierra pin RX o TX DTE2 (PC) NM Pinzar metal sobresale (tierra) Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 7 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Obriu un terminal. Aneu a aquesta opció del menú principal de l’ordinador: o Abrir terminal  Aplicacions  Accessoris  terminal • Obriu el programa de comunicacions, teclejant la comana: minicom o Feu més gran una mica el terminal per baix, per a veure la darrera fila: Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 8 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Accediu a les opcions de menú clicant: CTRL-A Z Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 9 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Trieu l’opció O (Configure Minicom)  Serial Port Setup: Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 10 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Preneu nota de la configuració actual del terminal: COM2 2400 bps 8 bits dades No bit de paritat 1 bit stop Control de flux solo tipus hardware Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 11 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Per sortir de l’opció de menú de configuració, clicar ENTER i EXIT: Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 12 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE • Continuem amb la configuració del terminal: o Feu CTRL-A Z o Cliqueu l’opció E (Local ECO ON/OFF) fins a posar-lo a ON: Així podreu veure també al vostre terminal el que envieu a l’altre terminal.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 13 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE o Feu CTRL-A Z o Cliqueu l’opció W (Line Wrap) fins a posar-lo a ON: Així afegireu al vostre terminal un avanç de línia en arribar al final de línia de la pantalla.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 14 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració dels dos DTE o Feu CTRL-A Z o Cliqueu l’opció A (Add linefeed) fins a posar-lo a ON: Així afegireu al vostre terminal un avanç de línia en quan un CR sigui rebut.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 15 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuració de l’analitzador • L’interruptor és al costat esquerre.
• Executar el programa “Análisis sobre RS232/V24”, icona COP (Character Oriented Protocol) • Interface/Protocols = RS232/V24 • Menú “Configuration ...” - Run Mode = Monitor - Velocitat = (la mateixa que tinguin els dos DTE) = 2400 bps - Bit Order = LSB (Least Significant Bit) • Quan ja estigui configurat, li donem a l’icona RUN - El semàfor serveix per a iniciar i parar de capturar el tràfic a analitzar - Abans de qualsevol experiment, premeu el semàfor dos cops (parar i iniciar de nou una captura de tràfic).
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 16 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Primera prova d’enviar i analitzar caràcters • Un cop heu configurat els dos terminals i l’analitzador, podeu procedir a enviar alguns caràcters d’un terminal a l’altre i analitzeu la captura que es veu a l’analitzador.
• Comproveu que les opcions Eco Local, i Line Wrap funcionen correctament. És a dir, que Eco Local us permet veure el que teclegeu al terminal local, mentre que Line Wrap us afegeix un avanç de línia quan arribeu al final de línia.
• Comproveu la codificació ASCII d’algun caràcter enviat que es veu a l’analitzador.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 17 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuración del osciloscopio • Darle al interruptor frontal (abajo a la izquierda).
• Poner la sonda en el canal 1. Las muescas verticales y girar ¼ a la dcha.
Interruptor de encendido Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 18 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Configuración del osciloscopio • Conectar la sonda en el Null-Modem, como indica la figura: OSCILOSCOPIO Cable largo (desde PC) Cable largo (desde PC) RS232 COM2 (ttyS1) RS232 Pinza osciloscopio (color gris, punta compensada) ANALIZADOR COM2 (ttyS1) (Cuidado: con apagado seguro) DTE1 (PC) Cable corto (con adaptadores DB25/DB9) Cable cobre insertado Pinza negra tierra pin RX o TX DTE2 (PC) NM Pinzar metal sobresale (tierra) Pinza osciloscopio: usar un cable pequeño, pinzarlo, y ponerlo en el pin TX del NM.
Cable masa negro: conectar a la lata de la carcasa del NM.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 19 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Ajuste del osciloscopio RUN CONTROL: • RUN/STOP: En rojo está parado y no captura; en verde está capturando.
• SINGLE: Solo captura una señal y se para.
TRIGGER: • MODE COUPLING: NORMAL  Poner trigger en el cero , • EDGE: Source 1 , Coupling = DC Slope = Rising busy idle HORIZONTAL: • MAIN/DELAYED: Time Reference a la izquierda.
Hacer que la señal vuelva a la vista Introducció Xarxes Telemàtiques Hacer que las flechitas rojas coincidan, ajustar la referencia temporal.
Comunicacions Sèrie Asíncrones 20 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Ajuste del osciloscopio • Una manera de recuperar el sincronismo de la señal (ver la señal bien en el osciloscopio):  Manteniendo pulsada la tecla “U” (mayúscula) en el DTE transmisor, darle al AUTO-SCALE  Verifique el ajuste de la referencia temporal (cursores rojos)  Puede visualizar el origen de la señal a la izquierda de la pantalla, pulsando MAIN/DELAYED, Time Reference (ubicado en zona pantalla) y opción Left • Se puede cargar la configuración de fábrica: SAVE /RECALL  Default Setup Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 21 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Ajuste del osciloscopio  5 V/división  200 sec • Medir el tiempo de bit: presionar continuamente la tecla “U” y observar la captura en el osciloscopio.
• Usar los cursores x1 y x2 (Measure  Cursors) • 1/x = 2400 Hz • Tbit = 1/3400 = 416 sec Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 22 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Análisis de la transmisión de caracteres 1 o 2 bits • Identificar los bits que se observan al transmitir el carácter “U”.
• Usar la tabla ASCII del anexo del manual: U=0101 0101 • Girar los bits (LSB): 1010 1010 • Identificar los bits de Start, Stop • Tener en cuenta que los bits se deben leer al revés, de derecha a izquierda, pues se transmitieron en LBS (Least Significant Bit) • Se puede capturar la imagen del osciloscopio desde un navegador http://@IP (vea la @IP en etiqueta sobre el osciloscopio) Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 23 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Análisis de la transmisión de caracteres • Identificar los bits que se observan al transmitir el carácter “b”.
• Usar la tabla ASCII del anexo del manual: - b = 62H = 98d = 0110 0010 • Tener en cuenta que los bits se ven al revés en el osciloscopio, pues se transmitieron en LBS: • 0100 0110 • bit START = +10V bit STOP = -10V • “0” = +10V “1” = -10V START 0 0 1 Introducció Xarxes Telemàtiques 0 0 0 1 1 STOP Comunicacions Sèrie Asíncrones 24 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Transmisión de ficheros (transferencia ASCII) • Configurar que un terminal envíe un fichero (S). El otro terminal recibirá los caracteres automáticamente por pantalla (NO se requiere usar la opción R receive files).
o CTRL-A Z o Seleccionar S (Send files) en el emisor o ascii o Seleccionar (SPACE) el fichero services o Con la barra espaciadora (SPACE) se seleccionan las opciones o Con las 4 teclas con flechas del teclado, seleccionar la opción de menú OK Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 25 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Se lleva a cabo por el receptor, para avisar al emisor de que pare de enviar información cuando se le llena la memoria de recepción, y así el receptor podrá procesar la información recibida:  Envía un XOFF para avisar al emisor de que pare de enviar información cuando se le llena la memoria de recepción, de lo contrario perdería la información.
 Envía un XON cuando ha procesado suficiente información almacenada, puede reanudar la recepción" • Configurar el control de flujo software XON/XOFF: - CTRL-A Z - O (Configure Minicom) - Serial Port Set Up - F (NO Hardware) - G (YES Software) - ENTER - EXIT Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 26 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Carácter para transmitir un XOFF: CTRL-S (13H = DC3) • Carácter para transmitir un XON: CTRL-Q (11H = DC1) • Ejercicio b) - El receptor envía un XOFF.
- Lo que el emisor teclee no se transmite, se guarda en un fichero en el emisor.
- Después, el receptor envía un XON indicando disponibilidad de nuevo.
- Todo lo almacenado en el buffer de emisor, se transmite seguido y se recibe.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 27 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Mientras esté transmitiendo un fichero (en transferencia ASCII): o Enviar CTRL-S (DC3 = XOFF) desde el receptor  se para la transmisión o Enviar CTRL-Q (DC1 = XON) desde el receptor  se reanuda la transmisión Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 28 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Ejercicio c) control de flujo: - El receptor abre una ventana de menú (CTRL-A Z), y parará de procesar los datos que reciba.
- Lo que el emisor transmite, se recibe y se guarda en un fichero en el receptor. Pero no se procesa.
- Después, el receptor cierra la ventana (tecla ESC) indicando disponibilidad de nuevo. Todo lo almacenado en el buffer de receptor, se procesa e indica disponibilidad de nuevo.
- Enviar un fichero grande a alta velocidad y ver cómo funciona el XON/XOFF automáticamente.
- Analizador: Setup  Configurar  Configuration… => 19200 Introducció Xarxes Telemàtiques bps Comunicacions Sèrie Asíncrones 29 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Parar y reanudar la captura del analizador.
- Enviar de nuevo el fichero services - Abrir una ventana de menú en el receptor (CTRL-A Z). Así el receptor enviará XOFF cuando su buffer esté casi lleno (75%).
- Cuando el buffer receptor se llene, el receptor enviará su XOFF.
- Cuando cerremos la ventana del receptor (ESC), el receptor podrá continuar procesando la información recibida que tenga almacenada.
- Cuando el buffer esté casi vacío (25%), el receptor enviará su XON. Se reanuda la transmisión.
- Parar el analizador y buscar los caracteres XON y XOFF.
- Para ello usar la opción SEARCH… y poner en hexa el 13 (DC3=XOFF) y el 11 (DC1=XON).
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 30 /31 Departament d’Enginyeria Telemàtica Control de Flujo XON/XOFF • Calcular el tiempo de envío del fichero.
- Desde la aplicación minicom:  Buscar el tamaño del fichero /etc/services  En terminal transmisor, hacer ls –l  veo que el fichero services mide 18274 bytes  El tiempo empleado en su transmisión es 1883 CPS (caracteres/seg)  (18274 caracteres) / (1883 caracteres/seg) = 9,7 seg.
- Desde el analizador:  Parar la captura del analizador  Poner el ratón sobre el primer carácter. Botón derechaTime Relative  Poner el ratón sobre el último carácter (SIN CLICAR!)  leer el valor temporal  9,7 seg.
Introducció Xarxes Telemàtiques Comunicacions Sèrie Asíncrones 31 /31 ...