Tema 14. Temporals de vent (2011)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 3
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Risc ambiental Tema 14: Temporals de vent 1. Introducció El vent és un fenomen natural que es pot considerar un risc o un recurs (energia eòlica).
L’energia eòlica és un 16% de l’energia renovable en el 2010. Març 2011, primer mes en la història d’Espanya, on l’energia eòlica ha aportat més energia que la resta (22%).
Son una gran causa de pèrdues econòmiques que afecten a grans extensions com les sequeres.
2. Característiques físiques dels temporals de vent Ciclons extratropicals s’originen sobre l’Atlàntic i és el contrast entre les masses d’aire subtropicals i polars. Al hivern més freqüents a Europa.
L’oscil·lació de l’Atlàntic nord  NAO: mesura la posició i la força del sistema subtropical i sistema polar que existeixen sobre l’Atlàntic:  NAO +: indica circulació de tempestes a latituds més altes  NAO -: indica tempestes a latituds més baixes.
Els episodis de ventades són desiguals però normalment és de oest-est. Els vents poden arribar a ser molt forts i el recorregut (un cop a Europa) poden arribar als 2000 km.
Vents amb gran intensitat  Escala de Beaufort: nivell de força del vent (de 8 a 12).
3. Temporals de vent i canvi climàtic No hi ha evidències que ens indiquin que hi hagi una relació o no hi hagi. Hi ha estudia que observen una disminució d’episodis de vent a partir dels 50’. Altres, en canvi, afirmen que han augmentat.
Cap a finals del s. XXI es produirà una disminució dels episodis de vent sobre l’Atlàntic Nord i Europa i un desplaçament de les tempestes cap a latituds més septentrionals.
4. Ocurrència i impactes Les morts per tempestes de vent tenen a veure amb l’efecte d’estar “en el lloc i moment equivocats” caiguda d’arbres, teulades, línies telefòniques...
Els temporals de vent a nivell europeu s’han convertit en el risc amb pèrdues econòmiques més gran, perquè afecten a zones amb grans extensions i zones que normalment estan assegurades.
Pèrdues econòmiques: >17.000 milions € entre 2003-2009.
A Europa ha augmentat la superficie forestal a conseqüència de l’abandonament dels camps (igual que a Espanya i Cat): per tant hi ha més impacte del vent sobre les masses forestals.
Canvi en l’estructura del bosc, augment en la superfície de coníferes i disminució dels caducifolis.
Les pèrdues econòmiques absolutes han augmentat al llarg dels anys, però s’ha de matissar amb la riquesa acumulada, per tal de d’observar la realitat. No hi ha més pèrdues perquè hi hagi més temporals de vent, sinó perquè tenim més bens i serveis acumulats en zones de risc.
5. Mesures de gestió 1. Prevenció S’ha de basar en l’enfocament de conviure amb el risc. Adaptar-nos a la seva ocurrència.
Disseny d’unes infraestructures i equipaments que puguin ràfegues de vent a una certa intensitat, fins a 150 km/h en determinades zones com a Sant Boi de Llobregat.
2. Emergència A Catalunya està controlat pel PROCICAT (pla de protecció civil) per riscos amb gran abast.
PROCICAT per ventades: (tres nivells diferents) (augmenta l’eficiència).
a. Accions en la fase de prealerta b. Accions en la fase d’alerta c. Accions en la fase d’emergència 3. Mesures post-calamitat Assegurances. Les companyies d’assegurances no et paguen si la magnitud supera un cert llindar, sinó que et paga el consorci de compensació d’assegurances.
6. Conclusió Temporals de vent és un risc que la seva incidència augmenta a Catalunya perquè tenim més vents assegurats. No es pot dir res pel que fa les morts, és un risc aleatori. Els temporals de vent provoquen una acumulació de combustible mort als boscos.
Vent Mecanisme natural de control. Si l’home no gestiona la natura ella mateixa s’autogestiona.
...