Col·leccionisme hispànic (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia del Arte - 3º curso
Asignatura Museologia i Museografia
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 0

Vista previa del texto

Col·leccionisme hispànic Té unes característiques particulars, per una banda tenim una influència islàmica molt forta, comporta un luxe, magnificència i esplendor molt particular. En les arts decoratives, com les ceràmiques daurades queda reflexat aquesta influencia islàmica. També els vidres seran molt rellevants. El col·leccionisme i patronatge en la Espanya del XV i XVI no es pot entendre sense el paper dels nobles, son essencials en el desenvolupament d'aquests dos conceptes. S'escapen al controlar de la monarquia, que serien els altres grans mecenes del moment. Es pot parlar d'un interès molt gran per l'art, però ens costa parlar de grans tresors medievals col·leccions que ja tinguin una concepció renaixentista del que serà després la col·lecció. L'interes de l'art per part d'aquests nobles es dona a través del patrocini, de les capelles funeràries, esglésies...
Es veurà molt amb un gran interès per decorar els seus palaus i residencies. En realitat el col·leccionisme i patrocini artístic, te un objectiu per part d'aquests nobles és que ells utilitzen aquestes col·leccions i patrimoni per crear imatge de família. En les col·leccions serà present allò exòtic o rar, també objectes lúdics amb un sentit estètic fonamental. Dintre dels col·leccionistes destaca la figura de la soberana, dels reis catòlics, i sobretot a Isabel. De la mateixa manera que hi feien els nobles, els reis catòlics sempre va tenir un us instrumental. De fet té un valor museístic i això es veu clarament amb la Capella Reial de Granada que està concebuda per els monarques com un lloc en la seva memòria i per mostrar la grandesa de la seva monarquia. Darrere hi ha un propòsit de prestigi personal, polític, i religiós. Hi ha una discussió que es planteja fonamentalment quin es el grau de modernitat de la col·lecció d'Isabel la catòlica.
Destaca la gran col·lecció de joies, tapissos de temes profans i històrics, i la seva biblioteca.
Aquesta ha pogut ser reconstruïa a través de les armes que porten molts d'ells i dels seus inventaris. Era una biblioteca composta per manuscrits i llibres de motlle, i molts es caracteritzaven per tenir una estètica tardo gòtica. Cap dels llibres pot ser inclòs en una estètica renaixentista. La majoria d'ells són fets en els Països Baixos o França, en molts casos es creu que són heretats. Altres semblaria que són encàrrecs d'ella, fets en miniatura, temàticament mostren una gran varietat destaca una gran secció de literatura castellana. Com les Cantigas de Santa Maria de Alfons X el Savi i per una altre banda hi ha el llibre caballero Zifar del, que ressalta perquè seria un primer relat de ficció escrit en prosa a manera de llibre d'aventures. Es considera que Fernando Martinez és el seu autor perquè en la introducció es cita aquest nom. Destaca que nomes els llibres devocionals tenien imatges en canvi els altres, no en tenien tantes.
...