MOVIMENT GLOBAL DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Aspectes relacionats amb el moviment global de la promoció de la salut.

Vista previa del texto

BLOC 2: PROMOCIÓ DE LA SALUT I EDUCACIÓ PER LA SALUT TEMA 2: EL MOVIMENT GLOBAL DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT: - Organització de nacions unides - L’organització mundial de la salut - Altres organismes - Xarxes, promotores de la salut: hospitals, escoltes, centres.
LA SALUT EN LA ONU: És el tema de debat als tres òrgans principals: - Assemblea general - Consell econòmic i social - Consell de seguretat L’OMS enriqueixen les deliberacions dels Estats Membres.
COL·LABORACIÓ DE LA OMS AMB LES NACIONS UNIDES: L’OMS treballa per integrar la salut en els debats i decisions dels òrgans intergovernamentals de les nacions unides.
OBJECTIU 3, SALUT I BENESTAR  “Garanitzar una vida sana i promoure el benestar per tots en totes les edats”.
OBJECTIUS DE SALUT PER AL 2030 - Reduir taxa mundial mortalitat materna, neonatal i de nens menors de 5 anys.
- Posar fi a la SIDA, TBC, malària, hepatitis...
- Reduir 1/3 la mortalitat per ENT (Malalties no transmissibles) ( PS, prevenció i tractament) - Prevenció i tractament abús substàncies adictives - Reduir a la meitat les morts per accidents trànsit - Augmentar el finançament en salut...
OMS: - És el organisme internacional del sistema de las Nacions Unides, màxim organisme responsable de la salut a nivell mundial - Data creació: 7 abril 1948 ( Dia mundial de la salut) - Té 192 estats membres, 2 països associats - 150 oficines al llarg del mon, 7000 treballadors - 6 oficines regionals - Seu central: Ginebra (Suïssa) - Assemblea mundial de la Salut: òrgan decisori suprem.
- Director:Dra. Margaret Chan---- OFICINES REGIONALS DE L’OMS: OMS: FUNCIONS: - Estimular la producció d’informació amb evidència científica - Establir normes i potenciar l’avaluació de les intervencions - Donar suport tècnic davant catàstrofes, epidèmies - Seguiment de les tendències en salut en el mon...
OBJECTIU: Construir un futur millor i més sà per a persones de tot el mon.
Alguns exemples: - Lluita contra malalties infeccioses ( grip, VIH…) i no transmissibles ( càncer, cardiopaties…) - Vetlla per la salubritat de l’aigua, de l’aire, aliments, medicaments i vacunes FINANCIACIÓ DELS PROGRAMES DE L’OMS: - Combinació de contribucions: les quotes dels estats membres i altres voluntàries.
- Actualment treballen per millorar l’harmonització, predictibilitat i transparència, i reduir la vulnerabilitat.
- Web per garantir la transparència - Objectiu: Ple finançament dels programes.
- ¾ parts del pressupost  financiació voluntària.
ALTRES ORGANISMES: 1. Comissió Europea - És l’òrgan executiu i legislatiu de la unió Europea.
- Funció: fixar objectius polítics i de salut als que es comprometen tots els països. Fan lleis.
- Té potestat en salut, prioritzen accions.
- Està vinculat a l’OMS.
- Ex: llei antitabac.
Hi ha dos comissions: - SANCO: Direcció general de sanitat i consumidors. Funcions:  Protegir la salut pública  Apoderar a les persones  Donar pautes alimentació saludable i segura  Protegir la salut i benestar animals de granja  Protegir els boscos...
Àrees de treball de salut: - Direcció de Salut Pública a la UE - Salut i societat - Seguretat sanitària - Foment de la bona salut - Seguretat del pacient - Millora de l’assistència sanitària - CE: CENTRE EUROPEU PER AL CONTROL I PREVENCIÓ DE MALALTIES (ECDC)  Funció: reforçar les defenses d’Europa contra malalties infeccioses.
 Fan detecció precoç i ajuden als governs a preparar-se contra brots de malalties.
 Col·labora amb altres agències de la UE i de fora: (OMS, Agència Europea de Medicaments, de Seguretat alimentària...) 2. UNIÓ INTERNACIONAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT (IUHPE/UIPES) - És una organització sense ànim de lucre, societat científica de professionals de tot el món, a nivell individual o institucions.
- Funció: Desenvolupar i intercanviar coneixement, lluitar per l’equitat en PS en tot el món.
- Treballen en xarxa - Finançament de quotes a través dels integrants, de projectes i contribució indirecta d’institucions.
- Col·labora amb CE i OMS.
Prioritats de la Unió Internacional de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut (UIPES) per 2011-2016 - Els determinants socials de la salut - La sostenibilitat - Les malalties no transmissibles - Els sistemes de promoció de la salut.
3. LES MALALTIES NO TRANSMISIBLES (ENT) - Reduir les ENT - Activitat física - Disponibilitat d’aliments i accés equitatiu als mateixos.
- Planificació urbana favorable a la salut - Accés equitatiu al transport actiu y sostenible - Ciutats, comunitats, escoles, universitats y llocs de feina saludables - Control de consum de tabac - Prevenció de lesions - Salut mental - Violència - Sistemas de salut alternatius 4. ELS SISTEMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT: - La capacitació= apoderament - La defensa pública de la salut - La alfabetització per a la salut - La vigilància - Les comunicacions - Les proves de l’eficàcia i avaluació de la PS - El treball dels grups i las xarxes mundials - La investigació - Les noves tecnologies XARXES PER A LA PS  PROJECTES IMPULSATS PER L’OMS: - Xarxa de ciutats /Pobles saludables - Xarxa d’escoles promotores de la salut - Xarxa d’universitats promotores de la salut - Xarxa promotora de la salut mental.
- Mercats saludables - Presons saludables - Xarxa entorns laborals promotors de la salut Característiques de les xarxes: - Voluntarietat dels seus membres - Funcionament autònom Objectiu: - Compartir coneixements, desenvolupar programes per a promocionar la salut.
XARXA DE CIUTATS SALUDABLES: - La idea va sorgir a Toronto, 1984: “Més enllà de l’assistència sanitària. Jornades de treball sobre polítiques saludables”.
- Projecte OMS 1986, Promoció de la salut i Salut Ambiental.
- Vol donar suport als 5 enfocaments principals de la Carta d’Otawa.
XARXA EUROPEA DE CIUTATS SALUDABLES: - Actualment hi ha una xarxa de xarxes nacionals. Seu a Toulouse.
- Participació comunitària sempre - Els governs locals es comprometen políticament i amb infraestructures, a desenvolupar temes d’equitat i desenvolupament social sostenible.
XARXA EUROPEA D’ESCOLES PROMOTORES DE LA SALUT (XEEPS) - DEFINICIÓ: Escola que reforça constantment la seva capacitat com a lloc saludable per viure-hi, aprendre i treballar.
- OBJECTIU: Escola saludable que faciliti adopció estils de vida sans a tota la comunitat educativa en un ambient favorable a la salut.
- Es vol demostrar l’impacte de la política i la pràctica en els sectors educatiu i sanitari.
DEFINICIÓ ‘DUNIVERSITAT PROMOTORA DE LA SALUT: Universitat que de manera contínua està millorant i intervenint sobre factors que determinen el seu ambient físic y social, facilitant l’accés i potenciant els recursos comunitaris que permeten als seus membres realitzar totes les seus funciones vitals y autodesenvolupar-se fins al seu màxim potencial des d’una perspectiva de suport mutu.
Document de Treball de la Xarxa Española d’ Universitats. Promotores de la Salut, 2007.
XARXA D’HOSPITALS I SERVEIS SANITARIS PROMOTORS DE LA SALUT: - Ofereixen, serveis integrals mèdics i d’infermeria de qualitat i desenvolupen una identitat corporativa que engloba els objectius de la promoció de la salut, inclosa la participació activa dels pacients i de la plantilla.
- Es converteix en un entorn físic que promou la salut i coopera activament amb la comunitat - El Trueta ho és: Treballa en la línia de la Xarxa Internacional de la OMS, específicament en l’àmbit de Health literacy i estàndards de qualitat (de promoció de la salut, educació dels pacients, continuïtat...) HOSPITALS I SERVEIS SANITARIS PROMOTORS DE LA SALUT: ESTANDARS D’AUTOAVALUACIÓ - Política de gestió de millora de la qualitat dirigida a pacients, familiars i personal - Avaluació dels pacients de seves necessitats en PS - Informació facilitada als pacients i intervencions - Promoció d’un lloc de feina saludable.
- Continuïtat i cooperació amb altres centres Trueta  hospital amable: - Hospital lliure de fum des del 2004 (abans no hi havia les lleis) - Compromesos amb el medi ambient (residus) - Donant suport a les entitats de voluntariat (pallassos) - Compromís amb la ciutadania gironina CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA DE L’OMS: - “las cincos claves para la innocuïtat de los alimentós” - “Día mundial contra la hepatitis” - “Maneja los antibiòtics con cuidado” POLÍTIQUES INTERDEPARTAMENTALS I INTERSECTORIALS A CATALUNYA PLA DE SALUT 2016-2020: Nou escenari: - Augment de problemes socials i de salut crònics - Implicació de les persones en salut, model actiu i multidireccional.
- Necessitat de reorganització, accions Inter departamentals i transversals per a una atenció centrada en la persona, amb visió comunitària i poblacional.
Exemples d’implementació de plans del Departament de Salut de Catalunya: PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) Exemples d’intervencions de salut pública del pinsap orientades a la promoció de salut: - Xarxa AMED - Pla de seguretat alimentària de Catalunya - Programa d’activitat física, esport i salut ( PAFES) - Programa d’activitat física i alimentació saludable (PAAS) - Pla de consum de fruita a les escoles - Programa Salut i Escola (PSiE) - COMSalut - Pla Integral d’atenció a persones amb trastorns mentals i adiccions (Pisma) - Pla interdepartamental per la integració dels sistemes social i sanitari (PIAISS) Altres intervencions de PINSAP: - Plà pel dret a l’habitatge - Activitats per millorar la seguretat viària - Polítiques d’ocupació per aturats llarga durada - Programa de garantia juvenil - Lletres i salut - Pla d’ofensiva per a l’èxit escolar - Pla de millora de la qualitat de l’aire - Programa per a la disminució de la contaminació acústica - Estratègia d’abordatge de violència masclista, infantil i a la gent gran - Mapa de prestacions socials - Pla d’acció contra la pobresa i per la inclusió social...
Amed - Alimentació Mediterrània: - Programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col·lectiva.
- Es basa en 3 premisses:  L'alimentació i l'activitat física influeixen sobre la salut de les persones.
 El patró d'alimentació de la Mediterrània es considera molt saludable.
 El sector de la restauració és cada cop més important en el model d'alimentació actual.
Programes PAFES: - Pla impulsat pel Departament de Salut y la Secretaria General de l’Esport per millorar l l’activitat física.
- Accions: capacitació professionals en consell i prescripció d’activitat física - Facilitar entorns: disseny de rutes saludables i recursos a nivell local.
El Pla Integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable: Programa Salut i Escolta (PSiE)  Objectius: - Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
- Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
- Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut.
- Detecció precoç dels problemes de salut COMSalut: - OBJECTIU: reorientar l’atenció primària cap a la comunitat treballant conjuntament amb salut pública, els ens locals i els altres agents comunitaris.
- Es treballa des de la comunitat per abordar les necessitats de salut del territori.
- Es basa en els recursos i actius en salut i en la potencialitat de la comunitat mateixa de generar salut.
- es basa en la cooperació i el treball en xarxa dels diferents agents.
- Té enfocament d’equitat en salut PIAISS: - Integració dels sistemes social i sanitari des d’un enfocament poblacional - Eixos: model atenció integrada centrada en les persones amb necessitats complexes - Model atenció integrada a domicili i a l’àmbit institucionalitzat - Potenciar la planificació del document de voluntats anticipades DVA (marc atenció integrada en final vida).
...