INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA SALUT (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Aspectes relacionats amb la infermeria d'atenció primària de la salut

Vista previa del texto

BLOC 3: INFERMERIA COMUNITÀRIA – ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT I SALUT COMUNITÀRIA TEMA 1: INFERMERIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ATENCIÓ PRIMÀRIA SALUT  Alma – Ata, 1978 Assistència sanitària essencial, basada en mètodes i tecnologies practiques, posades a l’abast de tothom (la gent ens ha d’entendre, necessiten un vocabulari no tant tècnic) mitjançant la plena participació (som nosaltres que sortim a la comunitat) i a un cost que l’individu i comunitat pugi suportar. Primer nivell de contacte amb el sistema sanitari.
Les infermeres a primària, fan tècniques molt bàsiques però potents.
1980 – OMS EUROPA  “salut per a tothom a l’any 2000 a la regió europea” (estratègia) L’estratègia  allò que volem aconseguir a llarg termini.
Objectius  Com ho farem per aconseguir aquella estratègia, ens marquem objectius.
*Llibre: pineault (planificación sanitària) 1984 – OBJECTIUS: Aquests objectius, no es van aconseguir, perquè encara se’n parla.
- Garantir l’equitat - Promoció salut - Prevenció malaltia - Assistència primària - Participació comunitària A l’any 2000 van avaluar tots els objectius, i van veure que no s’havien aconseguit casi cap.
SALUT PER A TOTHOM SEGLE XXI  els objectius es plantegen de manera positiva de promocionar la salut, i no tant centrar a la malaltia. Treballem amb modificació d’hàbits, controlar els factors de risc...abans d’arribar a tenir la malaltia.
1. Reduir les desigualtats.
2. Millorar la salut 3. Estratègies multisectorials (ens interessa treballar conjuntament amb altres professionals  suïcidis, accidents de transit...) 4. Orientar sector sanitari cap a resultats ( valorar sempre en positiu) 5. Gestionar per a la salut (en base els recursos que tenim) http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-ensalut/indicador_socioeconomic...
Les hospitalitzacions evitables, són les persones hospitalitzades, que no calien que ingressessin si s’hagués treballat bé des de la primària. Ex: Un hipertens, diabètic...
INFERMERIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (no treballem PER la comunitat, sinó EN LA comunitat) L’atenció primària està basada en la comunitat, la continuïtat de les cures, el centre de salut, l’atenció a la família i l’Equip d’Atenció Primària.
La competència del professional de la salut és la seva condició per integrar i aplicar els coneixements, habilitats i actituds associats a les bones pràctiques de la seva professió per tal de resoldre les situacions que se li plantegen.
Les actituds de vegades són més importants que les habilitats.
“Les actituds i els valors són les bases sobre les quals s’estructuren i sustenten les competències i tots els professionals de la salut compartiran uns valors que s’expressen en forma de compromisos” Compromisos que sustenten les competències dels professionals a l’atenció primària: - Amb les persones (qui decideix és la persona/família) - Amb la societat - Amb la millora continua - Amb l’atenció primària - Compromís ètic Competències comunes dels professionals de l’atenció primària: 1. Comunicació (amb els professionals i les persones que tenim al davant) 2. Raonament clínic 3. Gestió 4. Ètica 5. Investigació La infermera comunitària...
1. Coneix les necessitats de cura de salut de la població 2. Posseeix coneixements científics, habilitats tècniques i l’actitud adequada per donar-los a les persones i famílies 3. Aïllats, en família o en comunitat 4. Allà on viuen, treballen, on es relacionen o en els centres sanitaris 5. Des d’una concepció de la infermera com a integrant d’un equip professional i que treballa en coordinació amb altres institucions.
6. Oberta a la participació comunitària.
ESQUEMA DEL QUÈ ES FA A PRIMÀRIA - Mètodes: Henderson  màxima autonomia de la persona. Per valorar famílies sempre costa treballar amb Henderson, i llavors utilitzarem un altre apartat per poder avaluar i valorar la família.
- Coneixements : són necessaris coneixements de tots tipus.
Consulta d’infermeria: És l’espai física on la infermera desenvolupa les seves funcions en el Centre d’Atenció Primària (CAP) El CAP és l’estructura física i funcional on es desenvolupen una part important de les activitats a l’APS, d’una manera coordinada, integral, continuada i permanent i en base a un treball en equip.
El CAP, com a institució, assumeix la responsabilitat de l’atenció d’una comunitat definida social, demogràfica, i geogràficament definida, i en les seves activitats han d’estar contemplades activitats de promoció com les estricaments sanitàries – curatives.
Consulta d’infermeria – Pautes de treball (UVA  Coordinació metge i infermera) - Treball basat en protocols consensuats - Coordinació i treball en equip – Unitat Bàsica Assistencial - Reunions d’equip i reunions específiques d’infermeria - Promoció i educació per a la salut Activitats es porten a terme segons PAI – 14 necessitats - Registre a: e – CAP (ICS) - Medicació de crònics – recepta electrònica - Periodicitat de visites segons protocols o segons característiques de la persona/família - Programació de visita amb el metge - Revisió d’analítiques - Control de medicació:  Si compleix degudament el tractament....(important, vigilar com preguntem)  Si hi fa sempre...
 Si afegeixen algun altre tipus de medicació...
 Si pren infusions, calmants....
 Si modifica la dosi segons com es troba o què fa...
 Si presenta efectes indesitjables...
GENOGRAMA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT: examen És la representació gràfica d’un grup familiar multigeneracional (3 generacions) que, mitjançant símbols, permet recollir, registrar, relacionar i exposar categories d’informació del sistema familiar, en un moment determinat de la seva evolució, i fer-lo servir per a la resolució de problemes. Impacte visual que tens, perquè et fas un esquema mental.
Construcció d’un genograma La creació d’un genograma suposa tres nivells: - Traçat de l’estructura familiar - Registre de la informació sobre la família - Delineat de les relacions familiars.
SEMPRE ELS PALS S’HAN DE POSAR A BAIX!! També es pot posar l’any de la separació...Important penjar els fills per ordre de naixement.
Falten els avis, ja que hi ha fins a 3 generacions. Depèn de l’edat de que tingui la persona apareixeran els nets, fills...
SITUACIÓ: Avui ve a la consulta, de 23 anys. Viu amb els seus pares i la seva germana de 18 anys. Ell està bé de salut.
ANTECEDENTS: - Avi patern: diabètic. 82 anys.
Àvia paterna: hipertensa. 80 anys Avi matern: mort als 65 IAM Àvia materna. Neo de mama. Té 78 anys Pare: hipercolesterolèmia. 52 anys Mare: Neo de mama. 48 anys.
FACTORS DE RISC DEL JORDI: - Problema cardiovascular molt controlat, ja que té molts antecedents. Control del pes, fumar..
FACTORS DE RISC DE LA GERMANA: - Neo de mama  derivar-la per fer una mamografia de control.
...