Esquema per resoldre problemes intèrvals confiança, probabilitats i grandària mostra (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Estadística
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 28/03/2016
Descargas 44
Subido por

Vista previa del texto

INTÈRVAL  DE  PROBABILITAT,  INTÈRVAL  DE  CONFIANÇA  I  DETERMINACIÓ  DE  LA  GRANDÀRIA  DE  LA  MOSTRA     INTÈRVAL  DE  PROBABILITAT  PER  PROPORCIONS   Definir  la  variable.     Comprovar  si  es  cumpleixen  les  condicions  d’aplicació  à    n · π ≥ 5            !          n · (1 − π) ≥ 5   Càlcul  dels  límits  superior  i  inferior,  utilitzant  la  fòrmula:          IP!!! = π ± z! · !·(!!!) ! § § !   π  normalment  ens  el  dóna  el  problema,  però  si  no,  aquest  és  0,5  (segons  el  criteri  de  màxima   indefinició).     z!  es  calcula  amb  Rcmdr.  Es  necesita  saber  el  nivell  de  confiança  per  saber  α 2.   !   INTÈRVAL  DE  PROBABILITAT  PER  MITJANES   Definir  la  variable   Càlcul  dels  límits  superior  i  inferior  (entre  quins  valors  es  sitúa  la  mitjana):  IP = µμ ± z! · ! § ! !   Cal  tenir  en  compte  que  si  a  l’enunciat  no  posa  que  la  variable  segueix  la  distribució  normal,   o  bé  la  mostra  és  inferior  a  30,  cal  escriure  que  es  segueix  la  distribució  normal     INTÈRVAL  DE  CONFIANÇA  PER  PROPORCIONS   Definir  la  variable   Càlcul  dels  límits  superior  i  inferior:          IC = p ± z! · !  ·  (!!!) ! !   Comprovar  si  es  cumpleixen  les  condicions  d’aplicació:   ! · !!   !í!"#  !"#$%!&% ≥ 5   ! · !!   !"#$%&#&'()*+  !"#  !í!"#  !"#$%!&% ≥ 5   ! · !!   !í!"#  !"#$%&'% ≥ 5   ! · !!   !"#$%&#&'!"#$  !"#  !í!"#  !"#$%&'% ≥ 5   § Si  es  cumpleixen,  l’intèrval   val,  però  si  no  es  cumpleixen,  l’intèrval  no  val.       INTÈRVAL  DE  CONFIANÇA  PER  MITJANES   Assumim  que  la  variable  segueix  la  distribució  normal.   Apliquem  la  fòrmula:            IC = x   ±   t !,! · ! § § ! ! u  són  els  graus  de  llibertat  de  t  i  es  calculen:  n-­‐1   S  es  calcula  amb  Rcmdr:  distribucions  t  -­‐-­‐  quantils  -­‐-­‐  posar  la  probabilitat  (α)  i  els  graus  de   llibertat  (u)     GRANDÀRIA  DE  LA  MOSTRA   Aplicar  la  fòrmula:      n = §   ! !! ·  !  ·  (!!!) ! ℯ!   Si  no  coneixem  !  aquest  serà  0,5     ...