b. Qüestionari Melissa vs Aciclovir (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Fitoteràpia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Grau de Farmàcia Fitoteràpia Curs 2014-2015 Qüestionari d’avaluació d’estudis clínics Cognoms: Nom: Saretta NIUB: Identificació de l’estudi clínic avaluat: FTEC-2015-1 Melissa vs aciclovir 1. Referència bibliogràfica de l’estudi clínic.
(1 punt) Escriure correctament la referència bibliogràfica de l’assaig: AMIN, B. F. OLIVA, M. P. Estudio comparativo entre Terapia con Melissa officinalis vs.
Tratamiento Convencional con Aciclovir Tópico al 5% para Lesiones Herpéticas Tipo 1. Int. J.
Odontostomat., 2014; 8(3): 323-328 2. Característiques generals de l’estudi: 2.1. Nombre de pacients: Nombre inicial de pacients: 34 Nombre final de pacients: 34 (2 punts) 2.2. És un assaig aleatoritzat? SI 2.3. Indicar si l’assaig és (marcar una casella a cada línia): Controlat No controlat No ho sé Paral·lel Creuat No ho sé Obert Cec simple Doble cec Unicèntric Multicèntric No ho sé Triple cec No ho sé 2.4. Comentaris crítics: Màxim 200 caràcters En los estudios paralelos los diferentes grupos en estudio participan en el mismo de forma simultánea, se realiza el seguimiento a lo largo de la duración del estudio en todos los grupos a la vez.
3. Definició del(s) producte(s) assajat(s): (2 punts) 3.1. Indiqueu les característiques del producte verum (forma farmacèutica i definició de l’ingredient actiu: tipus de preparat vegetal, contingut de principis actius o marcadors, etc.): Màxim 350 caràcters Crema d’ús tòpic de Melissa officinalis. Per la obtenció del principi actiu es deixa macerar herba de Melissa officinalis (300g) amb una base d’oli de maravilla (600mL) durant 20 dies. Un cop obtingut l’extracte, s’addiciona vaselina sòlida (400g), vitamina C (5g) i es barreja fins formar la crema 3.2. En cas de que s’utilitzi un control, s’indiquen les seves característiques? SI En cas afirmatiu, descriviu-les.
Màxim 250 caràcters El grup control es tracta amb Aciclovir tópic al 5%, que és el tractament convencional per les lesions Herpètiques.
3.3. Comentaris crítics: Màxim 200 caràcters El grupo control puede ser un grupo que no reciba ningún tratamiento, que reciba el tratamiento que se considere estándar o que reciba un placebo.
4. Tractament i avaluació de resultats: 4.1. Indicació investigada: (4 punts) 1 Fitoteràpia Avaluació estudis clínics Curs 2014-2015 Màxim 200 caràcters S'evalua l'eficàcia de la Melissa officinalis comparat amb Aciclovir tópic al 5% per la remissió de l'Herpes simple: una malaltia infecciosa inflamatòria de tipus víric.
4.2. Pauta de tractament: Dosi diària: una petita porció Pauta de dosificació: 3 cops al dia Via d’administració: tòpica Durada del tractament: fins la total remissió de la lesió 4.3. Avaluació d’eficàcia Indiqueu els paràmetres més importants en base als quals s’avalua l’eficàcia.
Màxim 400 caràcters El primer paràmetre és el temps de remissió de les lesions extraorals de l'herpes simple tipus 1, temps definit com a dies. El segon paràmetre és el nombre de lesions, per mesurar aquest paràmetre s'utilitzen números (1, 2, 3...) 4.4. Resultats sobre l’eficàcia Resumiu els principals resultats obtinguts.
Màxim 400 caràcters La utilització de la Melissa officinalis afavoreix la remissió de l'herpes simple disminuint el no bre de dies amb la patologia, i demostra un comportament superior a l'Aciclovir tòpic al 5% a partir del tercer dia para la remissió del mateix.
4.5. Avaluació i resultats de seguretat S’avalua la seguretat del preparat? SI En cas afirmatiu, indiqueu-ne els resultats (freqüència, efectes secundaris detectats, etc.) Màxim 400 caràcters Un ús permanent de Melissa officinalis no presenta cap tipus d'efecte advers observat durant tot el temps que transcorre el procés d'investigacio 4.6. Comentaris crítics Màxim 200 caràcters L'eficàcia és la capacitat d'aconseguir l'efecte que es desitja o s'espera. La seguretat en canvi és la qualitat de segur, que està exempt de tot perill o risc.
5. Comentaris i valoració global de l’estudi clínic: (1 punt) Màxim 400 caràcters M'ha semblat un bon estudi clínic amb un nombre més que acceptable de pacients. La indicació per la qual s'està buscant altres alternatives que no siguin l'Aciclovir tòpic, crec que està a l'ordre del dia donat que últimament hi ha més infeccions víriques i la població està més sensibilitzada a patir-ne.
Nom i Cognoms: Saretta Data: : 05/05/2015 Signatura: Un cop omplert el qüestionari, imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo a la Dra. Roser Vila o al Dr. Salvador Cañigueral Data límit: 22/05/2015 Observacions sobre l’activitat (Resposta opcional, no entra en l’avaluació) Fitoteràpia Avaluació estudis clínics Curs 2014-2015 Us preguem que indiqueu en aquest apartat les opinions sobre aquesta activitat docent i els suggeriments per a millorar-la: ...