Formulari processos termodinàmics (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Física aplicada a farmàcia
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 27
Subido por

Descripción

Taula-resum dels processos termodinàmics

Vista previa del texto

Breca Física aplicada a la Farmàcia FORMULARI PROCESSOS TERMODINÀMICS Isobàric (P) Isòcor (V) Isotèrmic (T) Adiabàtic (Q) Q (J) Qp = n·Cp·∆T Qv = n·Cv·∆T Q = n·R·Ti·ln(Vf/Vi) Q=0 W (J) W = - p·∆V W=0 W = -Q W = ∆U ∆U* (J) ∆U = n·Cv·∆T ∆U = Qv ∆U = 0 ∆U = n·Cv·∆T ∆H* (J) ∆H = Qp ∆H = n·Cp·∆T ∆H = 0 ∆H = n·Cp·∆T ∆Ss* (J·K-1) ∆S = n·Cv·ln(Tf/Ti) ∆S = n·Cv·ln(Tf/Ti) ∆S = n·R·ln(Vf/Vi) ∆Srev = 0 *És funció d’estat En general, s’usa ∆S = n·R·ln(Vf/Vi) + n·Cv·ln(Tf/Ti), excepte si és un procés reversible en què intervingui la calor; llavors ∆S serà la ∫(!Q)/T En canvis d’estat amb P i T constants ∆S = ∆H/T ...

Tags: