EAC 1 Microeconomia (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Microeconomía
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 05/07/2017
Descargas 4
Subido por

Descripción

EAC 1 any 2017

Vista previa del texto

EXERCICI D’AVALUACIÓ CONTINUADA No 1 - EAC1: Tema 1: MERCAT, ESTAT I BENESTAR PREGUNTES: Una economia disposa de les funcions demanda i oferta d’un bé: qd = 20 – p qs = 2p – 10 1. L’equilibri inicial en aquest mercat? L’ introducció́ d’un preu màxim de 6€? I la introducció́ d’un preu mínim de 6€? 2. L’ introducció́ d’un impost als productors de t = 3€? Com es reparteix la càrrega del mateix? 3. L’ introducció́ d’un impost als consumidors de t = 3€? Com es reparteix la càrrega del mateix 4. Com afectaria al mercat si aquesta economia s’obrís al mercat exterior i el preu internacional d’aquest bé fos pmundial = 14? 1) Equilibri (A): 20 – p = 2p – 10 à pe = 10 qd= 20 – 10 à qe = 10 EC Punts de tall: p= 0 à q= 20 EP q= 0 à p =20 p= 0 à q= -10 q= 0 à p= 5 • Excedent consumidor= (10*10)/2 = 50 • Excedent productor= (5*10)/ 2 = 25 • Excedent total= 50+ 25 = 75 1)Preu màxim i mínim= 6 EC EP Preu màx. i mínim à • Excedent consumidor= (10*10)/2 = 50 • Excedent productor= (5*10)/2 = 25 • Excedent total= 75 Amb un preu màxim de 6 hi ha un excés de demanda i amb un preu mínim de 6 no passa res: qd = 20 – 6 à qd= 14 > qd= 10 qs = 2(6) – 10 à qd= 2 < qs= 10 2) Impost als productors= 3 qd = 20 – p qs = 2 (p – 3) – 10 Nou equilibri: 20 – p = 2p – 16 à p = 12 ; q = 8 Punts de tall: qd = 0 à p = 20 ; p = 0 à qd = 20 ; qs = 0 ; p = 8 El productor pagarà 8 • Excedent del consumidor= (8*8) / 2 = 32 • Excedent del productor= (4*8) / 2 = 16 Estat • Estat= 3 * 8 = 24 EP • Excedent total = 72 El productor pagarà 9 3) Impost als consumidors= 3 qd = 20 – (p + 3) qs = 2p – 10 Nou equilibri: 23 – p = 2p – 10 à p = 11; q = 12 EC El consumidor pagarà 11. • Excedent del consumidor= (12*12) / 2 = 72 Estat • Excedent del productor= (3*6)/ 2 = 9 EP • Estat= 3*6 + ((3*6)/2)= 27 • Excedent total =108 4) Preu internacional= 14 Preu mundial = 14 à qd= 6 ; qs= 18 à M = 6 – 18 = -12 • Excedent del consumidor= (6*6) /2 = 18 • Excedent del productor= (9*18)/2= 81 EC • ET= 99 El benestar disminuirà en 24 a causa de EP l’obertura cap al mercat exterior amb el preu mundial de 14. EC EP Estat Excedent total Equilibri inicial 50 25 - 75 Preu màx. i min. 50 25 - 75 Impost C Impost P 72 9 27 108 32 16 24 72 Preu internacional 18 81 - 99 ...