Tema 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Immunologia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Immunologia Júlia Domènech Sogas Tema 2: La resposta immunitària específica o adquirida Immunitat adquirida, adaptativa o especifica - Esdevé tardanament (dies o setmanes) desprès de l’exposició a l’antigen  S’adquireix S’ajusta per reconèixer, eliminar i recordar l’antigen  S’adapta Dirigida enfront detalls moleculars no compartits per distints patògens  Específica Està mitjançada per els limfòcits T i B i els seus productes de secreció (citocines i anticossos, respectivament) Les principals característiques són: Especificitat: Habilitat per reconèixer entre molts antígens diferents de forma altament específica. La resposta generada d’un determinat antigen no és activa enfront d’un altre.
Diversitat: Resposta a una gran varietat d’antígens (>109). El sistema immunitari adquirit pot respondre de forma especifica enfront de pràcticament qualsevol substància orgànica encara que aquesta sigui artificial.
Memòria: Capacitat de recordar una exposició a un determinat antigen. Permet una resposta incrementada a l’exposició repetida d’un mateix antigen.
- Respostes immunitàries primàries: Mediades per limfòcits veges que entren en contacte amb l’antigen per primera vegada.
Respostes immunitàries secundàries: Mediades per l’activació dels limfòcits de memòria amb vida prolongada.
Aquest efecte memòria és una de les raons per les quals les vacunes confereixen una protecció duradora contra les infeccions. Però si el component és sencer la resposta serà per tota la vida, en canvi, si és una proteïna i/o part durarà una anys.
Expansió clonal: Després de la activació pel antigen, els limfòcits proliferen generant milles/milions de cèl·lules de descendència clonal amb la mateixa especificitat antigènica. (explica la lentitud) Permet generar suficients cèl·lules específiques per un antigen determinat, ja que amb poques no és pot combatre.
Autoregulació: Les respostes immunitàries declinen a mida que la infecció és eliminada per recuperar el seu estat basal, un fet que permet l’entrada de nous patògens.
Tolerància: Capacitat de no reaccionar contra els antigen propis, per evitar fer mal al propi hoste. El mal funcionament dóna lloc a malalties autoimmunes. Entre un 3-5% de la població en pateix.
Exemples: - Uveïtis autoimmune, esclerosis múltiple, diabetis, artritis reumàtica, pénfigo.
2 Immunologia Júlia Domènech Sogas Immunitat humoral i cel·lular Les respostes immunitàries específiques poden classificar-se en dos tipus segons els components del sistema immunològic que intervenen.
Immunitat humoral: Intervenen anticossos produïts pels limfòcits B. Els anticossos es troben en la sang, en les secrecions mucoses i en la llet materna, i ens protegeixen dels microorganismes extracel·lulars.
Estan recoberts d’anticossos, els quals son específics per un antigen, i sol reconeix aquell.
Immunitat cel·lular: Els microorganismes intercel·lulars (virus i certs bacteris) son inaccessibles pels anticossos. Els limfòcits T promouen la destrucció de les cèl·lules infectades.
Els limfòcits T tenen receptors a la seva membrana anomenats TCR, estructuralment s’assemblen als anticossos, tot i que ells no es segreguen.
Trobem dos tipus de limfòcits T: - - Limfòcits T citotòxics: Reconeixen les cèl·lules infectades i les maten PROBLEMA: Si no eliminem el virus, persistirà la resposta podent arribar a matar òrgans‼ Limfòcits T heplers: Ajuden altres cèl·lules a eliminar els patògens, activant als macròfags.
Trobem vares fases de les respostes immunitàries específiques: En el procés de diferenciació maduren per secretar els anticossos (LB) que els fabriquen les cèl·lules plasmàtiques.
Tipus de limfòcits 1. Limfòcits B 2. Limfòcits T helper  Importants perquè alliberen citosines, les quals activen els macròfags que ajuden a la proliferació i diferenciació dels limfòcits en T i B 3. Limfòcits T citotòxics 4. Limfòcits T reguladors 5. Natural killer cel  No tenen receptors! Virus de la immunodeficiència humana (HIV) Infecta als limfòcits T helper Quan el sistema immunitari fracassa produeix malalties que afecten el mal funcionalment del sistema immunitari.
3 ...

Tags: