8. Cefalea (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

CEFALEA, CONVULSIONS I DEMÈNCIA 1. CEFALEA ● Anamnesis (aspectes crucials) ○ Intensitat del dolor.
○ Localització (holo, hemicraneal, artèria temporal…) Quan és dolor a tot el cap sempre preocupa menys que si està localitzat.
○ Ritme del dolor.
○ Cronologia.
○ Manifestacions associades (vòmits, febre, alteració consciència). Si veus això es que el mal de cap és més agut.
○ Relació amb fàrmacs, menjar, consum d’alcohol… Hi ha medicaments que disminueixen el mal de cap, mentre que n’hi ha d’altres que l’intensifiquen.
○ Altres malalties, estat psicològic.
Els mals de cap per hipertensió apareixen quan t’aixeques al matí, en canvi quan és cefalea per estrès apareixen al final del dia.
● Exploració física: ○ Constants vitals ○ Focalitat ○ Exploració física “completa” És important valorar tota la persona, per tal de no equivocar-nos i per orientar-nos millor.
Principals categories de cefalea: ● Hemorràgia subaracnoidal ● Meningitis ● Arteritis temporal ● Hipertensió arterial.
● Migranya ● “Cluster headache”: crisis de migranya molts seguides i relacionades entre si.
● Cefalea tensional: la que apareix al final del dia.
Paràmetres a valorar: ● Inici: agut, subagut, crònic.
● Localització: global, occipital, localitzada… ● Símptomes associats: vòmits, consciència, febre, visió, PMR, fono i fotofòbia, llagrimeig, funcional… ● Característiques de dolor: cada vegada pitjor, pulsàtil..
● Durada: curta, perllongada ● Antecedents de cefalea ● Proves diagnòstiques: (TC, LCR, VSG…) ● Exploració física (focalitat, meningisme, consciència, papil·ledema) Etiologia: Migranya: 51%. Són les més freqüents, normalment hi han antecedents familiars, dolor només de mig cap, de manera pulsàtil.
Tensional: 32%. Molt associada amb l’estrès, apareix per la tarda, amb mal de cap al front.
Cluster: 2%. Tipus de migranya que es presenta amb cúmuls Miscel·lània: la resta (fàrmacs, ORL, neuràlgies, tussígena, sexual…) Causes que requereixen tractament específic i urgent (malalties o circumstàncies que són tractables i que si no es fa comprometen una extremitat, la visió, el cervell o la vida).
● Hemorràgia subaracnoidal.
● Meningitis-Encefalitis.
● Dissecció arterial cranial-cervical.
● Arteritis temporal.
● Glaucoma agut d’angle tancat: augment de la pressió dintre de l’ull.
● Emergència hipertensiva.
● Intoxicació per CO.
● Pseudotumor cerebral.
● Trombosis sinus venós.
● L.O.E (lesions ocupants d’espai) 2. CONVULSIONS ● Convulsió (crisis convulsiva, crisi comicial): quadre clínic que reflecteix una disfunció transitòria del cervell, caracteritzada per una descàrrega excessiva i hipersincrònica de les neurones de l’escorça.
● Epilèpisia: malaltia crònica on es produeixen convulsions que recurreixen de forma no predictible, malgrat no hi hagi un desencadenant clar.
Classificació ● Parcial (començament focal: només agafa a un braç per exemple, alguna part.
○ Simple ○ Complexa (pèrdua de consciència però no tens convulsió tònica-clònica) ● Generalitzada de forma secundaria: ● Generalitzada primària: ○ Tònico-clònica: la persona queda parada de cop, cau el terra, perd la consciència, comencen a sacsejar braços i cames, la persona es pot mossegar la llengua i això s’ha d’evitar (mai amb el dit).
○ Absències: la persona es queda parada i després continua.
○ Mioclònia.
○ Atònica.
Causes Etiologia (segons edat d’inici) ● Infanto-juvenil: ○ ● Edat mitja ○ ● Epilèpsia (convulsió febril) LOE, intox, alcohol, infeccions, abstinència.
Edat avançada: ○ Patologia vascular cerebral.
S’ha de fer una prova d’imatge a les edats mitjanes i avançades per a descartar patologies com metàstasi, patologia vascular etc. És a dir, busques una causa.
Aproximació diagnòstica El que ens ajuda molt a diagnosticar una epilèpsia és un electroencefalograma, però aquest s’hauria de fer quan hi ha la crisis i això és complicat. Això fa que surti normal quan la persona encara no presenta el principi de cap crisis. També és molt important veure si hi ha algun tipus de lesió cerebral a través d’una ressonància.
● Història i exploració física ● Registre EEG-vídeo ● Proves d’imatge: ressonància magnètica Confusió i deliri: ● Confusió: Incapacitat de pensar amb la rapidesa i claredat habituals. A vegades, a més a més: desorientació, manca d’atenció i de concentració, disminució de percepcions visuals i/o auditives.
● - Per disminució del nivell de consciència (“coma”...).
- Per alteració de funcions superiors (demències…).
Deliri: Quadre confusional agut, amb desorientació però consciència normal. Agitació, excitació, imaginació.
Causes de deliri: infeccions, NRL, intoxicacions i abstinències, Insuficiència cardíaca, trastorns electrolítics.
3. DEMÈNCIA Síndrome que es caracteritza per un deteriorament global de les funcions cognitives, de caràcter orgànic, que origina desadaptació social, sense alteració del nivell de consciència. (Durada???).
→ La gent perd les facultats però no se’n dóna compte.
Demència i envelliment normal Alteracions cognitives demència Alteracions cognitives envelliment Trastorns emocionals i neuropsiquiatries (psicosis, agitació, irritabilitat, apatia, labilitat,...) Menor fluïdesa de capacitat intel·lectual.
Dificultat en processos complexes.
Menor habilitat Pèrdua de capacitat de fer activitats de al vida diària (telèfon, conduir, “omplir cheque”, cuidado personal..) Conservació de la memòria de reconeixement Pseudodemències ● Estats confusionals (intoxicacions, depravació, infecció…).
● El més freqüent és la depressió (pseudodemència depressiva). Per això abans de fer un diagnòstic de demència cal que hi hagi un psiquiatre que digui si la persona està deprimida o no. La depressió es pot tractar més fàcilment que les demències.
Demències “reversibles” ● 10-13% (3% total, 10% parcial) ● Sospita per clínica i Exploració física ● Intoxicacions: Etanol, Pb, Mg, barbitúrics. Hi ha gent que pren medicament de manera crònica, sense ser conscients que poden afectar.
● Metabòliques: tiroides, Ca, Insuficiència renal, Insuficiència hepàtica. Fa que s’intoxiqui l’organisme i que no hi hagi un funcionament correcte.
● Nutricionals: vitamina B12. És una cosa que es veu sovint i que pot donar un quadre de demència, i que amb la injecció de la Vit B12 pots curar la demència d’una persona.
● Infeccions: HIV, Lúes, TBC, Criptococcus, B. Burgdoferi, T. whipelli.
● Vasculars: Hematoma subdural (cop al cap, sense notar res, però s’ha fet un hematoma subdural).
● LOE (lesions ocupants d’espai): un abcés, una metàstasis.
● Hidrocefàlia amb pressió LCR normal: va creixent el LCR al cervell i fan uns ventricles cerebrals molt grans. Aquestes persones tenen una pèrdua de les facultats superiors, trastorns de caminar i d’esfínters.
● Psiquiàtrics.
Quan una persona té un diagnòstic de demència s’ha d’excloure amb un anàlisi més una prova d’imatge si la demència és reversible.
Valoració ● Clínica: ○ Història personal i familiar.
○ Exploració física (NRL).
○ Estat mental: MMSE o MEC.
● Complementaries: ○ Hemograma, VSG ○ Bioquímica (Ca, hepàtiques, renals, etc.) ○ B12, T4 i TSH ○ Serologia luètica, HIV, Borrelia, Whipple (T. Whipelli).
○ TC o RM ○ Optatives: EEG, PL, PER, SPECT, EMG...
Estat mental. Valoració.
 Mini Examen Cognoscitiu (MEC)  Mini Mental State Examination (MMSE)  o Algun fals positiu i negatiu.
o Tots dos validats a Espanya.
o Poc valor en demència avançada.
o Casos dubtosos: psicòleg.
Universitat de Yale o Llegir les 11h 10 min (1 minut).
o Completar 1$ amb monedes fraccionades (2 minuts).
o 63% sensibilitat i 96% especificitat.
Hi ha diversos tests que ens poden ajudar amb la idea de poder posar un número a la situació. Són proves que es poden anar repetint per veure si la persona millora o no.
Demència. Etiologia.
● Malaltia de Alzheimer: 57% Inflamació neuronal. Si es segueix una dieta mediterrània es pateix menys.
● Demència vascular: 20% ● Altres causes.
Cada vegada la persona es cuida menys i viu menys. A nivell global, apart de tema genètic, el tema nutricional és molt important en el desenvolupament de malalties. En definitiva lligats a hàbits de vida i longevitat, és per això que són tant freqüents.
Tractament malaltia de Alzheimer (no cal saber)   Teràpia colinèrgica: o Fisostigmina o Tacrina o Donezepil o Metrifonato o Rivastigmina o Eptastigmina Progressió més lenta: o Alfa tocoferol i selegilina.
o Idebenone o Propentofilina o Ginkgo biloba o Acetil-L-carnitina o Intervenció social Punts claus a valorar  Diagnòstic i tractament de problemes mèdics i psiquiàtrics (extrapiramidal, focalitat).
 Atenció a fàrmacs i tòxics.
 Preservar la funció.
 Cuidatges preventius (nutrició, vacunes...).
 Suport (cuidadors).
 Avenços terapèutics.
...