Problema Noradrenalina (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Profesor M.T.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 12/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA NORADRENALINA  El fàrmac 1 és un inhibidor de la recaptació de NA (noradrenalina) i DA (dopamina).
 El fàrmac 2 és un inhibidor selectiu de la recaptació de Na (noradrenalina).
Possible aparició de símptomes psicòtics (a) Augment del ritme cardíac i la pressió arterial (b) Aparicio de tics (c) Risc d’addicció (d) FÀRMAC 1 (NA i DA) SI FÀRMAC 2 (NA) NO SI SI SI SI NO NO a) En trastorns psicòtics, hi ha un augment de l’activitat dopaminèrgica al sistema límbic i, el fàrmac 1 fa la mateixa acció degut a que si inhibeix la recaptació de la dopamina, aquesta augmenta a l’espai sinàptic i per tant podran haver possibles aparicions de símptomes psicòtics. La noradrenalina, en aquest cas, no intervé.
b) En situacions d’estrès en les quals hi ha un augment del ritme cardíac i de la pressió arterial, trobem l’activació del sistema nerviós autònom (SNA) i un augment de l’activitat noradrenalinèrgica. Si apliquem un fàrmac que inhibeix la recaptació de la noradrenalina (tant el farmc 1 com el 2), estem imitant els símptomes que es produeixen en la situació d’estrès, ja que augmenta la quantitat de noradrenalina a l’espai sinaptic.
Aquests medicament, per tant, s’han de controlar en persones amb hipertensions ja que els efectes secundaris el podrien posar en perill per la seva predisposició.
c) Una de les funcions de la dopamina és el control motor. L’excés d’aquesta actuació, l’excés de la dopamina (que no es pot recaptar) a l’espai sinàptic pot causar problemes en el sistema motor com per exemple els tics.
d) Com ja hem dit anteriorment, un augment de la dopamina en els accumbens pot provocar addicció. Com aquest fàrmac el que està activant és l’acumulació de dopamina, per la no recaptació, en els accumbens, podria provocar una addició. En aquest cas, el fàrmac està afectant al sistema dopaminèrgic i no al noradrenalinèrgica.
Un pacient està prenent IMAO’s com a part d’un tractament. Un altre metge, sense conèixer aquesta informació, li prescriu un inhibidor selectiu de la recaptació de noradrenalina (NA). Creus que s’està contraindicant? L’IMAO és un inhibidor del MAO (monoamino oxidasa), és a dir, inhibeix la recaptació de la noradrenalina.
Aquest metge s’està contraindicant ja que s’han prescrit dos fàrmacs diferents però que tenen la mateixa funció, degut a que l’IMAO és un inhibidors de la recaptació de la noradrenalina (NA).
I un antihipertensiu? Aquesta persona està prenent un fàrmac que ajuda a l’activació del sistema noradrenalinèrgica, ja que inhibeix la recaptació. I per una altra banda li recepten un antihipertensiu que el que fa és disminuir l’acció de la noradrenalina, perquè no provoqui hipertensió. Llavors no hi haurà ningun efecte ja que els fàrmacs estan fent els efectes contraris i per tant s’estan contrarestant.
...

Tags: