5. Poblacions (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 2012
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  5:  POBLACIONS,  CONCEPTES  BÀSICS     ECOLOGIA   QUÈ  ÉS  UNA  POBLACIÓ?   Perspectiva   ecològica:   conjunt   d’individus   que   ocupen   un   determinat   espai   en   un   moment  determinat  del  temps.  Utilitzen  recursos  i  són  preses  potencials.   Perspectiva   genètica:   conjunt   d’individus   que   comparteixen   un   determinat   pool   genètic  i  contribueixen  a  la  nova  generació.  No  és  vàlid  en  organismes  asexuals.   QUÈ  ÉS  UN  INDIVIDU?   -­‐  Individu  genètic  (genets):  individus  corresponents  als  zigots  originals.   -­‐  Individus  funcionals:   individus.   Poden   no   correspondre’s   amb   l’individu   genètic,   sinó   amb  parts  d’aquest.  De  vegades  només  són  una  convenció.  Un  exemple  són  els  mòduls   de  les  maduixeres,  que  surten  del  mateix  estoló  (un  zigot).   TIPUS  D’ORGANISMES   -­‐   Organismes   unitaris:   creixement   determinat.   El   nombre   d’individus   funcionals   és   igual  al  nombre  de  genets  (en  la  majoria  d’animals).   -­‐  Organismes  modulars:  tenen  un  creixement  indeterminat  i  estan  compostos  per  un   nombre   variable   de   peces   (mòduls)   que   es   poden   independitzar   (ramets).   El   nombre   d’individus  funcionals  és  major  al  nombre  de  genets  (hidra,  coralls,  formigues...)   -­‐   Organismes   clonals:   un   clon   és   un   conjunt   d’organismes   amb   la   mateixa   dotació   genètica,  ja  que  provenen  del  mateix  zigot  o  organisme.  Tenen  avantatge  reproductiu   en   condicions   ambientals   adverses   o   d’alta   competitivitat,   però   tenen   una   escassa   variabilitat   genètica   (poca   resistència   a   malalties,   plagues   o   canvis)   i   una   escassa   capacitat  de  dispersió.  A  més,  els  genets  són  potencialment  immortals,  però  no  tenen   capacitat   adaptativa.   Sovint   combinen   la   producció   vegetativa   de   propàguls   amb   la   producció  sexual  de  llavors.   CICLES  BIOLÒGICS   Un   cicle   biològic   és   la   seqüència   d’esdeveniments   d’un   organisme.   Hi   ha   diversos   tipus   segons  el  criteri  de  classificació:      1.   Segons  la  durada  del  cicle  hi  ha  cicles  anuals  (es  completen  en  un  any  o  menys)  i   cicles  perennes  (es  completen  en  diversos  anys).      2.   Segons   el   nombre   de   reproduccions   hi   ha   espècies   semèlpares   (1   reproducció)   i   espècies  iteròpares  (+1  episodi  reproductiu).      3.  Segons  el  tipus  de  generacions:            -­‐  Generacions  solapades:  els  progenitors  i  descendents  poden  coexistir.            -­‐  Generacions  no  solapades:  els  progenitors  moren  i  no  coexisteixen  amb  els  fills.   ...