Conferència 8: Expectatives (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 EXPECTATIVA: anticipació a coses que passaran en el futur.
La motivació està formada per 3 components interrelacionats: Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 8. Méndez, J. (2016).
1.1.- CONCEPTE D’EXPECTATIVA TOLMAN (1932): Conductista, primer en parlar de les expectatives: “Esdeveniments mentals mediadors entre estímuls i respostes”  Anticipació cognitiva (representació mental) d’esdeveniments futurs.
Experiment: posava les rates sense privació d’aliment a un laberint, el qual recorrien fins el menjar, i potser menjaven.
Després les posava amb privació d’aliment  anaven directes cap el menjar ja que tenien l’expectativa de menjar.
TIPUS D’EXPECTATIVES ESPECÍFIQUES GENERALS: globalitat del comportament.
 Expectatives d’autoeficàcia.
 Competència percebuda (White, 1959).
 Expectatives de resultat (Bandura, 1978)  Locus de control (Rotter, 1954) Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 1.2.- EXPECTATIVES GENERALS: A. COMPETÈNCIA PERCEBUDA: “Creença del subjecte sobre el control del que disposa, a través del seu propi comportament, sobre l’entorn”.
Es diferència de l’autoeficàcia en que és:    Transitucional: no relativa a una situació concreta.
Transconductual: no relativa a un comportament específic.
Inclou la avaluació del subjecte sobre el control que el seu comportament exerceix sobre els estímuls de l’entorn: Competència percebuda = capacitat + contingència de la conducta  resultats.
B. LOCUS: “Creença de que els esdeveniments futurs que succeeixin o afectin al subjecte seran dependents de l’execució conductual (locus intern) o de causes externes al subjecte (locus extern).
1.3.- EXPECTATIVES ESPECÍFIQUES (BANDURA, 1977): A. EXPECTATIVES D’AUTOEFICÀCIA:  molta potència explicativa.
“Capacitat percebuda per un subjecte per realitzar exitosament un comportament concret, o seqüència de comportaments concrets”  control de la persona sobre la seva pròpia conducta.
o NIVELL: intensitat de la capacitat percebuda per realitzar una conducta.
o FORÇA: grau de determinació o de confiança en la consecució d’un determinat nivell d’execució de la conducta.
o GENERALITAT: grau en que l’autoeficàcia (tot i ser un constructe específic, relacionat a comportaments concrets) transcendeix a conductes i situacions similars.
o COMPONENTS:  Dificultat.
 Habilitats percebuda.
B. EXPECTATIVES DE RESULTAT: “Percepció subjectiva sobre les conseqüències probables (positives o negatives) contingents amb l’execució de la conducta i que són conseqüents a un determinat nivell d’execució de la mateixa”  control de la conducta sobre l’entorn.
o NATURALESA: tipus de conseqüències esperades com resultat d’assolir un determinat nivell d’execució conductual.
o PROBABILITAT d’aparició d’unes determinades conseqüències com resultat d’arribar a un cert nivell d’execució conductual.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 o VALÈNCIA: valor emocional (positiu/negatiu) assignat a les conseqüències d’arribar a un determinat nivell d’execució conductual.
FONTS D’INFORMACIÓ DE LES EXPECTATIVES ESPECÍFIQUES: FONTS D’INFORMACIÓ  Experiència directa (assoliments d’execució)  Experiència vicaria (observació)  Persuasió verbal (llenguatge oral i escrit)  Estats fisiològics i estats d’ànim CRITERIS DE PROCESSAMENT Atribució d’èxits i fracassos Similitud amb model observador Estatus, credibilitat i prestigi del persuasor.
Interpretació subjectiva (en funció de la experiència) Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 1.4.- EFECTE DE LES EXPECTATIVES (BANDURA, 1982, 1986): EFECTES MOTIVACIONALS:    Elecció de conductes.
Nivell d’esforç.
Persistència (resistència al abandonament).
EFECTES EMOCIONALS:   Qualitat de l’emoció: positiva o negativa.
Intensitat.
AUTO-EFICÀCIA EXP. DE RESULTATS EFECTES MOTIVACIONALS I EMOCIONALS AUTOEFICÀCIA ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA  Acció segura i oportuna  Augment de l’autoestima  Confiança  Protesta i activisme social  Canvi de medi  Ira  Reducció de l’autoestima  Depressió (valència +)  Ansietat (valència -)  Resignació  Apatia COL·LECTIVA: capacitat percebuda d’un grup per assolir una meta (correlat grupal de la autoeficàcia individual).
1.5.- AVALUACIÓ DE LES EXPECTATIVES: Avaluació de la competència percebuda  Escala de competència percebuda (ECP ) (Wallston, 1992).
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 8. Méndez, J. (2016).
1.6.- EXPECTATIVES I REACTIVITAT PSICOFISIOLÒGICA: EXPECTATIVES, ACTIVACIÓ I EXECUCIÓ (SANZ I VILLAMARÍN, 1998).
80% % DE PROBLEMES MATEMÀTICS RESOLTS 60% 40% AUTOEFICACIA AUTOEFICACIA BAJA ALTA 110 105 100 95 90 85 80 TASA CARDÍACA MÀXIMA DURANT LA TASCA MATEMÀTICA AUTOEFICACIA BAJA INCENTIVO BAJO INCENTIVO BAJO INCENTIVO ALTO Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 8. Méndez, J. (2016).
AUTOEFICACIA ALTA INCENTIVO ALTO Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 1.7.- EXPECTATIVES I AJUST PSICOLÒGIC: EXPECTATIVES I AJUST A LA DISCAPACITAT (MÉNDEZ I SANZ, 2016).
Competència percebuda (CP) i satisfacció amb la vida.
10 8 6 4 2 0 Ámbito familiar Ámbito laboral Ámbito de ocio ALTA CP Competència percebuda i afecte Satisfacción general Percepción de estrés BAJA CP 45 Escala d’ajust de 35 Nottingham (Dodds, 2004): 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 0 10 5 0 AFECTO POSITIVO AFECTO NEGATIVO ALTA CP BAJA CP ALTA CP Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 8. Méndez, J. (2016).
BAJA CP ...