Seminari 4: Alteració de la funció tiroidal (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 37
Subido por

Vista previa del texto

Seminari 4: Tiroides 31/3/16 1 Preguntes 1. Quina patologia indiquen els signes, símptomes i proves de laboratori de la pacient? Podria considerar-se una situació sub-clínica? I en cas que els valors de T4 lliure fossin 0.9 ng/dl? L’increment dels nivells de colesterol està relacionat amb la patologia tiroidea? El fred és el símptoma clau, els demés són més generals. En el hipotiroïdisme es poden donar regles més llargues del normal o bé amenorrea. Hipotiroïdisme. Dades del examen clínic: destaquem l’edema periorbital, la freq cardíaca i la temperatura una mica més baixa del normal. Hi ha un lleuger sobrepès, degut a la disminució del metabolisme basal. Dades de l’analítica: Anti TPO +, TSH ↑, T4 ↓ à podríem diagnosticar un hipotiroïdisme primari, on el problema és a la glàndula tiroide. Com la T4 és tan baixa no hi haurà retroalimentació negativa i la TSH es veurà augmentada. Com que té els anticossos anti TPO positiu serà un hipotiroïdisme autoimmune. No són símptomes subclínics, si la T4 fos normal però la TSH estigues augmentada estaríem començant a tenir problemes a la tiroide, que el cos compensa augmentant els nivells de TSH. Una simptomatologia subclínica no sempre s’ha de tractar (hi ha controvèrsia entre els metges). Es considera el tractament en els següents casos: - Anticòs anti TPO +. - Anticòs negatiu però... nivells de TSH molt elevats (s’està forçant molt la hipòfisi), símptomes que interfereixen en la seva vida o bé pacient embarassada. L’increment del colesterol està relacionat amb la patologia, les hormones tiroïdals faciliten l’eliminació dels àcids grassos, al no tenir-ne prou doncs es veurà augmentat. 2 2. Quin tractament seria l’adient en aquesta pacient? Quina seria la posologia? Durant quant de temps haurà de tractar-se la pacient? Quins efectes adversos podria produir el tractament? Levotiroxina sòdica, un cop al dia, al matí i en dejú. Es començaria amb dosis baixes per anar pujant-les progressivament (l’organisme és molt sensible a les dosis d’hormones). És un tractament per a tota la vida. A dosis correctes és ben tolerat à en cas de sobre dosificació els primers símptomes son taquicàrdia i tremolor. La dosi inicial s’escull en funció de l’edat i de si té o no cardiopaties: - <60 anys sense cardiopaties à dosi inicial 50-75mcg/dia - >60 o cardiopaties à dosi inicial de 25mcg/dia El tractament es mantindrà 6-8 setmanes, i es fa una nova analítica, la TSH ens orientarà: - Si TSH continuen elevats pujarem la dosi, és un augment molt petit 25-50 mcg/dia, 25mcg/dia en cas de cardiopaties o >60 anys. - Si TSH esta normal: seguim el tractament i fer analítiques anuals. - Si TSH es baixa o indetectable baixarem la dosi. 3. Caldria continuar els fàrmacs que rebia abans? Pot haver-hi alguna interacció amb el nou tractament prescrit? Tardyferon à no caldrà pq s’ha recuperat de l’anèmia. No tindrà més problemes de ferro amb la medicació. L’anèmia era conseqüència de les regles abundants. Si n’hagues de prendre hi haurà una interacció a nivells d’absorció (igual que amb les sals de magnesi). S’hauria d’espaiar les dosis i no prendre-ho en el mateix moment del dia. Loetteà els estrògens disminueixen la T4 lliure, per tant si es vol seguir prenent s’ha de reajustar la dosi de levotiroxina. Anfranil à la depressió era deguda a l’hipotiroïdisme, per tant un cop s’estabilitzin els nivells de T3 i T4 hauria de sentir-se millor i no caldria que ho prengués. 3 4. Què pot haver causat els símptomes que han conduit a l’hospitalització de la pacient? Quin sentit té el tractament amb propranolol? Una sobre dosificació de levotiroxina (tempesta tiroïdal). El propranolol disminueix el ritme cardíac, i la tensió arterial. També servirà per disminuir les tremolors. És important que en primer lloc identifiqueu la patologia que presenta la pacient i el fàrmac més indicat pel seu tractament, per tal de contestar correctament les preguntes sobre efectes adversos i interaccions. 4 ...