Tema 15 segona part (tercer trimestre) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

1. Distribució de valors i presentació gràfica La distribució d’una variable ens diu quins valors pren una variable i amb quina freqüència. Com podem representar gràficament la distribució de valors de les variables qualitatives i veure el seu patró? - Diagrama de barres: mostra el nombre d’individus per categoria. - Diagrama de sectors: mostra la importància relativa de cada categoria respecte del total. Com podem representar gràficament la distribució de valors de les variables quantitatives i veure el seu patró? - Histograma: és el gràfic més comú de la distribució d’una variable quantitativa. Representació gràfica d’una tala de freqüències. Exemple de taula de freqüències: Qualificacions de 20 alumnes. à COM REPRESENTAR UN HISTOGRAMA? 1. Crear la taula de freqüències: a. Dividir recorregut de les dades en classes d’igual amplitud. b. Recomptar el número d’observacions de cada classe. 2. Marcar l’escala de valors de la variable a l’eix d’abscisses (horitzontal). 3. Marcar el número de recomptes a l’eix d’ordenades (vertical). à INTERPRETACIÓ DELS HISTOGRAMES L’histograma ens ajuda a identificar l’aspecte general i les observacions atípiques d’una distribució: - Aspecte general: la forma de la distribució. Proporciona el centre i la dispersió. Identificar si la distribució té una forma simple o no. - Observacions atípiques: observació individual que no queda descrita per l’aspecte general del gràfic (valor anormal, valor extrem). à DISTRIBUCIONS SIMÈTRIQUES I ASIMÈTRIQUES - Distribució simètrica: part dreta i part esquerra (dividit per un eix vertical imaginari) es reflecteixen com un mirall. - Distribució asimètrica cap a la dreta: costat dret (que conté la meitat de les observacions més grans) s’estén molt més cap a ala dreta que el costat esquerre (que conté la meitat de les observacions més petites). - Distribució asimètrica cap a l’esquerra: costat esquerre (que conté la meitat de les observacions més petites) s’estén molt més cap a l’esquerra que el costat dret (que conté la meitat de les observacions més grans). à DISTRIBUCIÓ DE VALORS: GRÀFIC TEMPORAL Gràfic temporal mostra una sèrie temporal, és a dir, el valor d’una variable en diferents moments del temps. Cal examinar l’aspecte general i veure si hi ha desviacions. Quan hi ha una variació conjunta a llarg termini, creixent o decreixent, s’anomena tendència. 2. Descripció numèrica de les distribucions a. Mitjana, mediana, quartils, desviació típica ...