Sessió 3_Informació d'actualitat inmediata (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i Expressió Audiovisual
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 26

Vista previa del texto

Informació d’actualitat immediata (9/3/2016) La notícia  Objectiu: és acostar els fets que estan passant que s’acaben de produir (o s’acaben de descobrir) amb la major rapidesa possible.
 És una peça efímera i fugaç, perquè els fets canvien ràpidament La notícia a la ràdio  Elements fonamentals - La paraula oral: la veu (mitjançant la locució dels periodistes + declaracions) - So ambient - Música  Estructura bàsica - Presentació del conductor de l’informatiu - Capçalera/entrada - Cos/desenvolupament - Tancament/cloenda  Models de notícies a) Notícia estricta o notícia sense talls: la narració dels fets es fa a partir de la locució del periodista, sense comptar amb cap altre element sonor.
b) Notícia amb declaracions, amb talls: incorpora les declaracions generalment al cos, de manera que s’han de combinar amb la intervenció del periodista o locutor.
c) Notícia amb connexió: l’estudi central (des d’on s’elabora l’informatiu) s’enllaça directe amb el lloc on es troba el periodista que assisteix (o ha assistit) al desenvolupament dels fets.
d) Notícia amb connexions múltiples e) Notícia amb tractament polièdric: els temes considerats més importants es tracten mitjançant diverses peces, de manera que es vagin tractant cadascun de manera més concreta. Per lligar-ho tot i que sigui coherent, el presentador de l’informatiu actua de fil conductor.
La notícia a la ràdio  Elements fonamentals - Visuals: imatges, rètols, grafismes - Sonors: locució en off, so ambient, música - Informador en imatge: presentador, speech (=stand up), directe - Declaracions  Estructura bàsica - Presentació en estudi, amb dades essencials (abans de procedir a la notícia en sí) - Entrada - Desenvolupament - Tancament  Maneres de presentar la notícia (en funció de la complexitat en el seu tractament) 1. Notícia sense peça audio / plató: el conductor de l’informatiu és l’encarregat de donar la notícia sense cap altre suport audiovisual 2. Notícies amb peça audiovisual en construcció: la notícia no és un bloc editat, sinó que es va “construint” en directe a partir de diversos elements sonors / audiovisuals que ajuden a explicar-la.
2.1 Off conductor / notícia amb cues / càmera beta / platí il·lustrat - Presentador, locució en directe i imatges en brut i so ambient - Presentador, locució en directe i imatges editades i so ambient 2.2 Connexió plató amb directe - Presentador i connexió - Presentador, connexió, imatges en brut i so ambient - Presentador, connexió, imatges editades i so ambient.
- Presentador, connexió i declaracions / entrevista editada.
3. Notícia amb peça audiovisual totalment acabada / notícia editada La notícia s’emet com un bloc editat després de la presentació a l’estudi.
Només es fa en directe la inclusió dels rètols corresponents. Les més utilitzades són les següents: - Presentador, imatges editades i so ambient - Presentador, imatges editades, so ambient i locució en off - Presentador, i entrevista / declaracions editades - Presentador, imatges editades, locució en off i música - Presentador, imatges editades, so ambient, locució en off i stand up - Presentador, imatges editades, so ambient, locució en off i declaracions - Presentador, imatges editades, so ambient, locució en off, stand up i declaracions - Breus 4. Notícies amb tractament polièdric Com a la ràdio, els temes que es consideren més rellevants també es tracten mitjançant diverses peces. El conductor de l’informatiu actua de fil conductor.
La crònica “La crónica audiovisual es un modelo de representación de la realidad en el que el profesional, en calidad de testigo, describe y narra hechos y/o acciones en su contexto, desde una perspectiva individual y utilizando para ello los recursos de producción y realización característicos de los medios audiovisuales” Martínez Costa, P. i Herrera, S. (2008)  Característiques - Funció informativa - Caràcter testimonial - Propòsit contextualitzador - Estil personal i llenguatge col·loquial - Transmissió des del lloc dels fets - Brevetat - Estructura flexible ...

Tags: