Matèria que entra a l'examen (última classe) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Ciencia Política
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 20/03/2015
Descargas 7

Vista previa del texto

ÚLTIMA SESSIÓ DE CIÈNCIA POLÍTICA.
TEMA 1. LA POLÍTICA, EL RÈGIM POLÍTIC I L’ESTAT.
 Elements importants: política (definició i origen), poder (definició, tipus i dimensions), legitimitat (definició i tipus), l’estat (definició, elements i evolució), teories de l’absolutisme (Hobbes, Bodin, Maquiavel), organització territorial de l’estat i concepte de nació (romàntic i jacobí).
 Descartat: interpretacions de la política (aristotèlica vs maquiavèl·lica), sistema polític (definició i elements), organitzacions polítiques preestatals.
TEMA 2. ELS RÈGIMS DEMOCRÀTICS I DICTATORIAL I TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA.
 Elements importants: règim polític (concepte i elements), democràcia (noció maximalista de la democràcia i minimalista, anàlisi de la democràcia com a equilibri com equilibri), poliarquia, dictadura (definició i tipus), teories de la democratització (onades, macro i micro, des de dalt i des de baix).
 Descartat: distincions de règims d’Aristòtil, les fórmules de la democràcia com a equilibri, mesures de democràcia, taula amb elements dels sistemes totalitaris, anys de les onades de democratització i dels períodes de ressaca, sí el període però no els anys concrets.
TEMA 3. LES DEMOCRÀCIES REPRESENTATIVES I L’ESTAT DEL BENESTAR.
 Elements importants: característiques de l’estat liberal, teoria liberal i republicana, parlament (funcions i organització), poder executiu (funcions i organització), formes de govern (presidencialisme, parlamentarisme i semipresidencialisme) i les seves conseqüències, estats de benestar (models).
 Descartat: introducció de la democràcia grega, etapes de l’estat del benestar.
TEMA 4. CULTURA POLÍTICA I PARTICIPACIÓ POLÍTICA.
 Elements importants: cultura política, actituds, socialització (procés i agents), l’impacte col·lectiu de la cultura política (cultura cívica, materialisme/ postmaterialisme, capital social), participació política (definició i tipus) i les seves causes (macro i micro), participació electoral (casuses, paradoxa del vot...).
 Descartat: no cal saber tots els objectes de les actituds (només exemples), desafecció política (treballat al seminari).
TEMA 5. ACTORS POLÍTICS I ACCIÓ COL·LECTIVA.
 Elements importants: acció col·lectiva (definició, free-rider...), organitzacions col·lectives (característiques i distinció), partits (funcions i tipologia), sistemes de partits (tipus), origen dels sistemes de partits (tres teories), teoria econòmica de la democràcia (votant medià, dimensions).
TEMA 6. ELS SISTEMES ELECTORALS.
 Elements importants: elements del sistema electoral (circumscripció, barrera, forma de la candidatura i del vot, fórmula electoral), conseqüències dels elements dels sistemes electorals.
 Descartat: no caldrà calcular res.
TEMA 7. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES.
 Elements importants: política pública elaborat per Lowi (definició i tipus), el procés de les polítiques públiques (esquema i elements de les fases).
 Descartat: la resta.
TEMA 8. IMPACTES DE LA POLÍTICA: DESENVOLUPAMENT I CONFLICTE.
 Elements importants: evolució del desenvolupament a nivell històric (etapa de l’economia malthusiana i etapa de divergència global), causes del desenvolupament (immediates i primeres: cultural, geografia i institucional), les 4 trampes de la pobresa (recursos naturals, el mal govern, no tenir costa i mals veïns i el conflicte) i recordar algun exemple per dir-lo a l’examen.
 Descartat: IDH (components concrets), països més rics i més pobres, economia malthusiana, les taules amb exemples (procurar recordar-ne algun), no cal que memoritzem totes les xifres que es citen...
EXAMEN DE CIÈNCIA POLÍTICA.
Dia 23 de març dilluns a les 11:30 h. Recuperació el 8 de maig divendres a les 13h.
3 preguntes breus (són coses concretes però de mitja pàgina com a mínim i de dos punts cada una) + 1 pregunta de desenvolupar (una mica més d’una pàgina) de 4 punts segurament.
Bona lletra, sense abreviacions (estil SMS), ben escrit (no cal que rimi). Responeu clarament allò que us pregunto. Res d’opinió ni interpretacions personals. No hi ha nota mínima.
...