Sessió 29-3-16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 15

Vista previa del texto

Tema 4. L’aplicació de la recerca quantitativa (29/03/2016) L’anàlisi de contingut Tècnica d’indagació que consisteix en fixar-se en el que diuen els textos  Característiques - Tècnica d’indagació Objectiva Sistemàtica Quantitativa Contingut manifest Utilitat a diferents disciplines  Origen: europeu (primers casos a Suècia)  Corrents principals a) EEUU: el Content Analysis per autors com Laswell, Berelson i Krippendorf b) Europa: l’anàlisi hemerogràfica per autors com Jacques Kayser  Aplicacions - Ampli: mitjans de comunicació, història, filologia - Aplicació descriptiva i comparativa (descriure i comparar la representació d’un col·lectiu concret, ex. immigrants) - Evolució d’un aspecte al llarg d’un període - Anàlisi comparativa sobre les característiques d’un missatge - Anàlisi de la representació social: fenomen, grup o característica - Evolució de la representació social de determinats grups - Punt de partida per l’estudi sobre els efectes dels missatges dels mitjans  Fases en l’anàlisi de contingut Disseny *Seleccionar unitat d’anàlisi, variables i categories Convertir-les en un fitxa d’anàlisi Codificar-les (per posar-les al SPSS) Prova pilot i execució Resultats i anàlisi estadística *Buidatge de la unitat d’anàlisi: guia per fer la recerca amb el mínim d’oscil·lacions possible - Fitxa d’anàlisi de contingut - Full de registre - Llibre de codis - Matriu de dades: per estructurar el programa d’anàlisi (es pot fer mitjançant la SPSS, Statistical Package for the Social Sciences que estableix en una taula diferents nivells de mesura)  Limitacions - No permet fer afirmacions sobre els efectes dels mitjans.
- Els resultats poden ser extrapolables però sempre es limiten a les - variables i categories seleccionades Escassa referència de missatges o temes determinats  Execució del programa d’anàlisi - Anàlisi estadística - Estadística descriptiva: freqüències i casos (és a dir, transformar les dades obtingudes per poder fer els gràfics corresponents) Tipologia d’anàlisi: a) Univariable - Mesura central: busca veure què es repeteix en la nostra recerca. Tipus: mitja (suma de tots els valors dividida entre dos) mitjana (valor variable punt mig) moda (freqüència que apareix més reiteradament, per veure allò que predomina) - Dispersió: busca veure els elements que es diferencien en la nostra recerca. Tipus: variança i dispersió típica b) Bivariable: busca la combinació o creuament de variables de diferent tipus (ex. col·lectius de diferents edats en un mateix estudi), mitjançant les taules de contingència.
c) Multivariable: es preocupa per la dependència i interdependència entre dues o més variables.
Lectura recomanada: Velázquez, Teresa. (2011) Técnicas cuantitativas: el anàlisis del contenido Dins de: Lorenzo Vilches (coord.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. Barcelona, Gedisa, Cap.
5:117-141 ...

Tags: