Tema 8. Tribunal Constitucional (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret constitucional I
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Tribunal Constitucional n Títol IX CE n LOTC 2/1979, reformada per la LO 6/2007 (STC 49/2008, de 9 d’abril) n Model concentrat: monopoli del control de constitucionalitat de les lleis n Intèrpret suprem de la CE (art. 1.1 LOTC) n Interpretació del TC vincula a la resta d’òrgans judicials (art. 5.1 LOPJ) n Òrgan jurisdiccional independent, no integrat en el Poder Judicial no es part del Poder Judicial, és un òrgan separat. No pot fer lleis, però té el poder de declarar la nulitat de les lleis, actua com a “legislador negatiu”.
Composició n 12 magistrats (art. 159.1 CE) n Juristes de reconeguda competència amb més de 15 anys d’exercici professional (art. 159.2 CE) n 4 Congrés (3/5 dels Diputats) àbuscar un consens ampli en la designació, n 4 Senat (3/5 dels Senadors) n Art. 16.1 LOTC: “entre els candidats presentats per les Assamblees Legislatives de les CCAA” (STC 49/2008, de 9 d’abril) el reglament del senat va establir que el parlament de cada CCAA proposaria 2 candidats. El PP fa un parell d’anys va presentar per cada CCAA les mateixes dues persones, de manera que de part del PP només hi havia dos candidats.
Aquests dos eren inaceptables totalment pel PSOE, ja que són molt conservadors i com que quedava per resoldre el tema de l’Estatut no s’han canviat encara n Art. 184.7 RS, reforma de 22 de novembre de 2007 (STC 101/2008, de 24 de juliol) n 2 Govern n 2 Consell General del Poder Judicial Els diferents òrgans de l’estat hi prenen part.
n Mandat de 9 anys (art. 159.3 CE) n Renovació per terceres parts cada 3 anys (art. 159.3 CE) és a dir, cada tres anys se’n canvien 4 n El President serà escollit entre els seus membres per un període de 3 anys (art. 160 CE) just després de la formació del nou TC.
n Art. 16.3 LOTC: “Si el mandat de tres anys pel qual van ser designats com a President i Vicepresident no coincidís amb la renovació del TC, el mandat quedarà prorrogat per a què finalitzi en el moment en què la dita renovació es produeixi i prenguin possessió els nous Magistrats” Funcions n n Control de la constitucionalitat de les lleis n Recurs d’inconstitucionalitat (art. 161.1.a CE) n Qüestió d’incontitucionalitat (art. 163 CE) Protecció dels drets fonamentals n Recurs d’empara (art. 161.1.b CE) després d’haver esgotat altres recursos “normals” n Conflictes en la distribució vertical del poder: n Conflictes de competència entre l’Estat i les CCAA o d’aquestes entre sí (art. 161.1.c CE) n Conflictes en la distribució horitzontal del poder: n Conflictes d’atribucions entre òrgans constitucionals (art. 59.1.c LOTC) n Conflictes en defensa de l’autonomia local (art. 59.2 LOTC) n Control previ de tractats internacionals (art. 95 CE) veure si un tractat internacional es compatible amb la constitució.
...