Tema 5. Nivell d'enllaç. LANs (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura F.T. Fonaments Telemàtica
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 23/11/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5. Nivell d’enllaç. LANs 1.El nivell d’enllaç de dades 2.LANs.IEEE 802.3 2.1 Concepte i normalització IEEE (Instituto Electricos y Electronicos)- Estandarizar las tecnologias electronicas. Usamos en las pràcticas las de area local.
Nos interesa la 802.3, es decir la subcapa mac y la capa Subcapa MAC i la capa fisica 802.3, el 802.15 engloba buletooh , wiimax engloba el 802.16 2.2 Arquitectura IEEE 802.3 La capa 802.3 se divide en varias capas: -Capa física -Capa d’enllaç -Capa de nivells superiors Cada capa es divideix en varios blocs: ·LLC: Logical Link Control ·MAC: Medium Access Control ·PLS: Physical Signaling ·PMA: Physical Medium Attachment ·MDI: Medium Dependent Interface 2.3 Nivell físic IEEE 802.3 La capa física: Les primeres tenien un cablejat coaxial 10base-2 i 10-base 5 (modulacion de bandabase, la velocidad que son 10Mbps, F- fibra optica y Tparell trenat d’estrella). Ara s’utilitzen depenent de si son Fibra Optica o Parell Trenat.
En cada medi hi ha diferents tipologies. A continuació tenim més detallat: 2.4 Nivell MAC IEEE 802.3 IEEE 802.3 – Ethernet. MAC El format de les trames (ja definit en les pràctiques) es com la imatge de continuació: ·El preàmbul té 7 octets amb el patró 01010101 per al sincronisme de bit en el receptor.
·SFD (start Frame Delimiter): Seqüència 10101011 que indica inici de la trama.
·Adreces: Especifiquen les adreces Mac (Port d’accés a la xarxa o a l’estació, denominades adreces físiques en el context Ethernet TCP/IP).
3.Interconnexió de xarxes. Ponts 4.Enviament de paquets IP en una LAN 5.Conclusions ...