PREGUNTAS EXAMEN 2012 CORREGIDAS (2012)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
Año del apunte 2012
Páginas 8
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 12
Subido por

Descripción

preguntas examen de psicologia y psiquiatria corregidas del año 2012

Vista previa del texto

PSICOLOGIA 1. El diagnòstic funcional permet correlacionar impediment i discapacitat: a) b) c) d) Impediment és directament proporcional a la discapacitat.
La discapacitat està en funció de com es gestionen els impediments en el propi estil de vida.
L'impedient és inversament proporcional a la discapacitat.
Els impediments estan en funció de la capacitat de sublimació de la discapacitat.
2. Les reaccions de compensació front a les seqüeles: a) b) c) d) Requereixen tractament ortopèdic especialitzat.
Intenten fer oblidar la malaltia i dificulten la integració.
Són reclamacions econòmiques pel dany sofert.
El pacient només parla de la seva malaltia fent-la el centre de la seva personalitat.
3. En quan un pacient dirigeix les seves pulsions cap a emtes i objectius socialment com l'art, s'està produint un procés de: a) b) c) d) Somatització o FPS, depèn del cas.
Sublimació.
Supercompensació.
No rep cap denominació especial.
4. Repercussions en el pacient quan travessa el procés del dol (marca a errònia): a) b) c) d) Indiferència, apatia, fredor.
Tensió muscular.
Pseudoal·lucinacions.
Culpa.
5. En relació amb el pacient neuròtic, és molt important: a) b) c) d) Reconduir la relació a què el pacient estigui en demanda i no a l'inrevés.
Aconseguir que prengui medicació ansiolítica.
Implementar un tractament que, fundamentalment, agradi al pacient.
Totes.
6. Amb els pacients amb trastorns funcionals importants ( marca la opció errònia): a) b) c) d) Convèncer-los de que no tenen res i que tot està al seu cap.
No deduir-los, en el tracte, com un cos malalt.
Que es faixin proves exploratòries per descartar malalties orgàniques.
En cas necessàri, derivar a un especialista psi sense deixar el tractament fisioterapèutic.
7. Quin nom reben les disfuncions sensorials i motrius vinculades simbòlicament amb una situació de la vida del pacient? a) b) c) d) Psicosis melancòlica.
Reacció fòbica.
Símptoma de conversió Cap d'elles.
8. Criteris que avale l'origen PSI del dolor (marca l'errònia): a) b) c) d) El dolor no segueix les vies anatòmiques.
El pacient nega que puguin haver-hi factors PSI implicats en el dolor.
Es detecten lesions mitjançant proves analítiques.
A l'anamnèsi es detecten situacions desencadenants.
1 9. Quin és habitualment l'afecte que està sempre present en les situacions de malaltia i rehabilitació? a) b) c) d) Pànic.
Estrès.
Tristesa-depressió.
Obsessió.
10. La pobresa de continguts mentals, de la capacitat de simbolitzar i amb una carència de calor comunicatiu que tan sovint trobem en malalts amb fenòmens psicosomàtics, com la artritis reumatoide, és característic de: a) b) c) d) Els pacients que han patit un accident que no cursa amb les seqüeles invalidants.
La personalitat amb pensament operatori o Alexitimia.
El malalt esquizofrènic qeu no rep medicació.
Les persones majors que pateixen un deteriorament a la senectud.
11. La percepció de l'amenaça que activa l'organisme per sobre dels seus recursos adaptatius rep la denominació de: a) b) c) d) Dol patològic.
Fòbia social.
Estrès.
Cap.
12. A la psique, el mecanisme de la repressió comporta: a) b) c) d) Aparta de la consciència els mals records.
La censura de les representacions psíquiques insuportables.
Protegir-nos front les "crues veritats", quan encara no és el moment per enfrontar-les.
Totes.
13. En els pacients amb risc de sofrir un Trastorn mental es decreta (marca l'errònia): a) b) c) d) Tenen consciència dels seus conflictes mentals.
Presenten simptomatologia funcional: migranyes, dolor, trastorns digestius, etc.
Venen exposats a situacions generadores del TM.
b+c 14. La pacient amb fibromiàlgia presenta habitualment els següents rasgs de personalitat (marca l'erròni): Tendència excessiva al perfeccionisme i al comportament metòdic.
Nivells alts d'insatisfacció.
Conducta de simulació.
Agressivitat at inhibida.
15. L'estrès desencadena els següents efectes (opció errònia): a) b) c) d) Activació simpàtico-adrenal Activació sistema neuroendocrí.
Activació immunitària i conductal.
Por, indefensió i ansietat.
16. Què diferència el pacient somatitzador amb trastorns funcionals del pacient simlador? a) b) c) d) No té un control voluntari sobre el trastorn.
No hi ha diferència significativa.
Sol patir fibromiàlgia.
El component genètic o intrauterí.
2 17. El procés de dol: a) b) c) d) És el procés adequat per elaborar les pèrdues.
És equivalent al a depressió i requereix tractament per a qeu el pacient no pateixi.
Resposta b) + és recomanable animar la persona i suggerir-li que segueixi.
Resposta a) + comporta repercussions afectives qeu no es convé evitar.
18. La Resiliència implica fonamentalment: a) b) c) d) Aprendre de les situacions de sofriment i adversitat.
Reprimir el dolor mitjançant l'actitud de silenci i meditació.
Actitud activa per oblidar els successos adversos.
Totes.
19. Què s'espera d'un fisioterpèuta en el camp de la salut mental? (marca l'erròni) a) b) c) d) Conduir una entrevista.
Nocions bàsiques de diagnòstic.
Resoldre els conflictes emocionals al pacient.
Capacitat d'assumir els límits.
20. A les entrevistes amb anamnèsi psicosocial és molt important (marca l'erròni): a) b) c) d) Formular preguntes obertes.
Sostenir i pautar el discurs del pacient.
Corregir amb amabilitat els punts de vista diferents dels nostres.
Aplicar-les especialment en pacients crònics i psicosomàtics.
21. Actituds del professional que faciliten el procés de dol en el pacient (opció errònia): a) Disponibilitat i capacitat d'escoltar.
b) Valorar la subjectivitat del pacient.
c) Animar i ajudar a oblidar-se de la situació dolorosa.
d) Identificar el dol patològic.
22.
a) b) c) d) El "Jo" o "Persona"és una instància de la nostra psique que: Té una funció d'adaptació i domini sobre la realitat externa i sobre les pulsions internes.
És la part més íntima de l'ésser, on resideixen els anhels i desitjos que ens condueixen a la vida.
És la dimensió de l'ésser humà més directament lligada a l'estructura social, que el marca i l'orienta.
Totes.
23. Davant d'una pèrdua, l'actitud de negació: a) b) c) d) Implica refusar l'acceptació del que s'ha perdut.
Es protectora perquè el pacient no es senti desbordat.
Pot ser la causa de les pseudo-al·lucinacions.
Totes.
24. W. Reich descobreix el concepte de "Cuirassa caracterial" que es caracteritza per: a) Les rigideses del Jo tenen una representació somàtica en forma de tensions musculars cròniques.
b) Un elevat tonus muscular degut al tipus d'activitat que es practica configura un caràcter rígid.
c) Ha estat molt important per entendre la psicosi.
d) b+c 25. Quan progressa la recuperació i s'acosta el moment de l'alta el pacient pot patir una recaiguda o produir-se una reacció oposada a l'autonomia.
a) És degut als forts lligams satisfactoris qeu la malatia i el que l'envolta pot reportar al pacient.
b) A vegades es dóna, però només en pacients psicòtics.
3 c) Només es presenta en pacients simuladors.
d) És degut a una atalitat, ni hi hem de veure cap aspecte subjectiu en joc.
26. Quan un pacient (Frida) dirigeix les seves pulsions vers metes i objectius valorats socialment com l'art, s'està produint un procés de: a) b) c) d) Somatització o FSP, depèn del cas.
Sublimació.
Supercompensació.
No rep cap denominació especial.
27. L'inconscient en el psiquisme humà hi juga un paper rellevant: a) b) c) d) En determina la conducta, fora del control voluntari.
Està estructurat com el llenguatge, amb les seves lleis i formant xarxa.
Es manifesta en símptomes i malestars físics.
Totes.
28. El desig humà es caracteritza per: a) b) c) d) S'escapa de la nostra voluntat, és inconscient.
És conscient, per això podem exercir les nostres voluntats.
Resposta b) + S'obté en vase a l'educació i la perseverança.
Resposta a) + Sorgeix en la relació amb els altres.
29. L'estudi del mirall en l'infant humà és una experiència estructurant que li aporta: a) b) c) d) Un nou domini del cos.
Resposta a) + Els fonaments del que serà el seu Jo.
Resposta a) + L'accés a l'ordre simbòlic i al llenguatge.
Totes.
30. En el procés d'alienació, el bebè humà es deixa marcar per amor, per alguns aspectes del discurs matern i això li dóna un tret de personalitat.
a) És fals. El que li dóna una personalitat és fonamentalment la dotació instintiva amb què neix i que es desenvolupa amb l'amor dels pares.
b) No és que el nen "es deixi marcar", perquè a aquestes edats no té capacitat d'elecció, simplement es comporta tal i com el marquen.
c) És correcte però després se'n pot separar al poder-se preguntar sobre el seu desig.
d) a + b 31. En relació amb el pacient psicòtic: a) Fer-li veure, amb molt de tacte, de la irrealitat dels seus deliris perquè pugui recuperar la normalitat.
b) Abordar les manifestacions del brot amb prou sentit de l' humor inclòs amb una mica d'ironia els ajuda a desdramatitzar el patiment.
c) Centrar-nos en alleujar la seva angoixa, la tensió i l'insomni, encaminant-lo a rebre, també, tractament especialitzat.
d) Incorporar-lo a un grup d'exercicis, perquè faci amistats i surti de l'aïllament.
32. En el nen o la nena les conseqüències d'haver experimetnat i acceptat el procés edípic són: a) b) c) d) Accés al llenguatge i ancceptació de la diferència sexual.
Prohibició de l'incest.
Resposta a) + El reconeixement de la imatge en el mirall.
Respostes a i b.
4 33. La neuròsi obsessiva a nivell corporal: a) b) c) d) No podem confiar en què el pacient detecti precoçment els senyals de la malaltia en el seu cos.
Hi ha la tendència a somatitzar els conflictes psíquics.
Tendeix a simular malalties que no pateix realment.
Respostes a i c.
34. Els temors de la neuròsifòbica compleixen els criteris (marca l'errònia): a) b) c) d) Són desproporcionats a la situació que els crea.
Remiteixen si hi ha un veritable esforç del pacient.
No els pot expliar o raonar.
Són independents del control voluntari.
35. En la senectut s'extingeix la vida amorosa i sexual: a) b) c) d) Degut al natural fet d'envellir.
Per factors culturals i estereotips negatius.
Degut a patir una malaltia.
bic 36. En la histèria es important afavorir que es responsabilitzi per ajudar-la a que no es refugiï en: a) b) c) d) Conductes de provocació.
El victimisme o màscara "d'ànima bella".
Fer-se la incapaç, la que no pot.
Els seus deliris somatitzats al cos.
37. La dificultad en asumir las propias carencias y pedir es muy característico en las personas con estructura: a) obsesiva b) histérica.
c) perversa.
d) a+b 38. Cuando la represión falla las representaciones intolerables se desplazan al pensamiento. ¿Es muy característico en las personas con estructura? a) obsesiva b) histérica c) psicótica.
d) fóbica.
39.
Las técnicas de relajación que estimulan la fantasía corporal están parcial o totalmente contraindicadas en: a) pacientes psicosomáticos.
b) pacientes con fobias.
c) paciente con psicosis poco estabilizadas.
d) pacientes obsesivos.
40. ¿Que se puede afirmar sobre el duelo? a) es consecuencia de la mala gestión de la tristeza.
b) es recomendable tratarlos con antidepresivos para evitar que se cronifique.
c) es un proceso psíquico que permite elaborar las perdidas.
5 d) todas.
41. Repercusión de enfermar. Elige la errónea: a) agonía.
b) sentimiento de culpabilidad.
c) sensación de abandonamiento.
d) estrés.
42. Marque el transtorno que no corresponda específicamente con la neurosis de histeria: a) amnesias.
b) transtornos funcionales.
c) diabetes.
d) anorexia – bulimia.
43. En les entrevistes anamnesipsico-socials es moltimportant (tria la erronia) a) saber observar el llenguatge no verbal b) comunicar-li ambfranquesa el diagnosticpsicologic que detectem c) no jutjar d) sostenir i pautar el discurs del pacient 44. En elstranstornsfisics de causalitatpsicògena cal tenir en compte (marca erronia) a) solen patirincomprensio social b) convé una terapia psicologica previa a fisioterapia c) elstractamentscorporals son ben rebuts per el pacient d) la relaciofisio- pacient es moltimportant 45. cuadros clínicos donde el paciente necesariamente tmb ha de ser atendido por un profesional de SM. (SEÑALE LA ERRÓNEA) a) depresión severa.
b) sintomatologia funcional c) brote psicótico d) elevados niveles de agonía.
46. L'ego (jo) possibilita: a) Distingirelsdesitjos de la realitat b) Un paper de predominancia que pot dificultar el dialeg c) Comportar-se ambseny d) Totes 47. en el niño o niña las consecuencias de haber experimentado y aceptado el proceso edipico son: a) acceso al lenguaje y aceptación de la diferencia sexual.
b) prohibición del incesto c) respuesta a + el reconocimiento de la imagen en el espejo.
d) a + b 6 48. Los mecanismos de defensa son relativamente necesarios para la vida psíquica y están en presentes en todos con normalidad. Marque la QUE NO ES: a) negación.
b) duelo.
C) desplazamiento.
d) formación reactiva.
49. autores como Maslow y terapias como la Gestalit pertenecen a: a) a la orientación psicoanalítica.
b) el cognitivismo.
c) la psicología humanista.
d) la terapia familiar.
50. Los reflejos congénitos, no precisa observalo previamente el bebe para desarrollarlo. Elige uno entre la lista: a) de moro.
b) de identificación.
c) gateo.
d) pataleo.
51. El estadio del espejo en él bebe humano es una experiencia estructurante ¿que le aporta? a) un nuevo dominio del cuerpo.
b) respuesta a+ los fundamentos del que será su yo.
c) el reflejo de marcha automática.
d) el reflejo del moro.
52. Mecanismo de defensa que consiste en enmascarar un motivo o emoción transformándolo en su contrario: a) proyección.
b) formación reactiva.
c) desplazamiento.
d) inversión.
53. ¿Como capta él bebe las expectativas que tienen puestas en el/ella su madre o la figura primordial, en el discurso del otro? Elija una modalidad: a) a partir de los 18 meses porque con anterioridad no puede captar mas que su propia imagen en el espejo.
b) por el sentido que el otro le da a sus manifestaciones biológicas.
c) solo por las palabras que escucha de los padres y familiares.
d) a + c.
54. Cuando observamos que un paciente por encima de todo pretende agradar a su terapeuta ¿estamos frente a una situación? a) muy positiva que conviene alentar.
b) muy negativa que debemos cortar de la raíz.
c) en principio positiva pero que debemos reconducir para evitar una fuerte dependencia.
d) que debemos ignorar.
7 55. El carácter de una persona hace referencia a? a) el componente innato de la personalidad: la posición general del humor.
b) el modo habitual propio de reaccionar frente a las situaciones.
c) capacidad para esforzarse frente a las propias inclinaciones.
d) habilidad para expresar los deseos de una manera amable franca, abierta, directa y adecuada.
56. Envejecer comporta la perdida de las ganas de vivir y de hacer cosas: a) es correcto.
b) es un estereotipo negativo no atribuido al hecho de envejecer.
c) suele presentarse a los enfermos crónicos.
d) b+c 57. la dificultad en aplazar las satifaciones: “lo quiero todo ahora mismo” ¿es una posición que especialmente detectamos en? a) los niños de 8 años.
b) los adolescentes.
c) las mujeres en menopausia.
d) las personas en situación de duelo.
58. en la psique el temperamento comporta: a) apartar de la consciencia los malos recuerdos.
b) la disposición general del humor.
c) los anhelos de la persona.
d) el modo de reaccionar frente a las situaciones.
59. En el psiquismo humano el sujeto del inconsciente, únicamente se manifiesta en: a) sueños.
b) síntomas.
c) lapsus lingual d) todas 60. “por primera vez en la historia se permite que cada persona elija vivir libremente según sus sentimentos y deseos, con quien y como quiere vivir sin los prejuicios y convenciones de ayer”.
a) Rosa Regas.
b) Nelson mandela.
c) S. Freud d) M. Godellier.
8 ...